W 1935 roku właścicielem majątku ziemskiego w Kociszewie został Wiktor Hłasko – pełnomocnik Grupy Francuskich Towarzystw Naftowych, Przemysłowych i Handlowych – Małopolska. W latach 1935-1936 zostaje wybudowany Dwór według projektu Stefana Majewskiego, który nawiązuje do stylu klasycystycznego. Wzniesiony jest na planie wydłużonego prostokąta. Od frontu charakteryzuje się czterokolumnowym, przyściennym portykiem, który podtrzymuje trójkątny szczyt, gdzie został umieszczony kartusz z herbem Leliwa. Nad drzwiami wmurowano ceramiczną Madonnę. Był to charakterystyczny element dekoracji lat 30-tych. Z tyłu budynku znajduje się ryzalit środkowy, zamknięty półkoliście, a przed nim dwupoziomowy, otwarty taras ze schodami, które prowadzą do parku. Dwór okala park ze stawami. W czasie II Wojny Światowej w Dworze stacjonowali żołnierze Wermachtu. Właśnie z tym okresem wiąże się legenda, która głosi, że jeden z oficerów niemieckich zobaczył stado łabędzi nad stawem, wyszedł i zaczął strzelać do ptaków. Tę masakrę przeżyła jedynie łabędzica, która odleciała. Od tego momentu w parku już nigdy nie pojawiły się łabędzie. Obecnie Dwór i park stanowią Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy SGGW, natomiast pobliskimi gruntami gospodaruje Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW Wilanów-Obory.