ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM.

W przypadku dodatniego wyniku badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wymagana jest bezwzględna izolacja, której czas określa lekarz.

Kwarantanna domowa jest nakładana na osoby, które miały styczność ze źródłem zakażenia (np. kontakt z osobą zakażoną),  ale  sa zdrowe i nie  posiadają  objawów COVID-19 .

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie skontaktowac się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe, informując o rozpoznaniu COVID-19 lub bezpośrednio udać się do wyznaczonego szpitala.

Na pogorszenie stanu zdrowia w przypadku zakażenia koronawirusem mogą wskazywać:

  • uporczywa gorączka powyżej 39 stopni,
  • duszność,
  • bóle w klatce piersiowej,
  • krwawienia z nosa,
  • wybroczyny na skórze.

Jeśli jesteście Państwo w izolacji w warunkach domowych, zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami MZ i GIS dla pacjentów z dodatnim wynikiem koronawirusa.

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem.