Realizujemy badania medycyny pracy „dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

będąc jednym z podmiotów leczniczych, z którymi zawarto umowę na wykonanie zadania „Uczniowie 2020”.

Badania można umawiać w rejestracji: 

tel. 22 593-14-30  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–17.30

Badania wykonywane są w godz.: 

8:30 - 15:00 w poniedziałek środę i piątek oraz
8:30 - 17:30 we wtorki i czwartki, 

w naszej przychodni przy ul. Nowoursynowskiej 161 przy DS Limba.

Wykonywanie badań lekarskich osobie małoletniej, która nie ukończyła 16 lat, odbywa się 
w NZOZ SGGW w obecności rodzica lub opiekuna.

Osoby, które nie ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego na przeprowadzenie badania i udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. Zgoda winna być wyrażona w obecności pracownika NZOZ SGGW, po identyfikacji osoby składającej odpowiednie oświadczenie w tym zakresie
Poniżej do pobrania ww. oświadczenie.


W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-coV-2 każdy odwiedzający naszą przychodnię zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury ciała, udzieleniu informacji o aktualnym stanie zdrowia, posiadania maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania zaleconego dystansu pomiędzy pacjentami oraz w miarę możliwości personelem medycznym.
Proszę zarezerwować na badanie każdorazowo co najmniej 20 minut.

Badania uczniów ubiegających się w trakcie nauki o uprawnienia do kierowania pojazdami