• Poradnia Okulistyczna; 
 • Poradnia Otolaryngologiczna; 
 • Poradnia Ginekologiczna, w tym USG transwaginalne; 
 • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej (rodzinnej); 
 • Poradnia Psychologiczna; 
 • Poradnia Neurologiczna; 
 • Poradnia Endokrynologiczna; 
 • Poradnia Reumatologiczna; 
 • Poradnia Kardiologiczna (konsultacje); 
 • Badanie metoda Holtera - EKG i RR;
 • Poradnia Medycyny Pracy. 
   

Informacje i cennik dostępny jest w rejestracji tel. 22 593-14-30  od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.40–18.00