• USG jamy brzusznej, 
  • badanie przepływów naczyń szyjnych, 
  • Badanie dopplerowskie naczyń kończyn górnych i dolnych, 
  • USG tarczycy, 
  • USG piersi, 
  • USG węzłów chłonnych, 
  • USG stawów,
  • USG jąder,
  • ECHO serca.