• Przed badaniem pacjent powinien unikać znacznych wysiłków fizycznych lub długotrwałych marszów,
  • Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych,
  • W okresie okołomenstruacyjnym i w czasie menstruacji należy rozważyć, czy w tym okresie nie należy odstąpić od badania,
  • Zaopatrz się w specjalny jednorazowy pojemnik – dostępny u lekarza lub w Gabinecie Zabiegowym,
  • Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej,
  • Do pojemnika oddaj mocz z tzw.  ”środkowego strumienia”:
 – pierwszą niewielką ilość moczu należy oddać do toalety,
– następnie oddać mocz do pojemnika,
– końcową porcję moczu należy znów oddać do toalety,
  • Zamknij szczelnie pojemnik z pobraną próbką moczu,
  • Próbkę moczu dostarcz jak najszybciej do naszego Gabinetu Zabiegowego,
  • Jeśli nie możesz dostarczyć pojemnika natychmiast, umieść go w lodówce i przynieś do zbadania w ciągu 2-3 godzin,
  • UWAGA!
W przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.