TELEPORADA

W związku z zagrożeniem epidemia koronawirusa SARS-coV-2 preferowanym sposobem udzielania porad medycznych w naszej przychodni jest teleporada.

Teleporadę można umówić w recepcji przychodni podobnie jak każda inna poradę lekarza
w poradni.

Lekarz oddzwaniając do pacjenta zdecyduje każdorazowo, czy konieczna jest wizyta w gabinecie lekarskim i przeprowadzenie badania w bezpośrednim kontakcie z pacjentem czy też można poprzestać na konsultacji telefonicznej. Okoliczności te są każdorazowo ustalane w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym z uwzględnieniem woli pacjenta do osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

Lekarz, w trakcie wizyty, po wcześniejszym ustaleniu takiej technicznej możliwości i każdorazowo z uwzględnieniem woli pacjenta może przejść w tryb videoporady z użyciem mikrofonu i kamer dostępnych w smartfonie pacjenta. Usługa realizowana jest na telefonach z systemem Android
i IOS.

W przypadku braku kontaktu z pacjentem lekarz podejmuje ponownie dwukrotnie próbę kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku braku możliwości kontaktu wpisuję taka informacje do dokumentacji medycznej i zamyka wizytę.

Pacjent poproszony o wizytę osobistą zgłasza się punktualnie na umówiona godzinę. 

W trakcie trwania stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 każdy odwiedzający naszą przychodnię zobowiązany jest do poddania się pomiarowi temperatury ciała, udzieleniu informacji o aktualnym stanie zdrowia, posiadania maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania zaleconego dystansu pomiędzy pacjentami oraz w miarę możliwości personelem medycznym.

W przypadku potrzeby otrzymani e-recepty, skierowania lub e- skierowania, e-zwolnienia nie trzeba pojawiać się osobiście w naszej placówce. Sprawę można skonsultować telefonicznie z lekarzem lub recepcją, która wybierze optymalny sposób postepowania.