Uczelnia

Jednostki podległe Rektorowi


Jednostki organizacyjne merytorycznie podległe bezpośrednio REKTOROWI

BIURO REKTORA

22 59 310 10
22 59 310 06
rektor@sggw.edu.pl

inż. Hanna Gajda
Kierownik Biura

22 59 310 15
22 59 310 06
hanna_gajda@sggw.edu.pl

mgr Andrzej Czerniawski
Sekretarz Rektora

22 59 310 14
fax 22 59 310 78

andrzej_czerniawski@sggw.edu.pl

mgr Sylwia Olszewska
Sekretariat Rektora

22 59 310 10
fax 22 59 310 06

sylwia_olszewska@sggw.edu.pl

mgr inż. Monika Sobczyńska

mgr Kamila Kędra

Sekretariat Prorektorów

22 59 310 11 (12,13)

fax 22 59 310 53

monika_sobczynska@sggw.edu.pl

kamila_kedra@sggw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Trzak
Stanowisko ds. Wizerunku i Promocji

22 59 310 08
fax 22 59 310 78

malgorzata_trzak@sggw.edu.pl

mgr Monika Kuźmicka

 

22 59 310 58
fax 22 59 310 78

monika_kuzmicka@sggw.edu.pl

inż. Agnieszka Podlaska
Kancelaria

22 59 310 79
fax 22 59 310 78

agnieszka_podlaska@sggw.edu.pl

 

BIURO PRASOWE

22 593 19 97  

dr inż. Krzysztof Szwejk
Kierownik biura
Rzecznik prasowy SGGW

22 593 19 98 rzecznik@sggw.edu.pl
mgr Anna Kiryjow-Radzka 22 593 19 97 anna_kiryjow@sggw.edu.pl

 

BIURO PROMOCJI   promocja@sggw.edu.pl
mgr Anna Pieniążek
Kierownik 
22 593 10 97 anna_pieniazek@sggw.edu.pl
mgr Anita Kruk
mgr Anna Żuchowska
lic. Paweł Gruba
mgr Stanisław Klucznik - grafik
mgr Katarzyna Skowyra
mgr Anna Ziółkowska (urlop)
22 593 88 89
22 593 10 32
22 593 10 07
22 593 10 35
22 593 10 35

 
promocja@sggw.edu.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
   
Przemysław Siarka                    
 


 iod@sggw.pl

 

ZESPÓŁ KONTROLI

WEWNĘTRZNEJ

   

 

mgr Tomasz Staniak

Kierownik

22 59 314 11 tomasz_staniak@sggw.edu.pl

 

mgr Waldemar Szczepański

 

22 59 314 14 waldemar_szczepanski@sggw.edu.pl

 

      ZESPÓŁ AUDYTU         

WEWNĘTRZNEGO

   

mgr Ewa Sławińska-Tomtała

Kierownik

22 59 314 13 ewa_slawinska_tomtala@sggw.edu.pl
dr Mariusz Przybyszewski  22 59 314 10 mariusz_przybyszewski@sggw.edu.pl
mgr Jolanta Kaczmarczyk 22 593 14 10 jolanta_kaczmarczyk@sggw.edu.pl 

 

              BIURO SPRAW              

OSOBOWYCH

   

mgr Małgorzata Miedzierska

Kierownik

22 59 313 51 malgorzata_miedzierska@sggw.edu.pl

mgr Magdalena Owczarczyk

Sekretariat

22 59 313 50  magdalena_owczarczyk@sggw.edu.pl

inż. Maria Rochala

22 59 313 56 maria_rochala@sggw.edu.pl

 

mgr Aleksandra Kozłowska

 

22 59 313 53 aleksandra_kozlowska@sggw.edu.pl

 

mgr Katarzyna Skrodzka

 

22 59 313 55 katarzyna_skrodzka@sggw.edu.pl

 

Katarzyna Kontowicz

 

22 59 313 59 katarzyna_kontowicz@sggw.edu.pl

 

mgr Kamila Kaproń-Rączka

 

22 59 313 58  kamila_kapron@sggw.edu.pl

Sekcja Socjalna
mgr inż. Barbara Zakrzewska
kierownik sekcji

22 59 313 40 ss@sggw.pl

 

DZIAŁ EWIDENCJI MAJĄTKU    

mgr inż. Rafał Fijorek
Kierownik biura

22 593 12 22 dem@sggw.pl

 

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH    
mgr Agnieszka Kuśmierz
Kierownik biura
22 593 10 67 zrp@sggw.pl