Uczelnia

Jednostki podległe Kwestorowi


Jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio KWESTOROWI

 

telefon

e-mail

mgr Anna Kamińska
KWESTOR,
ZASTĘPCA KANCLERZA

22 593 12 01
22 593 12 04

kwestura@sggw.pl
anna_kaminska@sggw.edu.pl

mgr Kinga Kowalewska
ZASTĘPCA KWESTORA

22 593 12 03

kinga_kowalewska@sggw.edu.pl

mgr Ewa Szczęsna
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyzacji

22 593 12 05

ewa_szczesna@sggw.edu.pl

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

df@sggw.pl
dk@sggw.pl

mgr Halina Pawlikowska Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

22 593 12 40

halina_pawlikowska@sggw.edu.pl

mgr inż. Marzanna Rumowska
Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

22 593 12 51

marzanna_rumowska@sggw.edu.pl

Joanna Jaworska
Zastępca Kierownika Działu Finansowo-Księgowego

22 593 12 12

joanna_jaworska@sggw.edu.pl

DZIAŁ PŁAC I STYPENDIÓW

dps@sggw.pl

inż. Dorota Kowalewska
Kierownik Działu Płac i Stypendiów

22 593 12 61

dorota_kowalewska@sggw.edu.pl

mgr inż. Dorota Marcinkowska
Zastępca Kierownika Działu Płac i Stypendiów

22 593 12 65

dorota_marcinkowska@sggw.edu.pl

DZIAŁ KOSZTÓW I ANALIZ

dka@sggw.pl

mgr inż. Bożena Smosarska
Kierownik Działu Kosztów
i Analiz

22 593 12 32

bozena_smosarska@sggw.edu.pl

inż. Ewa Faliszewska
Zastępca Kierownika Działu Kosztów i Analiz

22 593 12 36

ewa_faliszewska@sggw.edu.pl

DZIAŁ EWIDENCJI MAJĄTKU

dem@sggw.pl

mgr inż. Rafał Fijorek
Kierownik Działu Ewidencji Majątku

22 593 12 22

rafal_fijorek@sggw.edu.pl

mgr Agnieszka Kwiatkowska
Zastępca Kierownika Działu Ewidencji Majątku

22 593 12 26

agnieszka_kwiatkowska@sggw.edu.pl