Uczelnia

Jednostki podległe Kanclerzowi


Jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio KANCLERZOWI

dr inż. Władysław W. Skarżyński
KANCLERZ
22 59 310 01 22 59 310 03 kanclerz@sggw.edu.pl
       
BIURO KANCLERZA      
mgr Sałasińska-Wielgosz Ewa
kierownik Sekretariatu Kanclerza             
22 59 310 01 22 59 310 03 ewa_salasinska@sggw.edu.pl

 

   

 

BIURO ORGANIZACYJNE 22 59 310 80
22 59 310 82
22 59 310 83
22 59 310 81 su@sggw.edu.pl
mgr inż. Janna Kushnir
kierownik biura
22 59 310 80 22 59 310 81  joanna_kushnir@sggw.edu.pl
       
SEKCJA SOCJALNA  22 59 313 42
22 59 313 43 
22 59 313 44
   

mgr inż. Barbara Zakrzewska
kierownik sekcji

22 59 313 40    barbara_zakrzewska@sggw.edu.pl
BIURO SPRAW OSOBOWYCH 22 59 313 51 22 59 313 52 dso@sggw.edu.pl
mgr Miedzierska Małgorzata
kierownik BSO
22 59 313 50 22 59 313 52 malgorzata_miedzierska@sggw.edu.pl
BIURO OBSŁUGI NAUKI 22 59 356 95 22 59 356 95 biuro_nauki@sggw.edu.pl
dr inż. Anita Szczykutowicz
kierownik biura
22 59 314 09 22 59 314 09 anita_szczykutowicz@sggw.edu.pl
BIURO PROJEKTÓW KRAJOWYCH      

mgr Alicja Ulikowska
kierownik biura

22 593 56 83

 

alicja_ulikowska@sggw.edu.pl

BIURO SPRAW STUDENCKICH 22 59 310 20 22 59 310 39 bss@sggw.edu.pl
mgr inż. Wagner Zbigniew
kierownik biura
22 59 310 30 22 59 310 39 zbigniew_wagner@sggw.edu.pl
       
BIURO WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 22 59 313 13   iro@sggw.edu.pl
mgr inż. Katarzyna Specjalska            kierownik biura 22 59 313 13   katarzyna_kowalska@sggw.edupl
       

BIURO PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH

     

Agnieszka Wojciechowska
De Cokere
kierwnik sekcji


22 59 318 45
 
agnieszka_wojciechowska@sggw.edu.pl
BIURO PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I TRANSFERU TECHNOLOGII      

mgr Andrzej Szmalc

kierownik biura

22 59 317 22    andrzej_szmalc@sggw.edu.pl
KANCELARIA GŁÓWNA      
lic. Larysa Sobczyk
kierownik kancelarii 
 22 59 310 84   22 59 310 87 larysa_sobczyk@sggw.edu.pl
       
BIURO KARIER  22 59 310 29 22 59 324 40 bk@sggw.edu.pl
mgr inż. Ballaun Agnieszka
kierownik biura
22 59 324 42   agnieszka_ballaun@sggw.edu.pl
       
ARCHIWUM CENTRALNE 22 59 310 70 (kierownik)
22 59 310 72
22 59 310 73
22 59 310 75 faks archiwum@sggw.edu.pl
       
INSPEKTORAT BHP 22 59 312 71   ibhp@sggw.edu.pl
       
INSPEKTORAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 22 59 312 70   iop@sggw.edu.pl
       
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SGGW 22 59 310 36 22 59 310 37 poczta@wychowankowiesggw.edu.pl
       
SEKRETARIATY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 22 59 313 10   snszzs@sggw.edu.pl
       
KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA 22 59 314 15   kzp@sggw.edu.pl
       
LZA "PROMNI" 22 59 314 20 22 59 314 20 promni@promni.pl
promni@sggw.edu.pl
       
CHÓR AKADEMICKI 22 59 314 28   ewamichal1@o2.pl
       
ZESPÓŁ DS. OBRONNYCH      
płk rez. mgr Gabriel Adamczyk Kierownik 22 59 313 20 22 59 313 21 zokt@sggw.edu.pl
       
ORKIESTRA REPREZENTACYJNA      
dr inż. Dawid Olewnicki 22 59 31545 694 716 923 orkiestra@sggw.edu.pl

 

 

 

Ogólnouczelniane jednostki usługowe

WYDAWNICTWO SGGW 22 59 310 00    wydawnictwo@sggw.pl
mgr inż. Jan Kiryjow Kierownik 22 59 355 20   jan_kiryjow@sggw.edu.pl
       
CENTRUM EDUKACJI MULTIMEDIALNEJ 22 59 358 50   cem@sggw.pl
dr hab. Arkadiusz Orłowski, prof. nadzw. Dyrektor 22 59 358 50   arkadiusz_orlowski@sggw.edu.pl
       
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY W KIRACH 18 207 03 77   kiry@sggw.pl
mgr Agnieszka Wójcik-Mańko Dyrektor 18 207 03 77   kiry@sggw.pl
       
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 22 59 314 30   sekretariat@nzoz.sggw.pl

lek. med. Adam Kalinowski

Dyrektor

22 59 314 31   adam_kalinowski@sggw.edu.pl 
       
OŚRODEK SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWY W KOCISZEWIE      
inż. Renata Białczak p.o. Kierownika  48 664 19 50   kociszew@sggw.pl
       
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SGGW      
mgr Joanna Chreścionko-Rajkowska Dyrektor 22 59 319 80   przedszkole@sggw.pl
       
STACJA KONTROLI POJAZDÓW SGGW 22 59 345 80    skp@sggw.edu.pl
mgr inż. Robert Sobótka Kierownik 22 59 345 88   robert_sobotka@sggw.edu.pl