Uczelnia

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Technicznemu


Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Technicznemu

mgr inż. Jarosław Dadacz
ZASTĘPCA KANCLERZA -
DYREKTOR TECHNICZNY
   
Sekretariat Dyrektora Technicznego
Aneta Osuch
22 59 310 02
22 59 338 00
dt@sggw.pl
.    
Dział Inwestycji i Nadzoru Technicznego
inż. Teresa Paprocka
kierownik jednostki
22 59 314 80 dnt@sggw.pl
     
Dział Gospodarczy Nr 1 22 59 311 39 dgn1@sggw.pl
lic. Urszula Czerwoniec
kierownik jednostki

22 59 311 39

 

     
Dział Gospodarczy Nr 2 22 59 311 84 dgn2@sggw.pl
mgr Piotr Bień
kierownik jednostki
22 59 311 75  
     
Dział Gospodarczy Nr 3 22 59 311 91 dgn3@sggw.pl

inż. Waldemar Kłobuszewski
kierownik jednostki

22 59 311 90

 
.    
Dział Obsługi Technicznej Obiektów 22 59 311 21 doto@sggw.pl
Mariusz Palichleb
kierownik jednostki
22 59 311 20  
     
Dział Transportu i Zaopatrzenia 22 59 311 01
fax 22 59 311 02
dooz@sggw.pl
mgr inż. Wojciech Kardaszewski
kierownik jednostki
22 59 311 09  
     
Dział Aparatury Badawczej
i Dydaktycznej

22 59 315 00
22 59 315 02

dand@sggw.pl
mgr Adam Płodzik
kierownik jednostki