Uczelnia

Jednostki podległe Zastępcy Kanclerza - Dyrektorowi Technicznemu
JEDNOSTKI PODLEGŁE 
ZASTĘPCA KANCLERZA - DYREKTOR TECHNICZNY mgr inż.  Jarosław Dadacz    
Sekretariat mgr Angelika Brzostek 31002 sekretariat_dt@sggw.edu.pl
Dział Inwestycji  inż. Teresa Paprocka 31480 di@sggw.edu.pl
Dział Nadzoru Technicznego  inż. Grzegorz Zabłocki  31480 dnt@sggw.edu.pl
Dział Gospodarczy nr 1 lic. Urszula Czerwoniec  31139 dgn1@sggw.edu.pl
Dział Gospodarczy nr 2 mgr Piotr Bień  31175 dgn2@sggw.edu.pl
Dział Gospodarczy nr 3 inż. Waldemar Kłobuszewski 31190 dgn3@sggw.edu.pl
Dział Obsługi Technicznej Obiektów  lic. Mariusz Palichleb  31120 doto@sggw.edu.pl
Dział Transportu i Zaopatrzenia  mgr inż.  Wojciech Kardaszewski  31109 dooz@sggw.edu.pl
Administracja Terenów Zieleni inż. Renata Białczak  31092 atz@sggw.edu.pl
Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej  mgr Adam Płodzik 31500 dand@sggw.edu.pl