Uczelnia

Inne jednostki


Dział
Telefon
Fax.
E-mail
22 59 355 31
22 59 355 31
22 59 358 30
 
22 59 358 12
 
22 59 357 05
22 59 357 01
22 59 355 20
22 59 355 21
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SGGW
22 59 314 30
22 59 314 45
KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” SGGW
22 59 313 10
 
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
22 59 313 14
 
STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW SGGW
22 59 310 36
22 59 310 37
 
KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PRACOWNIKÓW SGGW
22 59 314 15
 
       
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH – KOŁO NR 16 PRZY SGGW I SGH
22 59 310 36
 
 
URSYNOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
22 59 315 90
 
 

UNIWERSYTET OTWARTY 

22 59 310 65

 

uobiuro@sggw.pl