Uczelnia

Struktura administracyjna


WŁADZE UCZELNI

Prof. dr hab. Wiesław Bielawski
REKTOR

22 59 310 10
22 59 310 06

rektor@sggw.pl
Prof. dr hab. Marian Binek
PROREKTOR DS. NAUKI
22 59 310 11     prorektor_nauka@sggw.pl
Prof. dr hab. Kazimierz Tomala
PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
22 59 310 12
22 59 310 11
prorektor_dydaktyka@sggw.pl
Prof. dr hab. Kazimierz Banasik
PROREKTOR DS. ROZWOJU
22 59 310 13
22 59 310 11
prorektor_rozwoj@sggw.pl
Prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada
PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
22 59 324 00 prorektor_int@sggw.pl
Dr inż. Władysław W. Skarżyński
KANCLERZ
22 59 310 01
22 59 310 03
kanclerz@sggw.pl
     
BIURO REKTORA 22 59 310 10
22 59 310 06
rektor@sggw.pl

mgr Hanna Gajda
Kierownik biura

22 59 310 15
22 59 310 06
hanna_gajda@sggw.pl

ADMINISTRACJA

KANCLERZ
KWESTOR - ZASTĘPCA KANCLERZA
DYREKTOR EKONOMICZNY - ZASTĘPCA KANCLERZA
DYREKTOR TECHNICZNY - ZASTĘPCA KANCLERZA

Jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio:

Rektorowi
Kanclerzowi
Kwestorowi
Dyrektorowi Ekonomicznemu
Dyrektorowi Technicznemu