Uczelnia

Struktura administracyjna


WŁADZE UCZELNI

Prof. dr hab. Michał Zasada
REKTOR

22 59 310 10
 

rektor@sggw.edu.pl

Prof. dr hab. Kazimierz Tomala
PROREKTOR DS. ROZWOJU

22 59 310 11     prorektor_rozwoj@sggw.edu.pl
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
PROREKTOR DS. DYDAKTYKI
22 59 310 12 prorektor_dydaktyka@sggw.edu.pl
Prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
PROREKTOR DS. NAUKI
22 59 310 13 prorektor_nauka@sggw.edu.pl
Dr hab. Marta Mendel
PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ
22 59 324 00 prorektor_int@sggw.edu.pl
Dr inż. Władysław W. Skarżyński
KANCLERZ
22 59 310 01 kanclerz@sggw.edu.pl
     
BIURO REKTORA 22 59 310 10 rektor@sggw.edu.pl

mgr Hanna Gajda
Kierownik biura

22 59 310 15 hanna_gajda@sggw.edu.pl

ADMINISTRACJA

KANCLERZ
KWESTOR - ZASTĘPCA KANCLERZA
DYREKTOR EKONOMICZNY - ZASTĘPCA KANCLERZA
DYREKTOR TECHNICZNY - ZASTĘPCA KANCLERZA

Jednostki organizacyjne podległe bezpośrednio:

Rektorowi
Kanclerzowi
Kwestorowi
Dyrektorowi Ekonomicznemu
Dyrektorowi Technicznemu