Uczelnia

Zamówienia spoza ustawy


Warszawa dn. 2021-04-15

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup termocyklerów (2 szt.)

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

15/04/2021

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELONYM ZAMÓWIENIU

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

 

 

 

na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do indukowania, blokowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/02/2021).

Zamówienia udzielono firmie:
Prospecta Sp. z o.o.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa

Warszawa, 15.04.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na specjalistyczne produkty chemiczne.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

14/04/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

na podstawie przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy dla zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego  produkcji  masowej służącej osiągnieciu rentowności  rynkowej lub pokrycia  kosztów  badań lub rozwoju, o których mowa w art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r poz. 2019 ze zmian.), których  wartość  jest mniejsza od kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 w.w ustawy

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do indukowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/01/2021).

Zamówienia udzielono firmie:
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

 

Warszawa 14.04.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na

drukarka laserowa

Zamówienia udzielono firmie:

KOZAK Salon Sprzedaży i SERWIS

(D.H. Jantar Box 20)

ul. Politechniczna 7/20

80-288 Gdańsk

Warszawa 14.04.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na

azot ciekły

Zamówienia udzielono firmie:

Air Products Sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 48

02-146 Warszawa

 

Warszawa 14.04.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na

dostawy gazów

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 14.04.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup preparatów smarowych.

Zamówienia udzielono firmie:

 EDVAC Sp. z o.o.
ul. Lotnicza 27, 

05-090 Raszyn k. Warszawy

Warszawa, 13.04.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę z zakresie dostawy preparatów smarowych.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 12.04.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j. 

Ul. Andrychowska 7

01-447 warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 12.04.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup kostkarki do lodu

Zamówienia udzielono firmie:

LABID s.c. Martyna Bidas, Bartosz Bidas

Ul. Dywizjonu 303  139/74

01-470 Warszawa


Warszawa, dn. 09.04.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

zakup pożywek  

 

Zamówienia udzielono firmie:

 Bio-Rad Polska Sp. z.o.o.,
ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa

 


Warszawa 08.04.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup pożywek

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup odczynników do biologii molekularnej.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific

 

Life Sciences Solutions

Ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa


Warszawa 06.04.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę 35szt plastikowych pojemników na żywność, o pojemności 8l, z zabezpieczeniem pokrywy.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                Warszawa, 30.03.2021

Instytut Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.11. ust.5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:   

Sukcesywne dostawy odczynników do projektu BiodivERsA

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                Warszawa, 30.03.2021

Instytut Medycyny Weterynaryjnej 

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art.11. ust.5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia na:   

Synteza oligonukleotydów oczyszczanych HPLC 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 1. Nakrętki  krótka szyja, ND9 z otworem centralnym z septą  Silikon /PTFE  z nacięciem  - 5 000 szt
 2. Vialki z krótką szyją, pasujące do wyżej wymienionych nakrętek ND9 Przeźroczyste szklane z mikroinsertem, "base bonded"  0,30 ml  5000 szt

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę złożyć należy do dnia 31.03.2021 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres monika_sijko1@sggw.edu.pl

 

 


Warszawa, 29.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup odczynników chemicznych:

 

 1. DAPI 25mg
 2. Tris aminomethane 1kg
 3. Cleaning Solution 250ml
 4. Hypochlorite Solution 250ml
 5. Decontamination Solution 250ml
 6. Sheath Fluid 5l

Warszawa, 29.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup pipet i akcesoriów laboratoryjnych:

 

 1. Minilab ML 201
 2. Pipeta HTL DV 5000 jednokanałowa
 3. Pipeta HTL LMP 1000 jednokanałowa
 4. Sample tubes 3,5 ml 500 sztuk
 5. Sealing set
 6. Preventive Maintenance Kit
 7. Bibuła harmonijkowa Whatman typ 3014 z bibułą owijającą 0858, 1000 sztuk
 8. Bibuła Whatman typ 3644, 50 sztuk
 9. Mieszadło magnetyczne bezsilnikowe 4-stanowiskowe z grzaniem
 10. Element mieszający w polewie teflonowej 3,14x8
 11. Termometr cyfrowy MIN-MAX
 12. Wodoszczelny termohigrometr PWT-105 z głowicą GH-105
 13. Laboratoryjny stoper elektroniczny
 14. Butla na wodę destylowaną 10l z zaworem
 15. Tryskawka z kolorową nakrętką 250ml neutralna
 16. Probówka PP 50ml (28x115mm) stożkowodenna, stojąca, 25szt
 17. Butla z czerwoną nakrętką GL45 100 ml, szkło białe SIMAX
 18. Butla z czerwoną nakrętką GL45 250 ml, szkło białe SIMAX
 19. Butla z czerwoną nakrętką GL45 500 ml, szkło białe SIMAX
 20. Butla z czerwoną nakrętką GL45 1000 ml, szkło białe SIMAX
 21. Naczynko polietylenowe 20 ml na próbki, 100szt
 22. Naczynko wagowe polipropylenowe 70/118mm
 23. Naczynko wagowe polipropylenowe 59/88mm
 24. Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 10ml
 25. Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 25ml
 26. Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 50ml
 27. Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 100ml
 28. Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 250ml
 29. Pojemnik cylindryczny z nakrętką 60ml
 30. Pojemnik cylindryczny z nakrętką 125ml
 31. Pojemnik cylindryczny z nakrętką 250ml
 32. Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 25ml
 33. Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 50ml
 34. Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 100ml
 35. Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 250ml
 36. Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 500ml
 37. Mini destylarka laboratoryjna B-1001
 38. Dozownik butelkowy CERAMUS-CLASSIC 5,0 - 30,0ml
 39. Dozownik butelkowy CERAMUS-CLASSIC 1,0 - 5,0ml

Warszawa 26.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę niszczarki biurowej.

 

Zamówienia udzielono firmie:

MORELE.NET sp. z o.o.

31-553, Kraków, Fabryczna 20A

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup pH mertru z elektrodą

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig

Ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup ciekłego azotu

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pojemnika na ciekły azot

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup akcesoriów laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup aparatu tlenowego

Zamówienia udzielono firmie:

LUK-POŻ Łukasz Burda

Podstolice 268

32-020 Wieliczka

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup biurety cyfrowej

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.

Ul. Limbowa 5

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 25.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup pojemników jednorazowych PET z wieczkami

Zamówienia udzielono firmie:

Jerzy Wrosz

FHU Open Box

Ul. Zgierska 77

95-070 Aleksandrów  Łódzki


Warszawa 23.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ART.11. ust.5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Sprzęt laboratoryjny do liczenia i analizy fizjologii komórek firmy Thermo Fisher Scientific

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 23.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. ART.11. ust.5 pkt 1ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:   

Stanowisko biodrukarki 3D Cellink BioX

Zamówienia udzielono firmie:

Syngis Bio Technologies Sp. z o.o. ul Żwirki i Wigury 101,02-089 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 22.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup laptopa i monitora ekranowego

Firmie: X-kom

ul. Bojemskiego 25

42-202 Częstochowa

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup acetonu  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Aceton czda-basic 99,5% - 20l

 

 

Zamówienia udzielono firmie  Idalia Ludwikowscy Sp.jawna, ul.Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 

 

 

 

 


Warszawa, 19.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Hepes 250g (2 szt)
 2. MES 250g (3 szt)
 3. Imidazol 1kg (2 szt)
 4. Lizozym 10 g (2 szt)
 5. Glicerol 1l (4 szt)
 6. DNAza 20000 jednostek (2 szt)

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 19.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

Hepes 250g (2 szt)
MES 250g (3 szt)
Imidazol 1kg (2 szt)
Lizozym 10 g (2 szt)
Glicerol 1l (4 szt)
DNAza 20000 jednostek (2 szt)

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup odczynników in vitro. 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z.o.o

Szelagowska 30

61-626 Poznan

Poland


Warszawa, 25.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę:  miniaparatu do elektroforezy poziomej dostosowanego do analizy commet assay

wytrząsarki rolkowej o zmiennej prędkości obrotu rolek

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Zamówienia udzielono firmie:

ABO Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku, ul. Józefa Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup akcesoriów laboratoryjnych firmy GenoPlast Biochemicals przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, - 196°C do 121°C, BIOLOGIX, 5szt (90-5200) – 3 op.
 • Probówki wirówkowe typu Eppendorf 1,5 ml, wolne od Dnaz i Rnaz, w worku, 500szt (80-1500) – 4 op.
 • Probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, w worku 1000szt (605001) – 3 op.
 • Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt (620011) – 3 op.
 • Mikrohomogenizatory ręczne z PP, krótkie, do probówek o poj. 0,5 ml;1,5ml;2,0ml; 5,0ml, 10szt  (GP360-10) – 2 op
 • NISKO DHEZYJNE mikrokońcówki 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami  (301006) – 4 op
 • Końcówki typu Gilson 200 μl, żółte, z żebrowaniem zewnętrznym, w worku 1000x1szt/1000szt (GP406G) – 4 op.
 • Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 15ml 36x15ml, -196°C to 121°C, BIOLOGIX, 1szt. (90-1536) – 6 szt.
 • Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 50ml 16x50ml, -196°C to 121°C, BIOLOGIX, 1szt (90-5016) – 6 szt
 • Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 200μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, ezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GBTF-200-R-S) – 1 op.
 • Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GBTF-300-R-S) – 1 op.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie  GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup acetonu  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Aceton czda-basic 99,5% - 20l

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 17.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup odczynników chemicznych:

 

 1. DAPI 25mg
 2. Tris aminomethane 1kg
 3. Cleaning Solution 250ml
 4. Hypochlorite Solution 250ml
 5. Decontamination Solution 250ml

6.     Sheath Fluid 5l

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


Warszawa, 17.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup pipet i akcesoriów laboratoryjnych:

 

1.Minilab ML 201

2.Pipeta HTL DV 5000 jednokanałowa

3.Pipeta HTL LMP 1000 jednokanałowa

4.Sample tubes 3,5 ml 500 sztuk

5.Sealing set

6.Preventive Maintenance Kit

7.Bibuła harmonijkowa Whatman typ 3014 z bibułą owijającą 0858, 1000 sztuk

8.Bibuła Whatman typ 3644, 50 sztuk

9.Mieszadło magnetyczne bezsilnikowe 4-stanowiskowe z grzaniem

10.Element mieszający w polewie teflonowej 3,14x8

11.Termometr cyfrowy MIN-MAX

12.Wodoszczelny termohigrometr PWT-105 z głowicą GH-105

13.Laboratoryjny stoper elektroniczny

14.Butla na wodę destylowaną 10l z zaworem

15.Tryskawka z kolorową nakrętką 250ml neutralna

16.Probówka PP 50ml (28x115mm) stożkowodenna, stojąca, 25szt

17.Butla z czerwoną nakrętką GL45 100 ml, szkło białe SIMAX

18.Butla z czerwoną nakrętką GL45 250 ml, szkło białe SIMAX

19.Butla z czerwoną nakrętką GL45 500 ml, szkło białe SIMAX

20.Butla z czerwoną nakrętką GL45 1000 ml, szkło białe SIMAX

21.Naczynko polietylenowe 20 ml na próbki, 100szt

22.Naczynko wagowe polipropylenowe 70/118mm

23.Naczynko wagowe polipropylenowe 59/88mm

24.Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 10ml

25.Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 25ml

26.Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 50ml

27.Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 100ml

28.Cylinder miarowy polipropylenowy skalowany z wytłoczona podziałką 250ml

29.Pojemnik cylindryczny z nakrętką 60ml

30.Pojemnik cylindryczny z nakrętką 125ml

31.Pojemnik cylindryczny z nakrętką 250ml

32.Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 25ml

33.Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 50ml

34.Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 100ml

35.Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 250ml

36.Zlewka polipropylenowa z wytłoczoną podziałką 500ml

37.Mini destylarka laboratoryjna B-1001

38.Dozownik butelkowy CERAMUS-CLASSIC 5,0 - 30,0ml

39.  Dozownik butelkowy CERAMUS-CLASSIC 1,0 - 5,0ml

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 16.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. ART.11. ust.5 pkt 1ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

Chłodzoną wirówkę laboratoryjną wraz z akcesoriami 

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa
 

Warszawa 16.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. ART.11. ust.5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

Zamrażarkę laboratoryjną oraz szafę chłodniczą firmy Liebherr. 

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa
 

 

 


Warszawa 16.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. ART.11. ust.5 pkt 1ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

Chłodzoną wirówkę laboratoryjną wraz z akcesoriami 

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa
 

Warszawa 16.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. ART.11. ust.5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

Zamrażarkę laboratoryjną oraz szafę chłodniczą firmy Liebherr. 

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv Wojciech Kaca ul. Michała Spisaka 31 02-495 Warszawa
 

 


Warszawa 16.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę niszczarki biurowej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 16.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2021-03-15

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Zakup chłodziarkozamrażarki (1 szt.)

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 15.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup i dostawę modułowego systemu doświetlania mikroskopu streoskopowego

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


  Warszawa 15.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne: 

Zamówienia udzielono firmie:

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

 


  Warszawa 15.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne: 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 30

 61-626 Poznań 


Warszawa 15.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

 

Koordynator Projektu „ BIO dla Mamy i Dziecka” realizowanego w Zakładzie Żywności Ekologicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania w projekcie w ramach umowy cywilnoprawnej:

Umowa zlecenie na 40 godz. miesięcznie w okresie 01.05.2021- 31.10.21: Organizowanie i realizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu BIO dla Mamy i Dziecka;

 

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • Poszukiwanie jednostek zainteresowanych współpracą oraz przygotowanie i przetwarzanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzeniem Projektu (porozumienia, umowy zlecenie z lokalnymi koordynatorami, Załącznik nr1, wnioski o dokonanie przelewu (mini grant))
 • Wysyłanie materiałów promocyjnych do jednostek współpracujących w Projekcie: plakaty wydarzeń, materiały promocyjne i upominki z warsztatów.
 • Przygotowanie certyfikatów i dyplomów dla jednostek współpracujących w Projekcie oraz dla koordynatora lokalnego Projektu. 
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zobowiązań w ramach porozumień między SGGW, a jednostkami współpracującymi. 
 • Dbałość o sprzęt niezbędny do realizacji warsztatów projektowych.
 • Przeprowadzenie warsztatów w wersji on-line.

 

Kryteria  decydujące o wyborze wykonawców: 

 • wykształcenie wyższe; preferowane Żywienie Człowieka lub Dietetyka;
 • zainteresowanie tematyką projektu;
 • doświadczenie w projektach edukacyjnych;
 • znajomość obsługi platformy zoom; 
 • znajomość obsługi MS Office. 

Prosimy o składanie ofert zawierających CV oraz list motywacyjny, za pomocą poczty elektronicznej na adres: maria_rembialkowska@sggw.edu.pl  do 31.03.2021 do godziny 16:30. 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Biologii

 

Katedra  Nanobiotechnologii

 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych

 

 Zamówienia na zakup:

licznika kolonii bakterii z podświetlana lupą  

wirówki laboratoryjnej MINI MAX obroty 10000 RPM 

łaźni wodnej z wytrząsaniem poj 31l otocz +5-100oC  

wytrząsarki VORTEX MX-S 

udzielono firmie: 

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe

"CHEMLAND" Zbigniew Bartczak

Ul. Usługowa 3 73-110 Stargard Szczecińsk

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Biologii

 

Katedra  Nanobiotechnologii

 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych

 

 Zamówienia na zakup densytometru udzielono firmie: 

BIOGENET Sp. z o.o.

ul. Parkingowa 1

PL-05-420 Józefów

 


Warszawa 15.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę zamgławiacza ULV do dezynfekcji VECTORFOG C150+

Zamówienia udzielono firmie:

Vectorfog Polska, Informatyk P. Polcyn, Ł. Żużak sp.j., ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki

 

 


Warszawa 15.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę automatycznego fumigatora DHP oraz zamgławiacza akumulatorowego ULV F18B

Zamówienia udzielono firmie:

FCFF Ventures Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 

25 mg odczynnika: 12-[[(cyclohexylamino)carbonyl]amino]-dodecanoic acid (nazwa w skrócie CUDA)

 

CAS Registry No.: 479413-68-8 

MF: C19H36N2O3

FW: 340.5

Purity:≥95%

 

 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę złożyć należy do dnia 19.03.2021 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres monika_sijko1@sggw.edu.pl

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 12.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup kostkarki do lodu

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


  Warszawa 12.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na specjalistyczne odczynniki chemiczne:

Zamówienia udzielono firmom:

US Research Nanomaterials, Inc.

The Advanced Nanomaterials Provider

3302 Twig Leaf Lane, Houston, TX 77084, USA

 

Skyspring Nanomaterials, Inc.

2935 Westhollow Drive, Houston, TX 77082, USA

 

Ray Techniques Ltd.
39162, Jerusalem, 9139101 Israel

 

Adámas Nanotechnologies
8100 Brownleigh Drive Raleigh, NC 27617


  Warszawa 12.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne:

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific
Life Technologies Sp. z o.o.
Bonifraterska 17 Str., 00-203, Warsaw

 

 


 Warszawa 12.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na odczynniki chemiczne:

Zamówienia udzielono firmie:

ProteoGenix

15 rue de La Haye

67300 Schiltigheim, France


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup akcesoriów laboratoryjnych firmy GenoPlast Biochemicals  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, - 196°C do 121°C, BIOLOGIX, 5szt (90-5200) – 3 op.
 • Probówki wirówkowe typu Eppendorf 1,5 ml, wolne od Dnaz i Rnaz, w worku, 500szt (80-1500) – 4 op.
 • Probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, w worku 1000szt (605001) – 3 op.
 • Probówki wirówkowe 2.0ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500szt (620011) – 3 op.
 • Mikrohomogenizatory ręczne z PP, krótkie, do probówek o poj. 0,5 ml;1,5ml;2,0ml; 5,0ml, 10szt  (GP360-10) – 2 op
 • NISKO DHEZYJNE mikrokońcówki 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami  (301006) – 4 op
 • Końcówki typu Gilson 200 μl, żółte, z żebrowaniem zewnętrznym, w worku 1000x1szt/1000szt (GP406G) – 4 op.
 • Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 15ml 36x15ml, -196°C to 121°C, BIOLOGIX, 1szt. (90-1536) – 6 szt.
 • Kartonowe kriopudełko Superior White Coated na FALKONY 50ml 16x50ml, -196°C to 121°C, BIOLOGIX, 1szt (90-5016) – 6 szt
 • Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 200μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, ezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GBTF-200-R-S) – 1 op.
 • Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10μl, Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GBTF-300-R-S) – 1 op.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup elementów konstrukcji modułowych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup licencji na oprogramowanie naukowo-techniczne

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup komputera klasy PC

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup elementów układu kontrolno-pomiarowego (czujników, zadajników, sygnalizatorów)

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: wypożyczenie układu do akwizycji danych hiperspektralnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup siłowników elektrycznych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup materiałów i narzędzi elektroinstalacyjnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup przenośników taśmowych z silnikami

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup układu z diverterem

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup szafy sterowniczej  z osprzętem elektrotechnicznym

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup jednostki sterującej z panelem operatorskim

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup monitora z technologią dotykową, do zabudowy

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup czytnika kart NFC USB

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup refraktometru cyfrowego

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki

ul. Nowoursynowska  164

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup falowników

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup aparatu tlenowego

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 11.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup laptopa i monitora ekranowego

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 11.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:

 

 1. analiza mikroskopii elektronowej

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 11.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Hepes 100g (1 szt)
 2. MES 50g (1 szt)
 3. NativeMarker Invitrogen (5 x 50 μL)
 4. Acrylamide 40% 100 mL (2 szt)
 5. Bis-Acrylamide 2% 100 mL

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


 

10.03.2021  r.

 

 

 

 

                                                                  KI-10/2021/ Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla

 

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie            

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji                                                                                                

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

(dyski twarde SSD, pamięci RAM, karty sieciowe USB/hub).

 

CPV: 30230000-0

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni licząc od dnia wyboru Wykonawcy i złożenia zamówienia.

 

Szczegółowe informację zawarte w Załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

 

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

       16.03.2021 do godziny 12:00.

 

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Wojnowski    mariusz_wojnowski@sggw.edu.pl

 


09/03/2021


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup biurety z panelem sterującym

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup worków Xtend do przechowywania owoców

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pojemników PET wraz z pokrywami  do przechowywania owoców.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pH mertru z elektrodą

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup skrzynek do przechowywania owoców

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup odczynników do indukowania i analizy ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/03/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


09/03/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup odczynników do indukowania i analizy ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/03/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup biurety z panelem sterującym

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup worków Xtend do przechowywania owoców

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pojemników PET wraz z pokrywami  do przechowywania owoców.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pH mertru z elektrodą

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup skrzynek do przechowywania owoców

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.02.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zlecenie prac technicznych przy realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego pt. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości (MODOM)” finansowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu PROW „Współpraca” umowa nr. 00011.DDD.6509.00015.2019.07.

 1. Zakres pracy: Przygotowanie i wstępna obróbka (homogenizacja w ciekłym azocie) materiału biologicznego do badań i dalszego przechowywania.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 09.03.2021

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zlecenie prac technicznych przy realizacji projektu badawczo-wdrożeniowego pt. „Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi (Actinidia arguta) oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia dojrzałości (MODOM)” finansowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu PROW „Współpraca” umowa nr. 00011.DDD.6509.00015.2019.07.

 1. Zakres pracy: Ekstrakcja i oznaczanie związków bioaktywnych w ekstraktach owoców i pomoc techniczna w analizach.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 

Acetic acid 100% for LC-MS LiChropur - 50 ml

 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

ofertę złożyć należy do dnia 17.03.2021 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres monika_sijko1@sggw.edu.pl

 

 

 


Warszawa, dn. 09.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

zakup ludzkich linii komórkowych  

 

Zamówienia udzielono firmie:

LGC Standards Sp. z o.o.,

ul. Ogrodowa 27/29 Kiełpin

05-092 Łomianki

oraz

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań  

 


 Warszawa 09.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówienia na

 

- dostawę plastików do mikrobiologii

Labo24.pl

Ul. Sowińskiego 5

44-100 Gliwice

 

- dostawę płytek do licznika komórek TC20

Bio-Rad Polska Sp. z.o.o.

Przyokopowa 33,

01-208 Warszawa

 

 


Warszawa 09.03.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Sprzęt komputerowy

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup odczynników laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Etylowy alkohol  99,8% CZDA, 500 ml – 4  x 500ml
 • Metylowy alkohol czda, 1L – 2 x 1 l
 • Sodu chlorek CZDA, 1kg – 1 x 1 kg
 • TWEEN® 20, 100ml, nr kat. P9416-100ML (SIGMA) – 1 x 100 ml
 • 3,3′-Diaminobenzidine, 5 g, nr kat. D8001-5G (SIGMA) – 1 x 5G

 

 

Zamówienia udzielono firmie  Idalia Ludwikowscy Sp.jawna, ul.Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 

 

 

 

 


Warszawa, 08.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników in vitro.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do biologii molekularnej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do analiz białkowych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki chemiczne.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 05.03.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę zamrażarek samochodowych

Zamówienia udzielono firmie:

E-HYPE INVESTMENTS Michał Kwasniuk, 00-189 Warszawa, ul. Słomińskiego 15/35

Do dnia 05.03.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która spełniała istotne warunki zamówienia.

 

 

 


Warszawa 05.03.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

Dostawę zamrażarek skrzyniowych

Do dnia 05.03.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała istotnych warunków zamówienia.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup probówek i statywów Eppendorf  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, bezbarwny, 1 000 probówki, kr kat 30120094 – 3 op.
 • Eppendorf Safe-Lock Tubes, 2,0 mL, Eppendorf Quality™, różne kolory (po 200), 1 000 probówki, nr kat  0030121686 – 3 op.
 • Eppendorf Tube Rack, 36 pozycji, do probówek 1,5 mL i 2,0 mL, polipropylen, numerowane pozycje, autoklawowalne, 2 szt., nr kat. 0030119819 – 1 op.

 

 

Zamówienia udzielono firmie  Eppendorf Poland Sp. Zo.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warrszawa

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup płytek UV Thermo Scientific przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Płytki UV 96 płaskie dno sterylne 732-2747 – 2 op.

 

Zamówienia udzielono firmie  VWR International Sp. Zo.o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

 

 

 


Warszawa, 04.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielenia zamówienia na:

Zakup i dostawę pipetora automatycznego

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z.o.o.

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

NIP: 583-27-05-185

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup odczynników laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Etylowy alkohol 99,8% CZDA, 500 ml – 4  x 500ml
 • Metylowy alkohol czda, 1L – 2 x 1 l
 • Sodu chlorek CZDA, 1kg – 1 x 1 kg
 • TWEEN® 20, 100ml, nr kat. P9416-100ML (SIGMA) – 1 x 100 ml
 • 3,3′-Diaminobenzidine, 5 g, nr kat. D8001-5G (SIGMA) – 1 x 5G

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup akcesoriów laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat.6-2496 – 2szt.

2.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat. 6-2497 – 2 szt.

 1. Markery laboratoryjne Securline®, nr kat 2-5040 – 5 szt.

4.Markery odporne na niskie temperatury, nr kat 1-1932 – 2 szt.

 1. Parafilm®M, szer. 50 mm dł. 75 mm, nr kat B-1502 – 1 szt.
 2. Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, różowy, nr kat. 2-1942 – 3 szt.
 3. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 105 mm, nr. kat. E-7032 – 2 szt.
 4. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 160 mm, nr. kat. E-7036 – 2 szt.
 5. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 10, nr kat 1-1565 – 2 szt.
 6. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 22, nr kat 1-1568 – 2 szt.
 7. Czasomierz laboratoryjny z magnesem, nr. kat. L-1317 – 1 szt.
 8. Spryskiwacz Turn n Spray, 500 ml, nr kat N-0165 – 2 szt.
 9. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 20 x 8 mm, nr kat 6-2003 – 6 szt.
 10. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm, nr kat 6-2004 – 6 szt.
 11. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 30 x 8 mm, nr kat 6-2005 – 4 szt.
 12. Bagietka magnetyczna z PE z uchwytem pierścieniowym, dł 305 mm, nr kat 6-2090 – 1 szt.
 13. Pojemniki chłodzące True North®, 4 L, 381 x 254 x 182 mm. nr kat. B-4507 – 2 szt.

 

 

 

Zamówienia udzielono firmie  BIONOVO Aneta Ludwig, Ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 02.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na specjalistyczne produkty chemiczne. 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


 Warszawa 02.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 

dostawę plastików laboratoryjnych

- dostawę plastików do mikrobiologii

- dostawę płytek do licznika komórek TC20

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup akcesoriów laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

1.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat.6-2496 – 2szt.

2.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat. 6-2497 – 2 szt.

 1. Markery laboratoryjne Securline®, nr kat 2-5040 – 5 szt.

4.Markery odporne na niskie temperatury, nr kat 1-1932 – 2 szt.

 1. Parafilm®M, szer. 50 mm dł. 75 mm, nr kat B-1502 – 1 szt.
 2. Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, różowy, nr kat. 2-1942 – 3 szt.
 3. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 105 mm, nr. kat. E-7032 – 2 szt.
 4. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 160 mm, nr. kat. E-7036 – 2 szt.
 5. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 10, nr kat 1-1565 – 2 szt.
 6. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 22, nr kat 1-1568 – 2 szt.
 7. Czasomierz laboratoryjny z magnesem, nr. kat. L-1317 – 1 szt.
 8. Spryskiwacz Turn n Spray, 500 ml, nr kat N-0165 – 2 szt.
 9. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 20 x 8 mm, nr kat 6-2003 – 6 szt.
 10. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm, nr kat 6-2004 – 6 szt.
 11. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 30 x 8 mm, nr kat 6-2005 – 4 szt.
 12. Bagietka magnetyczna z PE z uchwytem pierścieniowym, dł 305 mm, nr kat 6-2090 – 1 szt.

Pojemniki chłodzące True North®, 4 L, 381 x 254 x 182 mm. nr kat. B-4507 – 2 szt.

 

 

 

 

 

 


Warszawa 01.03.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawęakcesoriów do znakowania próbek kriogenicznych i półek w zamrażarkach ULT

 

Zamówienia udzielono firmie:

EtisoftWarszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

05-092 Łomianki 

Kasztanowa 43

 

 


Warszawa 01.03.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę stelaży do zamrażarki ULT

 

Zamówienia udzielono firmie:

SANLAB  J. Kaczorek, M. Bińczak sp. j. 

ul. Andrychowska 7, 

01-447 Warszawa

.

 


Warszawa 01.03.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę pudełek kriogenicznych na próbki tkanek

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

 

 


Warszawa 02.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę wstępnych filtrów wody do wytwornicy lodu.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Seka Group Sp. z o.o.

Sokola 73

59-300 Lubin

 

 


Warszawa 01.03.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/01/2020).

 

Zamówienia udzielono firmie:

BLIRT S.A.,

ul. Trzy Lipy 3/1.38,

80-172 Gdańsk

 

 

 

 

                                                                                                                                             


Warszawa dn. 2021-02-25

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych:

 

Część 1 - dostawa produktów firmy Bionovo

Część 2 -  dostawa produktów firmy BioRad

Część 3 -  dostawa produktów firmy Lab Empire

Część 4 -  dostawa produktów firmy VWR Avantor

Część 5 -  dostawa produktów firmy A.G.A. Analytical

Część 6 -  dostawa produktów firmy Thermofisher

Część 7 -  dostawa produktów firmy Roche

Część 8 -  dostawa produktów firmy Mettler-Toledo Sp. z o.o.

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2021-02-25

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 -  dostawa odczynników firmy NEB

Część 2 -  dostawa odczynników firmy EURX

Część 3 -  dostawa odczynników firmy Quantabio 

Część 4 -  dostawa odczynników firmy SIGMA-ALDRICH

Część 5 -  dostawa odczynników firmy Linegal Chemicals

Część 6 -  dostawa odczynników firmy  Agrisera/CaissonLabs/Gentaur

Część 7 -  dostawa odczynników firmy ThermoFisher Scientific 

Część 8 -  dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie

Część 9 -  dostawa odczynników firmy Analityk Genetyka

Część 10 – dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 11 – dostawa odczynników firmy BIOKOM

Część 12 – dostawa odczynników firmy POCH

Część 13 – dostawa odczynników firmy PhytoAB

Część 14 – dostawa odczynników firmy MyBioSource

Część 15 – dostawa odczynników firmy Abo

Część 16 – dostawa odczynników firmy VWR Avantor 

Część 17 – dostawa odczynników firmy Symbios

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 01.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

zakup ludzkich linii komórkowych 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 1.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę nanocząstek (srebra, złota, platyny)

Zamówienia udzielono firmie:

NANO-TECH POLSKA, Sp. z o.o., Sp. K., ul. Grzybowska 16/22 m.717, 00-132 Warszawa

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup akcesoriów laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

1.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat.6-2496 – 2szt.

2.Kolorowa taśma do opisywania, pomarańczowy, nr kat. 6-2497 – 2 szt.

 1. Markery laboratoryjne Securline®, nr kat 2-5040 – 5 szt.

4.Markery odporne na niskie temperatury, nr kat 1-1932 – 2 szt.

 1. Parafilm®M, szer. 50 mm dł. 75 mm, nr kat B-1502 – 1 szt.
 2. Pudełko neoBox-50 na prob. o śr. do 12 mm i maks. wys. 46 mm, różowy, nr kat. 2-1942 – 3 szt.
 3. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 105 mm, nr. kat. E-7032 – 2 szt.
 4. Pinceta zagięta ze stali szlachetnej, dł. 160 mm, nr. kat. E-7036 – 2 szt.
 5. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 10, nr kat 1-1565 – 2 szt.
 6. Skalpele jednorazowe - sterylne nr 22, nr kat 1-1568 – 2 szt.
 7. Czasomierz laboratoryjny z magnesem, nr. kat. L-1317 – 1 szt.
 8. Spryskiwacz Turn n Spray, 500 ml, nr kat N-0165 – 2 szt.
 9. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 20 x 8 mm, nr kat 6-2003 – 6 szt.
 10. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 25 x 8 mm, nr kat 6-2004 – 6 szt.
 11. Standardowe mieszadełko magnetyczne z teflonu, 30 x 8 mm, nr kat 6-2005 – 4 szt.
 12. Bagietka magnetyczna z PE z uchwytem pierścieniowym, dł 305 mm, nr kat 6-2090 – 1 szt.

Pojemniki chłodzące True North®, 4 L, 381 x 254 x 182 mm. nr kat. B-4507 – 2 szt.

 

 

 

 

 

 


26/02/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 
zakup odczynników do indukowania, blokowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/02/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 01.03.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy PZP ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Stanowisko biodrukarki 3D Cellink BioX

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 26.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup i dostawę pipetora automatycznego

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


 

 

Warszawa 26.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy PZP ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z.o.o. ul. Bonifraterska 17, 00−203, Warszawa

 

Warszawa 26.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę zamrażarek skrzyniowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Warszawa 26.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę zamrażarek samochodowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Warszawa 26.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

Dostawę zamrażarek samochodowych

Do dnia 26.02.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała istotnych warunków zamówienia.

 

 


Warszawa 26.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

Dostawę zamrażarek skrzyniowych

Do dnia 25.02.2021r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała istotnych warunków zamówienia.

 

 


Warszawa, 25.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup i dostawę stelaży do zamrażarki ULT

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 25.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

Zakup i dostawę pudełek kriogenicznych na próbki tkanek

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 25.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę nanocząstek (srebra, złota, platyny)

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 24.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 1. Kuwety jednorazowe do spektrofotometru zwężane 1,6 ml, 100 szt.
 2. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 10 x 96 szt
 3. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 10 x 96 szt
 4. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 6 x 100 szt
 5. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 µl
 6. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 µl
 7. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 100 µl
 8. Końcówki 0,1-10 ul, 1000 szt w worku
 9. Końcówki 5-200 ul, 1000 szt w worku
 10. Końcówki 100-1000 ul, 1000 szt. W worku
 11. Końcówki 10 ml 100 szt. w worku
 12. Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym i płaskim korkiem, 0,5 ml, 1000 szt.
 13. Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, 1000 szt.
 14. Probówki z PP typu Falcon, 50 ml w worku
 15. Probówki z PP typu Falcon, 15 ml w worku

 

 

Zamówienia udzielono firmie Chemland.

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 24.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. (±)-ABA, kwas abscysynowy, 100 mg
 2. etefon (kwas 2-chloroetylofosfonowy), 100 mg
 3. Tween 20, 100 ml
 4. HCl kwas solny, 2,5 l
 5. NaOH, wodorotlenek sodu, 500 g
 6. EDTA, 500 g
 7. DEPC, diethyl pyrocarbonate, 5 ml
 8. NaH2PO4, 1 kg
 9. Na2HPO4, 1 kg
 10. KH2PO4, 1 kg
 11. CaCl2, wapnia chlorek, 500 g
 12. Glicyna, 1 kg
 13. NaCl, sodu chlorek, 500 g
 14. KCl, potasu chlorek, 500 g
 15. SDS, 100 g
 16. Tris, 1 kg
 17. Triton X-100, 100 ml
 18. kwas borowy, 500 g
 19. Aceton, 5 l
 20. Metanol, 2,5 l
 21. kwas octowy, 1 l
 22. błękit bromofenolowy, 5 g
 23. Fikol, 5 g
 24. TCA, trichlorooctowy kwas, 100 g
 25. 2-merkaptoetanol, 100 ml
 26. Glicerol, 100 ml
 27. odczynnik Bradforda, 500 ml
 28. PMSF Fluorek fenylometylosulfonylu, 5 g
 29. DTT, 5 g
 30. Coomassie Brilliant blue G 250, 25 g
 31. Coomassie Brilliant Blue R-250, 25 g
 32. DAPI 4',6-diamidyno-2-fenyloindol, 1 mg
 33. n-heksan o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l
 34. eter dietylowy o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l
 35. metanol o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l
 36. Paraformaldehyd, 500 g
 37. aldehyd glutarowy, 50 ml
 38. EDAC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride), 1 g
 39. metakrylan butylu, 500 ml
 40. metakrylan metylu, 100 ml
 41. eter benzylowo-etylowy, 50 g
 42. cyjanoksylen (Xylene Cyanol FF), 10 g
 43. etanol 96%, 2,5 l

Zamówienia udzielono firmie Sigma-Aldrich Sp. z.o.o, Merck

 

 

 


24/02/2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Ciszewskiego 8

02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup odczynników do indukowania i oceny ferroptozy w komórkach nowotworowych (S15/01/2021).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 24.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na dostawę: ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: usługę wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 metoda RT-PCR:

 

Cellis Sp. z o.o.

Gen. Zajaczka 28

01-510 Warszawa

office@cellis.eu

tel. +48 22 59 362 77

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup wkładek do krio moździerza  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Wkładki ze stali nierdzewnej do moździerza Krio, firma Bel-Art. SP Science nr kat. 10587505 – 4 szt

 

Zamówienia udzielono firmie  Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

 

 

 


Warszawa, 22.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii  i Energetyki

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na dostawę:

 

Oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD z historią tworzenia na 2 stanowiska ze zintegrowanym modułem do wykonywania analiz przepływów CFD

 

Zamówienia udzielono firmie:

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 


Warszawa, 22.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Inżynierii Mechanicznej

Katedra Podstaw Inżynierii  i Energetyki

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 11 ust 5 pkt. 1 ustawy PZP ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na dostawę:

 

Trzech zestawów komputerowych 

 

Zamówienia udzielono firmie:

DPS Software Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15

02-674 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup krążków torfowych JJiffy i propagatorów Garland przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Krążki torfowe Jiffy do wysiewu 41mm 1000 sztuk  - 4 op/1000 szt
 • Propagator Garland z wentylacją 23x17x18cm (taca uprawowa z pokrywką) – 6 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  QUICKCLICK S.C., Warszawa 04-186, Grochowska 23/31, bud. i

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup kul mielących przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kule mielące, 3 mm Ø, stal nierdzewna – 1 op/ 200 szt.
 • Kule mielące, 4 mm Ø, stal nierdzewna – 1 op/ 200 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie  Verder Polska Sp. zo.o., Ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup wkładek do kriomoździerza  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Wkładki ze stali nierdzewnej do moździerza Krio, firma Bel-Art. SP Science nr kat. 10587505 – 4 szt

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 22.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 1. przeciwciała pierwotne anty-MYC2 (50 ul)
 2. przeciwciała wtórne antykrólicze, skoniugowane z peroksydazą (1 mg)
 3. zestaw do chemidetekcji ECL (100 ml)
 4. znakowane fluorochromem Alexa Fluor 488 przeciwciała wtórne Goat anti-Rabbit IgG (1 mg)
 5. przeciwciała pierwotne anty-Jasmonic acid (0,5 mg)
 6. Komercyjny zestaw do izolacji RNA całkowitego (NucleoSpin RNA Plant) Macherey-Nagel (250 izolacji) – 1 szt.
 7. Zestaw do odwrotnej transkrypcji RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100 reakcji) – 2 szt.
 8. Zestaw do reakcji qPCR Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix (1250 reakcji) – 1 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie VWR, Part of Avantor.

 

 

 

 


Warszawa, 22.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Agaroza 500 g
 2. Marker wielkości cząsteczkowych DNA (50-1500 par zasad) 500 ul
 3. Marker wielkości cząsteczkowych białek, 500 ul

 

Zamówienia udzielono firmie VWR, Part of Avantor.

 

 


Warszawa, 22.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Doniczka kwadratowa produkcyjna 11L 25x25x26 cm + podstawka – 30 szt.
 2. Ziemia do uprawy roślin 50 L – 4 szt.

 

Zamówienia udzielono firmie QuickClick.


Warszawa 22.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:  

 

Zakup i dostawę wytwornicę lodu płatkowego do schładzania próbek i odczynników.

 

Zamówienia udzielono firmie:

INVEST HORECA

ul. BOLESŁAWA PRUSA 151a, 

NOWY SĄCZ 33-300

 


Warszawa 19.02.2021r.

. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników

Zakup odczynników będących przedmiotem ogłoszenia został pozytywnie rozpatrzony we wniosku: Zgłoszenie EZD o numerze 284127

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 18.02.2021r.

. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 18.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie art. 99 do 103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art.11 ust.5 pkt. 1. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.z 2019 r poz 2019 z późn. zm., dalej zwanej „ustawą”) ogłasza o  udzielonym zamówienia  na:

Zakup odczynników chemicznych do analizy western blot i hodowli in vitro

Zamówienia na następujące produkty:

Anti-uPA Receptor/U-PAR antibody

Anti-CD105 antibody

N-2 Supplement (100X)

 

udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warsaw, Poland

 


Warszawa, 17.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Kuwety jednorazowe do spektrofotometru zwężane 1,6 ml, 100 szt.
 2. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 10 x 96 szt
 3. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 10 x 96 szt
 4. Końcówki do pipet w pudełkach - 10-1250 µl 6 x 100 szt
 5. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 10 µl
 6. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 200 µl
 7. Pudełko na końcówki do pipet o poj. 100 µl
 8. Końcówki 0,1-10 ul, 1000 szt w worku
 9. Końcówki 5-200 ul, 1000 szt w worku
 10. Końcówki 100-1000 ul, 1000 szt. W worku
 11. Końcówki 10 ml 100 szt. w worku
 12. Probówki typu Eppendorf z dnem stożkowym i płaskim korkiem, 0,5 ml, 1000 szt.
 13. Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, 1000 szt.
 14. Probówki z PP typu Falcon, 50 ml w worku
 15. Probówki z PP typu Falcon, 15 ml w worku

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 17.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

1               (±)-ABA, kwas abscysynowy, 100 mg

2               etefon (kwas 2-chloroetylofosfonowy), 100 mg

3               Tween 20, 100 ml

4               HCl kwas solny, 2,5 l 

5               NaOH, wodorotlenek sodu, 500 g

6               EDTA, 500 g

7               DEPC, diethyl pyrocarbonate, 5 ml

8               NaH2PO4, 1 kg

9               Na2HPO4, 1 kg

10             KH2PO4, 1 kg

11             CaCl2, wapnia chlorek, 500 g

12             Glicyna, 1 kg

13             NaCl, sodu chlorek, 500 g

14             KCl, potasu chlorek, 500 g

15             SDS, 100 g

16             Tris, 1 kg

17             Triton X-100, 100 ml

18             kwas borowy, 500 g

19             Aceton, 5 l

20             Metanol, 2,5 l

21             kwas octowy, 1 l

22             błękit bromofenolowy, 5 g

23             Fikol, 5 g

24             TCA, trichlorooctowy kwas, 100 g

25             2-merkaptoetanol, 100 ml

26             Glicerol, 100 ml

27             odczynnik Bradforda, 500 ml

28             PMSF Fluorek fenylometylosulfonylu, 5 g

29             DTT, 5 g

30             Coomassie Brilliant blue G 250, 25 g

31             Coomassie Brilliant Blue R-250, 25 g

32             DAPI 4',6-diamidyno-2-fenyloindol, 1 mg

33             n-heksan o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l

34             eter dietylowy o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l

35             metanol o czystości rekomendowanej dla analiz GC, 2,5 l

36             Paraformaldehyd, 500 g

37             aldehyd glutarowy, 50 ml

38             EDAC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochloride), 1 g 

39             metakrylan butylu, 500 ml

40             metakrylan metylu, 100 ml

41             eter benzylowo-etylowy, 50 g

42             cyjanoksylen (Xylene Cyanol FF), 10 g

43             etanol 96%, 2,5 l

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 17.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę zamrażarek skrzyniowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Warszawa 16.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę alkoholu do dezynfekcji blatów, komór laminarnych i rąk

Zamówienia udzielono firmie:

Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

 

 


Warszawa 16.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z  art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na 

drukarka laserowa

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 15.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Komercyjny zestaw do izolacji RNA całkowitego (NucleoSpin RNA Plant) Macherey-Nagel (250 izolacji)
 2. Zestaw do odwrotnej transkrypcji RevertAid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit (100 reakcji)

3.  Zestaw do reakcji qPCR Luminaris Color HiGreen qPCR Master Mix (1250 reakcji)

 1. Przeciwciała pierwotne anty-MYC2 (50 ul)
 2. Przeciwciała wtórne antykrólicze, skoniugowane z peroksydazą (1 mg)
 3. Zestaw do chemidetekcji ECL (100 ml)
 4. Znakowane fluorochromem Alexa Fluor 488 przeciwciała wtórne Goat anti-Rabbit igg (1 mg)

8.   Przeciwciała pierwotne anty-Jasmonic acid (0,5 mg)

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 15.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Agaroza 500 g
 2. Marker wielkości cząsteczkowych DNA (50-1500 par zasad) 500 ul

3.   Marker wielkości cząsteczkowych białek, 500 ul

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup krążków torfowych JJiffy i propagatorów Garlandprzeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Krążki torfowe Jiffy do wysiewu 41mm 1000 sztuk  - 4 op/1000 szt
 • Propagator Garland z wentylacją 23x17x18cm (taca uprawowa z pokrywką) – 6 szt.

 

 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup kul mielącychprzeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kule mielące, 3 mm Ø, stal nierdzewna – 1 op/ 200 szt. 
 • Kule mielące, 4 mm Ø, stal nierdzewna – 1 op/ 200 szt.

 


Warszawa 15.01.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy PZP ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:    

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 15.01.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Katedra Nanobiotechnologii
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy PZP ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:    

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 12.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę siatek miedzianych do TEM.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

 

 

.

 

 

 

 

Warszawa 12.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp.z o.o

Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

 

.

 

 


Warszawa, 12.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. PZP ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówienia na zakup:

 1. Szkiełka podstawowe, ze ściętymi brzegami, z matowym polem - 2
 2. Moździerz porcelanowy z wylewem i tłuczkiem 80 mm - 4
 3. Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 500 ml - 2
 4. Butelka laboratoryjna ze szkła Simax 100 ml – 3
 5. Szkiełka nakrywkowe 18x18 - 4

Zamówienia udzielono firmie Chemland.

 

 

 


Warszawa, 12.02.2021 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Doniczka kwadratowa produkcyjna 11L 25x25x26 cm + podstawka – 30 szt.
 2. Ziemia do uprawy roślin – 4 szt.

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 11.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Chlorek sodu (4 kg)
 2. Kwas octowy (2.5 L)
 3. Trypton (0.75 L)
 4. PEG (2 kg)
 5. Aceton (5 L)
 6. Chlorek wapnia (1 kg)
 7. Trizma (0.2 kg)
 8. Ekstrakt drożdżowy (0.75 kg)
 9. Etanol (10 L)
 10. Crocin (1 g)
 11. Picrocrocin (1 mg)
 12. Mocznik (1 kg)
 13. Safranal (5 g)
 14. Tricine  (1 kg)

 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 11.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup:

 

 1. Lodówko-zamrażarki,
 2. Odczynników chemicznych (chlorek sodu, kw. octowy, trypton, PEG, aceton, chlorek wapnia, trizma, ekstrakt drożdżowy, etanol, crocin, picrocrocin, mocznik, safranal, tricine),
 3. Mebli laboratoryjnych (stoły laboratoryjne, szafki wiszące, szafki mobilne, szafy z wentylacją, szafki pod zlew),
 4. Sukcesywną dostawę ciekłego azotu.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Warszawa, 11.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę:

 

1.     Wysyłka dokumentów

2.     Wysyłka ekspresowa membran (materiału biologicznego) na lodzie

3.     Wysyłka  materiału biologicznego na suchym lodzie

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 11.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę wykonania testów na obecność SARS-CoV-2 metoda RT-PCR.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

Szafę na odczynniki chemiczne:

 • Szer. zewn. co najmniej 100 cm 
 • Wys. zewn. co najmniej 190 cm
 • Głęb. zewn. 52 cm ± 10 cm
 • Materiał - blacha stalowa
 • Liczba drzwi 2szt.
 • Rodzaj drzwi - zamknięte
 • Nośność półki co najmniej 100 kg
 • Liczba półek co najmniej 3 szt.
 • Wersja z drzwiami z blachy stalowej
 • Materiał półki - blacha stalowa, ocynkowana
 • Powierzchnia lakierowana proszkowo
 • Liczba podłogowych wanien wychwytowych 1 szt.
 • Regulacja wysokości półek
 • Możliwość podłączenia do wentylacji
 • Warunki dostawy: bezpłatny transport, dostawa na miejsce wskazane przez klienta. 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 18.02.2020 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres agnieszka_sitek@sggw.edu.pl

 


Warszawa 10.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych do schładzania próbek i odczynników.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Morele.net Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 20A

31-553 Kraków

 


Warszawa 10.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę alkoholu do dezynfekcji blatów, komór laminarnych i rąk

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


10.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Inżynierii Mechanicznej

 

Katedra Podstaw Inżynierii  i Energetyki

 

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

dostawę:

Trzech zestawów komputerowych 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Komputer stacjonarny

HP RCTO Z2 Tower G5 P WKS

Single Unit (Tower) Z2 Packaging

HP Z2 P TWR G5 PLA (EPA92) 700W RCTO Chassis

OS Localization POL

Windows 10 Pro 64

Operating System Load to M.2

Intel Core i7 110700 2.9GHz 2933MHz 16M 8C 65W CPU

64 GB (2x32GB) DDR4 3200 UDIMM NECC

NVIDIA Quadro P2200 5GB FH 4DP PCIe x16 GFX

Z Turbo Drive 512GB 2280 TLC Solid State Drive

HP USB 320K Keyboard POL

HP USB Premium Mouse

No Included ODD

HP ZCentral Remote Boost 2020 SW for Z workstation

3/3/3 (material/labor/onsite) Warranty EURO

No Load Flex Port

HP TWR Card Holder/Blower Kit

No Adapters Needed

HP Z2 TWR G5 Country Kit POL

Door/dock delivery workstations ZD081AA

 

Monitor

 

Opis produktu

HP Z24nf G2 - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.8"

Rodzaj urządzenia

Monitor LCD z podświetleniem LED - 23.8"

Klasa energii

Klasa A

Konsumpcja energii na rok

34 kWh

Konsumpcja energii (w trybie ON)

23 W

Cechy

Koncentrator USB 3.0

Typ panela

IPS

Współczynnik kształtu

16:9

Rozdzielczość natywna

Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz

Rozstaw pikseli

0.274 mm

Jasność

250 cd/m2

Współczynnik kontrastu

1000:1 / 10000000:1 (dynamic)

Czas reakcji

5 ms (szary-do-szarego)

Złącza wejściowe

HDMI,VGA,DisplayPort

Regulacja pozycji ekranu

Wysokość,pivot (obrót),pokrętło,odchylenie

Powłoka ekranu

Antyrefleksyjny

Wymiary (szer./głęb./wys.) - z podstawką

53.88 cm x 20.5 cm x 46.3 cm

Waga

5.6 kg

Lokalizacja

Angielski / Europa

Standardy ochrony środowiska

TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Tak

Zgodność z normami

Plug and Play,BSMI,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,WEEE,ICES,cTUVus,MEPS,E-Standby,KC,ERP,CEL,ISC,RCM,MSIP,SEPA,CoC,słabe światło halogenowe,CU,SmartWay

 

 

 1. Kryteria oceny ofert : 100% ceny
 2. Termin składania ofert: 18.02.2021 godz. 9:00

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


10.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Inżynierii Mechanicznej

 

Katedra Podstaw Inżynierii  i Energetyki

 

ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

dostawę:

Oprogramowania do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD z historią tworzenia na 2 stanowiska ze zintegrowanym modułem do wykonywania analiz przepływów CFD

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Oprogramowanie CAD 3D umożliwia:

·  tworzenie części

-  modelowanie bryłowe, powierzchniowe, bryłowo –powierzchniowe,

-  tworzenie elementów giętych z blach w uwzględnieniem współczynników wydłużania i

skracania dla różnych materiałów,

-tworzenie wieloobiektowych arkuszy blach,

- tworzenie konstrukcji spawanych z możliwością dodawania własnych profili,

·  tworzenie złożeń

- edycja części z poziomu złożenia,

- tworzenie części w kontekście złożenia,

- detekcja kolizji,

- weryfikacja oddziaływania fizyczne pomiędzy komponentami,

- wykonywanie operacji Boole’a,

·  tworzenie dokumentacji płaskiej

-automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej,

-  automatyczne odzwierciedlanie zmian wprowadzonych z poziomu dokumentacji płaskiej w

powiązanych modelach części lub złożeń,

-automatyczne wymiarowanie,

-  automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem właściwości masowych,

-  automatyczne porządkowanie wymiarów i adnotacji,

-  automatyczne tabele otworów, spawów,

·  automatyczne generowanie wariantów części i złożeń

·  możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych plików, między innymi ACIS

(SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, JPEG, Parasolid, STEP, STL,

TIFF, VDA-FS. Oprogramowanie powinno umożliwiać operacje na importowanym obiekcie

bryłowym, tak aby edytować definicję rozpoznanych operacji, aby zmienić ich parametry. Dla

operacji opartych na szkicach, po rozpoznaniu operacji możemy edytować szkice z drzewa

operacji, aby zmienić geometrię operacji.

·  natywne, nie poprzez import/eksport, wsparcie formatu dla części (.SLDPRT), złożeń

(.SLDASM) oraz rysunków (.SLDDRW).

·  umożliwia:

-  zamianę plików 2D (dxf, dwg) na parametryczne modele bryłowe 3D,

-  tworzenie animacji (widoki eksplodowane, ukrywanie komponentów) i zapisywania jako filmy

Posiada moduły:

-do zapisu modeli do pliku PDF 3D,

-do tworzenia form wraz z analizą pochylenia,

- do tworzenia zawansowanych konfiguracji na podstawie Excel,

- do zrównoważonego projektowania i oceny wpływu na środowisko

-  do publikowania modeli 3D w sieci Web, umożliwiający prezentowanie modeli

trójwymiarowych z funkcjonalnością, dzięki której można przeglądać modele, obracać je,

powiększać, przesuwać;

Cechy modułu do analizy przepływów CFD:

•               Możliwość przygotowania badań przepływowych zewnętrznych i wewnętrznych dla płynów z uwzględnieniem geometrii opracowanej w oprogramowaniu CAD 3D.

•               Kreator przygotowania analizy, zapewniający szybkie przygotowanie scenariusza analizy metodą „krok po kroku”.

•               Dyskretyzacja za pomocą metody objętości skończonych (ang.: Finite Volume Method) -  przewaga zużycia pamięci i szybkości rozwiązań, szczególnie w przypadku dużych problemów, wysokiej liczby Reynoldsa dla przepływów turbulentnych.

•               Obracanie regionów siatki np. prędkość wirnika uzależniona od czasu (tzw. siatka obrotowa).

•               Obsługa plików typu eDrawings czyli możliwość udostępniania wyników analizy w grupie roboczej osobom nie posiadającym inżynierskich narzędzi edycyjnych.

•               Wymiana wyników tj., wykorzystanie sił z obliczeń przepływu/ciśnień/temperatur w dowolnej geometrii na poniższych zasadach:

-         Przejęcie tych wyników do analizy strukturalnej MES;

-         Pełna ocena działania (wytrzymałość, sztywność, zmęczenie itd.);

-         Bezpośrednia modyfikacja projektu wykonanego w systemie CAD 3D i ponowna analiza w jednym oknie dialogowym (interfejsie użytkownika).

•               Ścisła integracja z posiadanym środowiskiem 3D CAD, gwarantująca bezpośrednią edycję i dostęp do historii tworzenia operacji oraz zaawansowanych zabiegów parametrycznych w tym uzależnianie geometrii modelu od wyników analizy (analiza wielu scenariuszy projektowych: analiza typy "What if") lub - odwrotnie - uzależnianie wyników (celu obliczeniowego) od parametrów modelu (analiza typu "Goal optimization").

•               Możliwość rozbudowy o dostosowanie branżowe dla elektroników tzn. wykorzystanie środowiska Electronic Cooling w zakresie: uwzględnianie ciepła Joulea, projektowanie rurek cieplnych, generowanie obwodów drukowanych oraz bogata biblioteka branżowa (m.in. wentylatory, układy 2- rezystorowe).

•               Możliwość rozbudowy o dostosowanie branżowe dla inżynierów HVAC tzn. symulacja radiacji (absorpcja promieniowania, współczynnik odbicia, zależność długości fali od właściwości powierzchni, współczynnik załamania), uwzględnienie mieszaniny gazów, komfort termiczny oraz bogata biblioteka branżowa (m.in. materiały budowlane, wentylatory).

Licencja CFD powinna być zintegrowana i działać w jednym oknie z dostarczonymi licencjami oprogramowania CAD do modelowania parametrycznego.

Licencje dożywotnie z rocznym wsparciem i opieką techniczną. Licencja powinna umożliwiać korzystanie z oprogramowania bezterminowo. Dodatkowo Wykonawca zapewni możliwość wielokrotnej bezpłatnej aktualizacji oprogramowania do nowszych wersji oraz bezpłatne wsparcie techniczne (w tym dostęp do bezpłatnej linii wsparcia 0 800 …) świadczone przez osoby posiadające wiedzę w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres minimum jednego roku – począwszy od dnia dostawy.

 

Oprogramowanie zostanie dostarczone na nośniku CD lub DVD lub nośniku USB lub w postaci klucza licencyjnego tj. danych zapewniających pobranie oprogramowania ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę.

 

 1. Kryteria oceny ofert : 100% ceny
 2. Termin składania ofert: 18.02.2021 godz. 9:00

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

Odczynniki chemiczne:

 1. Acetonitryl; czystość LC-MS (J.T.Baker)  o pojemności  2,5 litra - 16 opakowań
 2. Kwas mrówkowy; 98-100%; do LC-MS* (J.T.Baker)   pojemność 50 ml – 10 opakowań
 3. SPLASH® LIPIDOMIX® Mass Spec Standardfirmy Avanti Polar Lipids, 3 szt.

 

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12.02.2020 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl


Warszawa, 10.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę stołów laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 9.02.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 11 ust 5 pkt 1 ustawy PZP ogłasza informację o udzielanym zamówieniu na

usługę badawczą (test na efektywność wirusobójczą preparatu)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 08.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę:  miniaparatu do elektroforezy poziomej dostosowanego do analizy commet assay

wytrząsarki rolkowej o zmiennej prędkości obrotu rolek

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 08.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę taboretów.

 

Zamówienia udzielono firmie:

RABCO POLSKA

Cezary Płachecki

ul. Nowoursynowska 93/5

02-797 Warszawa

 

.


Warszawa, 08.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra  Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 04.02.2021

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup odczynników chemicznych do analizy Western Blot i hodowli komórkowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 03.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Usługę konserwacji aparatury badawczej

 

Zamówienia udzielono firmie:

KAWA.SKA Sp. z o.o.

ul. Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne,.

.

 


Warszawa 03.02.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę obiektywów mikroskopowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

KAWA.SKA Sp. z o.o.

ul. Zaczarowanej Róży 1

05-540 Zalesie Górne,.

.

 


Warszawa, 03.02.2021r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

dostawę odczynników chemicznych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Zamówienia udzielono firmie:

 

Symbios Sp. z o.o. 

83-010 Straszyn, ul. Modrzewiowa 37 

tel./fax: +48 58 692 80 83

 

 


Warszawa, 03.02.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę taboretów.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 01.02.2021r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

dostawę mikroskopowych akcesoriów laboratoryjnych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Zamówienie udzielono firmom:

Bionovo - Sprzęt laboratoryjny i odczynniki

ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica
NIP: 691-181-07-58

 

Mar-Four

Ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 7291540258

 

 


Warszawa, 27.01.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Usługę konserwacji aparatury badawczej.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 27.01.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę obiektywów mikroskopowych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 26.01.2021

 

2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

dostawę mikroskopowych akcesoriów laboratoryjnych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 26.01.2021

 

2Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

dostawę odczynników chemicznych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Warszawa dn. 2021-01-25

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup chłodziarkozamrażarki (1 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

zakup linii komórkowych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Zamówienia udzielono firmie:

LGC Standards Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin

05-092 Łomianki


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem następujących produktów:

Zestaw 1

 1. epT.I.P.S.®Standard, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 5 000 szt Numer katalogowy 0030000889 
 2. epT.I.P.S.®Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 3 000 końcówki Numer katalogowy 0030000811 
 1. Eppendorf Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, Eppendorf Quality™,bezbarwny, 7 000 probówek 
 2. epT.I.P.S.® Standard,Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turkusowy, końcówki bezbarwne, 400 końcówek Numer katalogowy 0030000765

5.epT.I.P.S.® Racks, Eppendorf Quality™, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turkusowy, końcówki bezbarwne, 120 końcówki (5 statywy × 24 końcówki) Numer katalogowy 0030071654

Zestaw 2

 1. Nakrętki  krótka szyja, ND9 z otworem centralnym z septą  Silikon /PTFE  z nacięciem - 5 000 szt
 2. Vialki z krótką szyją, pasujące do wyżej wymienionych nakrętek ND9 Przeźroczyste szklane z mikroinsertem, "base bonded" 0,30 ml  5000 szt

Zestaw 3

Odczynniki chemiczne certyfikowane

Firma

Produkty

Pojemność

Ilość opakowań

J.T.Baker

Acetonitryl; czystość LC-MS

2,5 litra

16

J.T.Baker

Kwas mrówkowy; 99%; do LC-MS*

10 ml

10

* - proszę nie przesyłać oferty na kwas mrówkowy w ampułkach po 1ml

 

Oferty proszę przesyłać na adres: 

monika_sijko1@sggw.edu.pl

Monika Sijko

SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 25.01.2021

 

 

 


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem następujących zestawów produktów:

Zestaw 1 - Sodium iodide 10 g 409286 Sigma-Aldrich

SODIUM IODIDE, 99.999% METALS BASIS            

Foreign Trade Commodity Code:                             28276000100

CAS Number:                    7681-82-5

 

Zestaw 2 - Butle, DURAN®, z nakrętką dedykowaną do HPLC, z 4 portami i z podziałką

 • Pojemność 1000 ml – 4 szt.
 • Pojemność 500 ml – 4 szt.

Zestaw 3 - Butele z nakrętką  na odczynniki, z podziałką, wykonane ze szkła SIMAX borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 4796 – 1, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

 • Butelka 100 ml z nakrętką PP 10 szt
 • Butelka 250 ml z nakrętką PP 10 szt
 • Butelka 500 ml z nakrętką PP 5 szt 
 • Butelka 1000 ml z nakrętką PP 5 szt

Zestaw 4 - Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

 • Pojemność 150 ml – 10 szt
 • Pojemność 250 ml – 10 szt
 • Pojemność 600 ml – 10 szt

Zestaw 5 - Kolba Erlenmeyera w kształcie stożka z dnem płaskim, z gwintem, podzialką i nakrętką z PP, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3585 PN 70 4030, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

 • Pojemność 250 ml – 2 szt
 • Pojemność 500 ml – 2 szt
 • Pojemność 1000 ml – 2 szt

 

Prosimy o przesłanie oferty na poszczególne zestawy i podanie ceny każdego z zestawów.

Oferty proszę przesyłać na adres:

monika_sijko1@sggw.edu.pl

Monika Sijko

SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 21.01.2021 do godz. 14.00

 

 


Warszawa 18.01.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup linii komórkowych.   

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 18.01.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę odczynników chemicznych (kultury bakteryjne):

 

Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures GmbH

Inhoffenstraße 7B

38124 Braunschweig

GERMANY 

 

 

 


Warszawa 15.01.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy azotu ciekłego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa dn. 2021-01-12

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Zakup hydroforu (1 szt.) oraz klimatyzatorów (2 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  

w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym  na zakup: 

szkieł korekcyjnych do mobilnego urządzenia Eye Tracking- analizatora wrażeń wizualnych.

Do realizacji zamówienia została wybrana firma: 

Tobii Pro AB

Karlsrovagen 2D

1853 Danderyd


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  

w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym  na zakup: 

  Oprogramowania komputerowego na realizację badań sensorycznych i konsumenckich 

Do realizacji zamówienia została wybrana firma: 

CogITos Mikołaj Baryłko 

81-754 Sopot 

ul. Dąbrowskiego 4 / 8 

NIP: 583-204-92-84 

Regon: 220905133


Warszawa 07.01.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Do realizacji zamówienia została wybrana firma

MatTek In Vitro Life Science Laboratories, s.r.o

Mlynské Nivy 73

821 05 Bratislava II

Slovak Republic

 

Warszawa 07.01.2021

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup i dostawę odczynników chemicznych (kultury bakteryjne).

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa 04.01.2021r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Katedra Nanobiotechnologii

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 04.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

PPHU ELMATECH ®

ul. Lipowa 3, 30-702 Kraków

 

 


Warszawa 04.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę pipet

 

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp. Zo.o.

AI.Jerozolimskie 212

02- 486 Warszawa


Warszawa 31.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Usługę publikacji manuskryptu naukowego - publikacja artykułu w wydawnictwie MDPI

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

             Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na wykonanie audytu i  zaprojektowanie architektury docelowej dla systemów wykorzystywanych w  SGGW.

 

 1. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Zamawiający wymaga wykonania usług w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 3. Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa zgodnie z załączonym wzorem.
 4. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.
 5. Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 15 stycznia 2021 r. w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. nr 1, pokój nr 12 lub mailem na adres monika_prolejko@sggw.edu.pl.

 

                                                                                     KANCLERZ

                                                 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

                                                                 dr inż. Władysław W. Skarżyński

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Wzór umowy architektura systemów z załącznikami
 3. Załącznik 3
 4. Zalącznik 4
 5. Załącznik 5

 


 

28.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na zakup: 

 

 1. środków owado- i grzybobójczych – firmie Sklep Ogrodniczy Bogusław Melon, ul. Puławska 444, 02-847 Warszawa
 2. usługa analizy spektrometrii masowej – firmie Creative Proteomics (USA) 45-1 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA 
 3. akcesoriów do mikroskopii elektronowej –firmie Sartorius (Poland) Sartorius Poland Sp z o.o ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp
 4. pipet i akcesoriów laboratoryjnych (biurety, końcówki do pipet, pipety, pojemniki, statywy, szpatułki, butelki, dozowniki) – firmie EQUIMED S.J. ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
 5. akcesoriów ogrodniczych i gleby - firmie Sklep Ogrodniczy Bogusław Melon, ul. Puławska 444, 02-847 Warszawa
 6. komputera osobistego z monitorem i akcesoriami - firmie X-Kom, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25
 7. dysków zewnętrznych (5 sztuk o poj 4TB) – firmie Euro-NET (Poland) Euronet Polska Sp. z o. o., ul. Inflancka 4c, 00-189 Warszaw
 8. czytnika płytek (microplate reader) z opcją odczytu fluorescencji (FI & FRET), nastawą ciągłej długości fali wzbudzenia i emisji w zakresie (320-730 nm), skan spektralny z krokiem 0,1-10 nm, ciągła szerokość szczeliny 8-100 nm, zakres długości fal z zastosowaniem filtrów 240-740 nm, pomiary end-point, kinetyczne, skan spektralny, skanowanie dołka, kontrola temp do 45°C, odczyt płytek 6-,12-,24-,48-,96- i 384-dołkowych, odczyt z góry z rozdzielczością 0,1 mm, wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójnie orbitalne z ustawieniem czasu i intensywności, oprogramowanie nieograniczone dla liczby użytkowników, z równoczesną możliwością (wbudowanymi modułami) UV/Vis spektrometru absorbancji (220-1000 nm), luminescencją z przesłonami 96 i 384, oraz opcją „bottom optic”, ze szkoleniem z obsługi dla pracowników – firmie Biogenet Sp. z o.o. 05-420 Józefów, ul. Parkingowa 1
 9. mebli laboratoryjnych (stoły laboratoryjne 7 szt, szafa laboratoryjna, szafki wiszące 5 szt, szafki mobilne 2 szt) –  firmie PolTech Farbyka Mebli sp. z o. o. ul. Płaska 23, 87-100 Toruń

 


Warszawa 28.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę odczynników laboratoryjnych:

Kwas 2-tiobarbiturowy 98% - 100g

1-Butanol 99% - 1 litr

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175


Warszawa 27.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę zdalnego oksymetru komunikującego się bezprzewodowo ze stacją bazową

Zamówienia udzielono firmie:

Olsonet Communication Corporation, 109 St. Claire Avenue, Ottawa, Ontario K2G 2 A7, Canada

 

Do dnia 24.12.2020 do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta zgodna z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa, 22.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do hodowli komórkowych ATCC.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 22.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę pipet i akcesoriów laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


21.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:
Security Guard Cartridge do kolumn HPLC ( KJ0-4282 ).

                                              

                                               Zamówienia udzielono firmie:

            PHENOMENEX Ltd,  Zeppelinstrasse 5, 63741 Aschaffenburg, Niemcy

 

21.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

ABCAM

Discovery Drive
Cambridge Biomedical Campus
Cambridge
CB2 0AX
UK

Warszawa, 21.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 21.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę myjki ultradźwiękowej oraz myjki parowej

 

Zamówienia udzielono firmie:

ADVERTI Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 90-755 Łódź, al. 1 Maja 87

i

Invest Horeca Jacek Gargula, Bolesława Prusa 151a 33-300, Nowy Sącz

Warszawa 21.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników laboratoryjnych:

Kwas 2-tiobarbiturowy 98% - 100g

1-Butanol 99% - 1 litr

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności 

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz 5 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

„Analizator – urządzenie do badań smarowalności.”

Zamówienia udzielono firmie:

Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, przy ul. Białej 19, 87-100 Toruń, NIP 8790174631

 

 

 


Warszawa 17.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę zdalnego oksymetru komunikującego się bezprzewodowo ze stacją bazową

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


15.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na zakup:

 

1.     Nasion buraka cukrowego o zróżnicowanym wigorze


Warszawa 15.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

Katedra Hodowli Lasu

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę na automatyczną stację meteorologiczną .

Zamówienia udzielono firmie:

TRAX elektronik, A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński sp.j., ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31-352 Kraków

Warszawa 15.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, dysków i pamięci zewnętrznej

Zamówienia udzielono firmie:.

Cezar Spółka z o.o., ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

Do dnia 14.12.2020 do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 

 

 

 


Warszawa 15.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielenym zamówieniu na usługę wykonania testów na obecność SARS-CoV-2:

 

Warsaw Genomics, ul. Kiwerska 33A, 01-682 Warszawa


Warszawa, 15.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  

w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym  

na zakup: 

 

 Oprogramowania komputerowego na realizację badań sensorycznych i konsumenckich 

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup  wirówki firmy Eppendorf przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 Wirówka z chłodzeniem firmy Eppendorf 5430R  - 1 szt

 

Zamówienia udzielono firmie  Eppendorf Poland Sp. Zo.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warrszawa

 

 

 


Warszawa 14.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę odczynników laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę: 

Stanowisko mikroskopowe z oprzyrządowaniem do przygotowywania preparatów 

Mikroskop do pracy w polu jasnym i epifluorescencji z kamerą oraz modułem do cięcia preparatów oraz mikroskop stereoskopowy z modułem do zatapiania i niezbędnym wyposażeniem 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Zuzanna Nowak_Życzyńska; e-mail: zuzanna_nowak_zyczynska@sggw.edu.pl

 


Warszawa 11.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na usługę wykonania testów na obecność SARS-CoV-2.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa 10.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:.

Merck, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 

 

 


Warszawa 10.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Dostawę materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Zamówienia udzielono firmie:.

EQUIMED Sp. J., 04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 105/107


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup wWirówki firmy Eppendorf przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 Wirówka z chłodzeniem firmy Eppendorf 5430R  - 1 szt

 

 

 

 


10-12-2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na

zakup sytemu oczyszczania wody - System Direct-Q3 UV

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Merck Sp. z o.o.; Al.Jerozolimskie 142B; 02-305 Warszawa

 

 


Warszawa 10.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Nanocząstki węglanu wapnia

 

Zamówienia udzielono firmie:.

Skyspring Nanomaterials, Inc., 2935 Westhollow Drive, Houston, TX 77082, USA

 


Warszawa, 09.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym 
na zakup:

 

 1. Nasion buraka cukrowego o zróżnicowanym wigorze

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 525-00-07-425

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz 5 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019r poz. 1843 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

„Atmosferyczny system do plazmowej modyfikacji powierzchni”

Zamówienia udzielono firmie:

PAKT Electronics Aleksiński Spółka Jawna z siedzibą we Włocławku, adres: 87-800 Włocławek, Papieżka 71a, NIP 8883124040,

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania zakup siatek niklowych i miedzianych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

-siatki niklowe TEM z  pojedynczą szczeliną 2mm x 0,751mm, tubka 100 szt– 7 op.

-siatki miedziane TEM z  pojedynczą szczeliną 2mm x 1mm, tubka 100 szt – 3 op.

 

Zamówienia udzielono firmie  ELO SERWIS, ul. Sotta K. "Sokoła" 7/2A, 02-790 Warszawa

 


Warszawa, 09-12-2020

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, ogłasza o  informację o udzieleniu zamówienia na:

Na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

Zamówienia udzielono firmie:

Giga Multimedia, ul. Włodarzewska 65B, 02-384 Warszawa.


Warszawa 08.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Produkt

Pojemność

Ilość opakowań

2-Propanol czystość LC-MS certyfikowany

2,5 litra

10

 

Specyfikacja:

-Woda (KF): maks. 200 mg/kg

-Pozostałość po odparowaniu: maks. 2 mg/kg

-Wolne kwasy (j. CH₃COOH):maks. 0,001%

-Wolne zasady (j. NH₃): maks. 0,0005%

-Transmitancja UV przy 220 nm: min. 64,0%

-Transmitancja UV przy 230 nm: min. 80,0%

-Transmitancja UV przy 260 nm: min. 98.5%

-Test gradientowy (pik) przy 254 nm: maks. 2 mAU

-Glin (Al): maks. 0,000005%

-Żelazo (Fe): maks. 0,000005%

-Sód (Na): maks. 0,000005%

-Wapń (Ca): maks. 0,000005%

-Magnez (Mg): maks. 0,000005%

-Potas (K): maks. 0,000005%

-Interferencje pików spowod. zanieczyszcz. (j. rezerpina): maks. 100 ppb

-Barwa (Hazen): maks. 10

-Filtrowany przez filtr 0,2 μm

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: WITKO Sp. z.o.o.

 


 

Warszawa dn. 07.12.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 Pasze dla jesiotrów

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 7.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:   

dostawę akcesoriów laboratoryjnych (zakup rotora mikrolitrowego

szybkoobrotowego do uszkodzonej wirówki Sorvall ST16R

firmy Thermo Scientific)

Zamówienia udzielono firmie:

KENDROLAB Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa

 

 


07.12.2020  r.

 

                                                                  KI-22/2020/  Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie            

Wydział Technologii Żywności

 

                                                                                                     

 

                                                                                                                        ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                            02-776 Warszawa

 

 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

(laptop, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa).

 

CPV: 30213100-6

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

 

Szczegółowe informację zawarte w Załącznikach:

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

       11.12.2020 do godziny 12:00.
 

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Wojnowski    mariusz_wojnowski@sggw.edu.pl


04-12-2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

 

zakup sytemu oczyszczania wody - System Direct-Q3 UV

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: dr inż. Katarzyna Dziendzikowska; e-mail: katarzyna_dziendzikowska@sggw.edu.pl

 


Warszawa 04.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

urządzenie wielofunkcyjne, dysk i pamięć zewnętrzną

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl


Warszawa 03.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

Suchościeralne tablice magnetyczne

Zamówienia udzielono firmie:

Allboards Polska sp. z o.o. sp.k. · a: ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków

 

 

 

Warszawa 03.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Nanocząstki węglanu wapnia

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: arkadiusz_matuszewsk@sggw.edu.pl


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem w najbliższym czasie następujących produktów:

 

Produkt

Pojemność

Ilość opakowań

2-Propanol czystość LC-MS certyfikowany

2,5 litra

10

 

Specyfikacja:

-Woda (KF): maks. 200 mg/kg

-Pozostałość po odparowaniu: maks. 2 mg/kg

-Wolne kwasy (j. CH₃COOH):maks. 0,001%

-Wolne zasady (j. NH₃): maks. 0,0005%

-Transmitancja UV przy 220 nm: min. 64,0%

-Transmitancja UV przy 230 nm: min. 80,0%

-Transmitancja UV przy 260 nm: min. 98.5%

-Test gradientowy (pik) przy 254 nm: maks. 2 mAU

-Glin (Al): maks. 0,000005%

-Żelazo (Fe): maks. 0,000005%

-Sód (Na): maks. 0,000005%

-Wapń (Ca): maks. 0,000005%

-Magnez (Mg): maks. 0,000005%

-Potas (K): maks. 0,000005%

-Interferencje pików spowod. zanieczyszcz. (j. rezerpina): maks. 100 ppb

-Barwa (Hazen): maks. 10

-Filtrowany przez filtr 0,2 μm

 

W ofercie proszę o podanie specyfikacji produktu (dotyczącej wyżej wymienionych parametrów)

 

Oferty proszę przesyłać na adres: monika_sijko1@sggw.edu.pl

Monika Sijko SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 07.12.2020 godz. 13.00

 


Warszawa 03.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Warszawa 03.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Dejonizator wody

Krótki opis przedmiotu zamówienia: System przygotowania wody ultra czystej o wysokiej wydajności, bezpośrednio z wody wodociągowej, wydajność min. 15l/h, szybkość podawania wody oczyszczonej 1-2 l/min., przewodność elektrolityczna właściwa 0,055-0,1 μS/cm, zbiornik 10 l, możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrują-cych); okres gwarancji 24 miesiące.

Zamówienia udzielono firmie Labopol-Polwater, ul. Zawiła 55B, 30-390 Kraków


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację 
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

Programy komputerowe do nauki fizjologii człowieka.

·      SimHeart, time-unlimited Department/Faculty License 

·      SimVessel, time-unlimited Department/Faculty License 

·      SimMuscle, time-unlimited Department/Faculty License 

·      SimNerv, time-unlimited Department/Faculty License 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 04.12.2020godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres michał_oczkowski@sggw.edu.pl

 

 

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią…….. w imieniu (podać nazwę firmy) w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację 
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 

·      Autoklaw laboratoryjny 22 litry 

·      Mikroprocesorowa komora laminarna K700 o szerokości roboczej 69 cm z pionowym laminarnym przepływem powierza, technologią OCA lub LOCA. wyposażona w 2 filtry, wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg. normy PN-EN 779 oraz główny: absolutny HEPA wg normy PN-EN 1822, skuteczność filtracji min. 99,995 % dla MPPS. Wraz z podstawą

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 04.12.2020godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres michał_oczkowski@sggw.edu.pl

 

 

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią…….. w imieniu (podać nazwę firmy) w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. 

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup siatek niklowych i miedzianych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

-siatki niklowe TEM z  pojedynczą szczeliną 2mm x 0,751mm, tubka 100 szt– 7 op. 

-siatki miedziane TEM z  pojedynczą szczeliną 2mm x 1mm, tubka 100 szt – 3 op. 

 

 

 

 

 

 


 

02-12-2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka  

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,  

02-776 Warszawa   

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup przeciwciał do analiz immunohistochemicznych. 

Zamówienia udzielono firmom: 

 

Zadanie 1: 

Life Technologies Polska Sp.z.o.o.

Bonifraterska 17

00-230 Warszawa

 

Zadanie 2. 

Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k.

Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa

 

 

 

 

Warszawa dn. 2020-12-02

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – Dostawa odczynników firmy VWR 

Część 2 – Dostawa odczynników firmy Lab-Jot/NEB 

Część 3 - Dostawa odczynników firmy Sigma-Aldrich 

Część 4 - Dostawa odczynników firmy HurtChem 

Część 5 - Dostawa odczynników firmy Thermofisher

Część 6 - Dostawa odczynników firmy Linegal Chemicals 

Część 7 - Dostawa odczynników firmy Promega 

Część 8 - Dostawa odczynników firmy Qiagen

Część 9 - Dostawa odczynników firmy Medianus

Część 10 - Dostawa odczynników firmy EURX

Część 11 - Dostawa odczynników firmy Duchefa

 

 

 

Warszawa 01.12.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

suchościeralne tablice magnetyczne Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 01.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę pipet

Zamówienia udzielono firmie:

 

EQUIMED Sp. J.,  04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 105/107

 

Do dnia 30.11.2020 do godziny 12:00 wpłynęły trzy oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa 01.12.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę odczynników laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

 

ARCHEM Sp. Z o.o., Łany, ul. Wesoła 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski

 

Do dnia 30.11.2020 do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta zgodna z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa 30.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:    

Dostawę książek bibliotecznych:

- Historyczne i współczesne mieszanki ziołowe do użytku wewnętrznego - B. Byczkiewicz

-Otyłość u psów i kotów - R.E. Minguez

 

Zamówienia udzielono firmie:

Mariusz Walaszek PROGMAR 40-668, Katowice, ul. Bażantów 43 m.7

Oraz

Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., Wieluńska 13, 97-360 Kamieńsk


Warszawa 30.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę odczynników laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


27/11/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:
zakup płytek do liczenia (ERC/36/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
VWR INTERNATIONAL Sp. z o. o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk


Warszawa dn. 27.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na odczynniki chemiczne wg poniższego zestawienia:

 

 Dotyczy dostawy materiałów do badań naukowych:                                                                       

Notebooki z oprogramowaniem w ilości 2 szt.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

         


       27.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175


Warszawa 27.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę akcesoriów laboratoryjnych (zakup rotora mikrolitrowego

szybkoobrotowego do uszkodzonej wirówki Sorvall ST16R

firmy Thermo Scientific)

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 27.11.2020 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup skalpeli chirurgicznych sterylnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 27.11.2020 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:  zakup plastików laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


6-11-2020

                                                                                                    Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka  

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,  

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
 
zakup przeciwciał do analiz immunohistochemicznych
 
Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.
 

 

Warszawa 25.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia  na:  

 

Zakup wytrząsarek laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

24/11/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi 
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na 

zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej (ERC/28/2020).

Zamówienia udzielono firmie: 
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa


Warszawa,     23/11/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
odczynniki chemiczne wg poniższego zestawienia:

                                               Keracyanin chloride (Cyanidin 3-rutinoside chloride)  - 5 mg

                                    chlorophyll a – 1 mg

                                    chlorophyll b – 1 mg

                                    Chrysanthemin (Cyanidin 3-O-glucoside chloride) – 5mg

                                    Xantophyll – 1 mg

                                    Oenin chloride (Malvidin-3-O-glucoside chloride) – 1 mg

                                    Betanin – 1 mg

                                    Kaempferol 3-O-ß –rutinoside – 1 mg

                                    Quercetin 3-D-galactoside x 2 – 2 mg

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


 

Warszawa 23.11.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę odczynników laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 23.11.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę pipet

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 20.11.2020   

Instytut Nauk Ogrodniczych 

Katedra Ochrony Roślin  

Zakład Fitopatologii 

ul. Nowoursynowska  159 

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:  zakup odczynników chemicznych 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 5250007425

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz 5 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę analizatora – urządzenia do badań smarowalności w związku z realizacją zadania badawczego pt. „System identyfikacji i oznaczeń markerów świeżości i jakości prozdrowotnej produktów żywnościowych”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Dostawa analizatora – urządzenie do badań smarowalności.

 

 1. Urządzenie główne:

-  jednokolumnowy, dwukierunkowy analizator tekstury o zakresie sił do 500N do badań smarowalności z głowicą pomiarową 300N

- możliwość wymiany i kalibracji głowic pomiarowych samodzielnie przez użytkownika

- stożkowa przystawka do pomiaru smarowalności wraz z pojemnikami na próbkę (5szt.)

- możliwość przeprowadzenia testów rozciągania, cyklicznych, wstrzymania siły, wstrzymania dystansu, powtórzenia testu, TPA

- maksymalna prędkość ramienia nie mniejsza niż 600 mm/min

- prędkość minimalna ramienia nie większa niż 0,6 mm/min

- przycisk bezpieczeństwa na obudowie

- dołączone oprogramowanie komputerowe sterujące pracą aparatu, umożliwiające kalibrację urządzenia oraz rejestrację wyników, wizualizację i ich analizę, eksport danych do środowiska Windows.
- oprogramowanie wraz z licencją na nieograniczoną liczbę stanowisk komputerowych
- oprogramowanie powinno  posiadać funkcję samodzielnego projektowania sekwencji testu

- oprogramowanie powinno posiadać gotowe projekty do uruchomienia testów, ich szczegółowy opis i sposób interpretacji wyników oraz sposób przygotowania próbki

- okablowanie do połączenia z komputerem za pomocą portu USB lub Ethernet


II. Instalacja i szkolenie.

 1. Instalacja urządzenia w siedzibie Zamawiającego wraz z podstawowym szkoleniem z obsługi systemu.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Gwarancja na całe urządzenie minimum 24 miesiące.
 2. Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do dostawy.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

Na dostawę, rozładunek i wniesienie fabrycznie nowych krzeseł biurowych.

 

Szczegółowe informacja zawarte w Załączniku.

Zapytanie ofertowe


 

19/11/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na
zakup barwników fluorescencyjnych (dostawy sukcesywne) (ERC/35/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa


Warszawa 18.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o udzielanym zamówienia na zakup odczynników do sekwencjonowania.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific Polska, Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

 

 

 

 

Warszawa 18.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o udzielanym zamówienia na zakup dewaru.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Wolski TW Dealer ul. Hallera 6 43-200 Pszczyna

 

 

 

 

Warszawa 18.11.2020   

Instytut Nauk Ogrodniczych 

Katedra Ochrony Roślin  

Zakład Fitopatologii 

ul. Nowoursynowska  159 

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:  zakup plastików laboratoryjnych 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 

 

 


Warszawa, dnia 17 listopada 2020 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

             Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na usługi programistyczne dla SGGW. Oferta powinna być sporządzona wg. następującego opisu przedmiotu zamówienia:

1.  Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia, który zawiera szablon Umowy, jaką Zamawiający zamierza podpisać z wybranym Wykonawcą.  

2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał usługi wsparcia dla oprogramowania służącego do rozliczania mediów i oprogramowania do ewidencji nieruchomości – o wartości co najmniej 40 000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

3.  O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

4.  Oferty należy składać w zaklejonej i opisanej kopercie do dnia 24 listopada 2020 r. w siedzibie zamawiającego: Centrum Informatyczne SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, bud. nr 1, pokój nr 12 lub mailem na adres monika_prolejko@sggw.edu.pl

 

                                                                            KANCLERZ

                                                            Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

                                                                                    w Warszawie

                                                                   dr inż. Władysław W. Skarżyński

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Szablon umowy 

   

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na następujące dostawy:

Dejonizator wody

Krótki opis przedmiotu zamówienia: System przygotowania wody ultra czystej o wysokiej wydajności, bezpośrednio z wody wodociągowej, wydajność min. 15l/h, szybkość podawania wody oczyszczonej 1-2 l/min., przewodność elektrolityczna właściwa 0,055-0,1 μS/cm, zbiornik 10 l, możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana wkładów filtrują-cych); okres gwarancji 24 miesiące.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


16/11/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 
usługę sekwencjonowania ludzkiego RNA 
wyizolowanego z tkanek utrwalonych w formalinie/parafinie (FFPE) 
(PT/11/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


16-11-2020

                                                                                                                                           Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka  

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,  

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej. 

 

 

Zamówienia udzielono firmom: 

Zadanie 1: QIAGEN Polska Sp. z o.o.  

Powstańców Śląskich 95  

53-332 Wrocław 
 


 

Zadanie 2. BLIRT S.A., 
Trzy Lipy 3/1.38

80-172 Gdańsk
 

 


Warszawa 16.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp.z.o.o.

ul. Bonifraterska 17

00−203, Warszawa

 


 

Warszawa, 13.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Biologii 

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu 

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi 
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na: 

zakup odczynników: odczynnika do izolacji komórek 
oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej 
(ERC/34/2020)

Zamówienia udzielono firmie: 
HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH 
Piotr Bartocha 
ul. Boczna 10, Duchnice 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na na zakup kwasu mlekowego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kwas mlekowy 88% cz d a– 10 l

 

Zamówienia udzielono firmie  Idalia Ludwikowscy Sp.jawna, Ul.Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres długości fali 190–1000 nm; możliwość stosowania kuwet szklanych, kwarcowych, ewentualnie plastikowych; wyposażony w porty do podłączenia komputera PC; oprogramowanie umożliwiające co najmniej analizę ilościową i kinetyczną; okres gwarancji 24 miesiące.

Zamówienia udzielono firmie Biosens, Marcin Guz, ul. Hery 25b/56, 01-497 Warszawa


Warszawa dn. 2020-11-10

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup hydroforu (1 szt.) oraz klimatyzatorów (2 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup kwasu mlekowego przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kwas mlekowy 88% cz d a – 10 l

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 10.11.2020 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:  zakup odczynników laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

                                                                                                               


       10-11-2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka  

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia 

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,  

02-776 Warszawa  

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych  

albo z zakresu działalności kulturalnej 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na  

 

zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej. 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

NIP 5250007425

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Techniki i Projektowania Żywności

ul. Nowoursynowska 159C

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz 5 Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę: „Atmosferyczny system do plazmowej modyfikacji powierzchni” w związku z realizacją zadania badawczego pt. „System identyfikacji i oznaczeń markerów świeżości i jakości prozdrowotnej produktów żywnościowych”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Lp.      Przedmiot Zamówienia:

 1. Urządzenie główne:

- Gaz procesowy: powietrze atmosferyczne bądź gaz obojętny zasilany z zewnętrznego źródła (azot, argon); Przyłącze gazów: szybkozłączka, śr. przewodu 6mm;

- Generator - częstotliwość 20kHz;

- Szerokość strumienia plazmy: do 10mm;

- Moc: 300 W;

- Możliwość sterowania zdalnego przez złącze D-SUB

- Przepływ gazu: min 2 m3/godz.;

- Filtr sprężonego powietrza;

2.         Instalacja i szkolenie.

3.         Gwarancja: 24 miesiące.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

Warszawa 09.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup odczynników chemicznych firmy Thermo Fisher Scientific

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 09.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie 
w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym 
na zakup:

 

 1. Zakup czytnika płytek (microplate reader) z opcją odczytu fluorescencji (FI & FRET), nastawą ciągłej długości fali wzbudzenia i emisji w zakresie (320-730 nm), skan spektralny z krokiem 0,1-10 nm, ciągła szerokość szczeliny 8-100 nm, zakres długości fal z zastosowaniem filtrów 240-740 nm, pomiary end-point, kinetyczne, skan spektralny, skanowanie dołka, kontrola temp do 45°C, odczyt płytek 6-,12-,24-,48-,96- i 384-dołkowych, odczyt z góry z rozdzielczością 0,1 mm, wytrząsanie liniowe, orbitalne i podwójnie orbitalne z ustawieniem czasu i intensywności, oprogramowanie nieograniczone dla liczby użytkowników, z równoczesną możliwością (wbudowanymi modułami) UV/Vis spektrometru absorbancji (220-1000 nm), luminescencją z przesłonami 96 i 384, oraz opcją „bottom optic”, ze szkoleniem z obsługi dla pracowników.

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

Katedra Hodowli Lasu

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) oraz Zarządzenia nr 18 Rektora SGGW  z dnia 16 kwietnia 2014 roku (ze zmianami). Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w  ogłasza informację o zamiarze udzielania zamówienia na

Dostawę na automatyczną stację meteorologiczną .

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 

 • Aktualizację oprogramowania posiadanego aparatu SphygmoCoR XCEL SN 04144 do wersji v.1.3 i rozszerzenia funkcji o tryb PWA  - (oprogramowanie instalacyjne na nośniku zewnętrznym z nowym kluczem systemu, mankiety ramienne do pomiarów w trybie PWA, trzy rozmiary (Adult, Adult L, Adult XL).

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 12.10.2020 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres ewa_lange@sggw.edu.pl

 

 

 

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią…….. w imieniu (podać nazwę firmy) w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 


 

Warszawa 4.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

 

Koordynator Projektu „ BIO dla Mamy i Dziecka” realizowanego w Zakładzie Żywności Ekologicznej zaprasza do składania ofert na wykonanie jednego z trzech zadań w projekcie w ramach umów cywilnoprawnych:

1.Umowę zlecenie na 50 godz. miesięcznie na okres 01.12.20- 31.03.21: Praca administracyjna przy projekcie BIO dla Mamy i Dziecka;

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami osób prowadzących warsztaty w ramach Projektu;
 • Przygotowywanie i rozliczenie delegacji;
 • Przygotowywanie porozumień z jednostkami współpracującymi w projekcie;
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem warsztatów organizowanych w ramach Projektu;

 

2.Umowę zlecenie na 50 godz. miesięcznie na okres 01.12.20- 31.03.21: Praca administracyjna przy projekcie BIO dla Mamy i Dziecka;

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów cywilno-prawnych z pracownikami jednostek współpracujących w Projekcie (przedszkola, żłobki, szkoły rodzenia);
 • Wysyłanie materiałów promocyjnych do jednostek współpracujących w Projekcie: plakaty wydarzeń, materiały promocyjne i upominki z warsztatów.
 • Przygotowanie certyfikatów i podziękowań dla jednostek współpracujących w Projekcie oraz dla koordynatora lokalnego Projektu. 
 • Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją zobowiązań w ramach porozumień między SGGW, a jednostkami współpracującymi. 
 • Dbałość o sprzęt niezbędny do realizacji warsztatów projektowych.

 

3.Umowę zlecenie na 50 godz. miesięcznie na okres 01.12.20- 31.03.21: Realizacja  warsztatów edukacyjnych w ramach projektu BIO dla Mamy i Dziecka; 

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • poszukiwanie jednostek zainteresowanych współpracą, 
 • kontakt z koordynatorem lokalnym Projektu, 
 • uzyskanie uzupełnionych ankiet badawczych z każdej jednostki, 
 • dopilnowanie niezbędnej dokumentacji,
 • przeprowadzenie warsztatów w wersji on-line.

 

Kryteria decydujące o wyborze wykonawców: 

 • wykształcenie wyższe; preferowane ukończone kierunki to Żywienie Człowieka lub Dietetyka;
 • zainteresowanie tematyką projektu;
 • udowodnione aktywne uczestnictwo  w projektach edukacyjnych,
 • znajomość obsługi platformy Zoom, 
 • znajomość obsługi MS Office. 

Prosimy o składanie ofert z podaniem numeru zlecenia, do którego Państwo kandydujecie (1, 2 lub 3) wraz z CV wraz z klauzulą obejmującą zgodę na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych kandydatów oraz listem motywacyjnym, za pomocą poczty elektronicznej na adres: maria_rembialkowska@sggw.edu.pl  do 12.11.2020 do godziny 16:30. 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup Autoklawu

przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Autoklaw wolnostojący, z pionową cylindryczną komorą sterylizacyjną, 
 • Pojemność użytkowa 80-90l, 
 • Ręczne dozowanie wody bez konieczności podłączenia do podciśnieniowego źródła wody demineralizowanej
 • Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • System chłodzenia kondensatu do temperatury co najmniej 60oC
 • Możliwość programowania temperatury sterylizacji do minimum 130oC
 • Dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej
 • Gwarancja 24 miesiące

 

Zamówienia udzielono firmie  Labo Baza Zawielak i wsp. Sp.J. ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek 

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup Komory do hodowli roślin przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Pojemność min. 260 l
 • Zakres regulacji temperatury:0oC do +50oC (od +10oC przy włączonym oświetleniu)
 • Zakres regulacji wilgotności: 60% do 90% RH (55% do 85% RH przy włączonym oświetleniu
 • Maksymalne natężenie swiatła do 20000lux
 • Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 • Liczba półek min.5 szt
 • Wymuszony obieg powietrza
 • Pamięć na min. 5 szablonówprogramów
 • Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatuer, otwarcia drzwi, zabezpieczenia przed przegrzaniem
 • Gwarancja 24 miesiące

 

Zamówienia udzielono firmie  SANLAB J.Kaczorek, M. Bińczak Sp.J. ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa

 

Warszawa, 06.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:

Zakup i dostawę spektrofluorymetru.

 

Zamówienia udzielono firmie:

SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

Na dostawę, rozładunek i wniesienie fabrycznie nowych krzeseł biurowych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę jaj wylęgowych.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Ferma Drobiu Jajmar Marek Woźnicki, 05-504 Złotokłos, Marylka, Akacjowa 60


06.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Nanografi Nano Teknoloji AŞ

Üniversiteler Mah. ODTÜ Teknokent
İkizler Binası B-1/H
06531-Çankaya/ANKARA


Warszawa, dn. 06.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

zakup komputera z oprogramowaniem Microsoft Windows  

Zamówienia udzielono firmie:

Komputronik S.A. 
ul. Wołczyńska 37
60-003 Poznań  


Warszawa 05.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175

 

 

 


03.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt 8b  ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o zakończeniu udzielenia zamówień na zakup:

 

1.     Laptopa nr 1– zamówienia udzielono firmie X-Kom, 42-202 Częstochowa 
ul. Bojemskiego 25

2.     Laptopa nr 2 - zamówienia udzielono firmie Media Markt Polska Sp. z o. o. Warszawa II Sp. Komandytowa 02-222 W-wa Jerozolimskie 179

3.     odczynników chemicznych – zamówienia udzielono firmie Bodanchimica srl Capitale Sociale 57.578,00 i.v. V.le Elmas, 186 - 09122 Cagliari

4.     części komputerowych – zamówienia udzielono firmie EURO-NET sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa

5.     akcesoriów laboratoryjnych – strzykawki – zamówienia udzielono firmie BGB Analytik Vertrieb GmbH BGB Analytik Vertrieb GmbH Mühlestrasse 1, 79539 Lörrach-Tumringen, Germany

6.     usługa analizy mikroskopii elektronowej – zamówienia udzielono firmie CEITEC - Masary UniversityKamenice 753/5 Bohunice 62500 Brno, Czech Republic 

7.     akcesoriów laboratoryjnych jednorazowych – zamówienia udzielono firmie A.G.A. ANALYTICAL Sp. z o.o. Sp. k. Wiertnicza 52A 02-952 Warszawa. ORAZ firmie GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

8.     drobnego sprzętu laboratoryjnego – zamówienia udzielono firmie Bodanchimica srl Capitale Sociale 57.578,00 i.v. V.le Elmas, 186 - 09122 Cagliari ORAZ firmie Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 70 62-025 Kostrzyn Wlkp

9.     Elektrod do pH-metru z buforami do kalibracji – zamówienia udzielono firmie Alchem Grupa Sp z o.o., ul. Polna 21, Toruń

10.  Odczynników chemicznych – zamówienia udzielono firmie Linegal Chemicals ul. Kasprzaka, Warszawa ORAZ firmie Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, Toruń

11.  Palnika gazowego do komory laminarnej – zamówienia udzielono firmie Donserv Wojciech Kaca ul. Spisaka 31, Warszawa

 1. dwóch kart graficznych, procesora, systemu chłodzenia cieczą, pamięci 32 GB, płyty głównej z 2 układami GPU, systemu operacyjnego, mostka NVIDIA, dysku twardego – zamówienia udzielono firmie BIZON TechnoStore LLC 3005 Greene St, Hollywood, FL 33020 United States

13.  koncentratorów do zatężania białek – zamówienia udzielono firmie Sartorius Stedim Poland Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 70 62-025 Kostrzyn Wlkp

14.  odczynników chemicznych: MES, IPTG, siarczan kanamycyny, ampicylina, inhibitor proteaz, alfa-DDM (detergent), marker szacowania wielkości białek, obciążniki do białek do przeprowadzania elektroforezy denaturujacej i natywnej – zamówienia udzielono firmie Bodanchimica srl Capitale Sociale 57.578,00 i.v. V.le Elmas, 186 - 09122 Cagliari

15.  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Wytrząsarka laboratoryjna typu VORTEKS, Wirówka laboratoryjna stołowa, Inkubatory do krystalizacji białek 2D, Inkubator do hodowli komórkowych – zamówienia udzielono firmie Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa ORAZ firmie WITKO Sp. z o. o. Al.. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź Polska ORAZ firmie BioRad Bio-Rad Polska Sp z o.o., ul. Przyokopowa 33,  01-208 Warszawa

 


Warszawa, 24.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  
w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym 
na zakup:

 

 1. Dostawa akcesoriów: dwóch kart graficznych, procesora, systemu chłodzenia cieczą, pamięci 32 GB, płyty głównej z 2 układami GPU, systemu operacyjnego, mostka NVIDIA, dysku twardego
 2. Dostawy laptopa
 3. Dostawa koncentratorów do zatężania białek
 4. Dostawa odczynników chemicznych: MES, IPTG, siarczan kanamycyny, ampicylina, inhibitor proteaz, alfa-DDM (detergent), marker szacowania wielkości białek, obciążniki do białek do przeprowadzania elektroforezy denaturujacej i natywnej
 5. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Wytrząsarka laboratoryjna typu VORTEKS, Wirówka laboratoryjna stołowa, Inkubatory do krystalizacji białek 2D, Inkubator do hodowli komórkowych

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 05.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: zakup dewaru.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 


Warszawa, 05.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę jaj wylęgowych. 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 


 

Warszawa 05.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 4.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę zużywalnych akcesoriów laboratoryjnych 

(worki i taśmy do autoklawu, worki na odpady lab.)

Zamówienia udzielono firmie:

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

 

 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2020-11-04

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup wytwornicy lodu (1 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2020-11-04

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup autoklawu – sterylizatora parowego (1 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 04.11.2020.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego).

Zamówienia udzielono firmie:

Biogenet Sp. z o.o., ul. Parkingowa 1, 05-420 Józefów, Polska.


Warszawa 3.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:    

dostawę zużywalnych materiałów eksploatacyjnych do demineralizatora HLP10UV firmy Hydrolab

Zamówienia udzielono firmie:

Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

 

 

 


 

Warszawa, 03.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  
w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym 
na zakup:

 

1.     Drobnego sprzętu laboratoryjnego – mieszadła magnetyczne z grzaniem

2.     Pipet i akcesoriów laboratoryjnych (biurety, końcówki do pipet, pipety, pojemniki, statywy, szpatułki, butelki, dozowniki)

3.     Akcesoriów ogrodniczych i gleby

4.     Komputera osobistego z monitorem i akcesoriami

5.     Dysków zewnętrznych (5 sztuk o poj 4TB)

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  
w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym 
na zakup:

 

 1. Dostawa akcesoriów: dwóch kart graficznych, procesora, systemu chłodzenia cieczą, pamięci 32 GB, płyty głównej z 2 układami GPU, systemu operacyjnego, mostka NVIDIA, dysku twardego
 2. Dostawy laptopa
 3. Dostawa koncentratorów do zatężania białek
 4. Dostawa odczynników chemicznych: MES, IPTG, siarczan kanamycyny, ampicylina, inhibitor proteaz, alfa-DDM (detergent), marker szacowania wielkości białek, obciążniki do białek do przeprowadzania elektroforezy denaturujacej i natywnej
 5. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: Wytrząsarka laboratoryjna typu VORTEKS, Wirówka laboratoryjna stołowa, Inkubatory do krystalizacji białek 2D, Inkubator do hodowli komórkowych

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 03.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka
Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności
ul. Nowoursynowska 159 C, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielanym zamówienia  na:   

zakup autoklawu 

Zamówienia udzielono firmie:

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp. j.

62-002 Jelonek ul. Topolowa 5

 


 

 

 

 

 

 

Warszawa dn. 2020-11-02

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup komputerów przenośnych (3 szt.)

 

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup Autoklawu

przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Autoklaw wolnostojący, z pionową cylindryczną komorą sterylizacyjną, 
 • Pojemność użytkowa 80-90l, 
 • Ręczne dozowanie wody bez konieczności podłączenia do podciśnieniowego źródła wody demineralizowanej
 • Możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • System chłodzenia kondensatu do temperatury co najmniej 60oC
 • Możliwość programowania temperatury sterylizacji do minimum 130oC
 • Dwa kosze druciane ze stali nierdzewnej
 • Gwarancja 24 miesiące

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup Komory do hodowli roślin przeznaczonej do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Pojemność min. 260 l
 • Zakres regulacji temperatury:0oC do +50oC (od +10oC przy włączonym oświetleniu)
 • Zakres regulacji wilgotności: 60% do 90% RH (55% do 85% RH przy włączonym oświetleniu
 • Maksymalne natężenie swiatła do 20000lux
 • Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 • Liczba półek min.5 szt
 • Wymuszony obieg powietrza
 • Pamięć na min. 5 szablonówprogramów
 • Sygnalizacja alarmowa: odchylenia temperatuer, otwarcia drzwi, zabezpieczenia przed przegrzaniem
 • Gwarancja 24 miesiące

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup czterotlenku osmuprzeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • czterotlenek osmu – roztwór 4%  czda- 20 x 5ml

 

Zamówienia udzielono firmie  PIK INSTRUMENTS, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Leśnych

ul. Nowoursynowska 159, 02-766 Warszawa

Zamawiający Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Leśnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, działając na podstawie art. 4.8 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2014 Rektora SGGW z dnia 16.04.2014 r, ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na: 

Na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 02.11.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

zakup komputera z systemem Microsoft Windows  

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Warszawa 02.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii 

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na: zakup odczynników do sekwencjonowania.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 02.11.2020
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 
Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia
Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 
02-776 Warszawa 
 
Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na: zakup 2 sztuk Igłieł 15 μL STD Alias z połączeniami Valco.
 
Zamówienia udzielono firmie:
 
LPP Equipment sp. z o.o.
ul. Bodycha 73
PL- 05-816 Reguły k/Warszawy
 
 

 


Warszawa, 02.11.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych. 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 30.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

IKA Poland Sp. zo.o.
Poleczki Business Park, Budynek Amsterdam,

ul. Poleczki 35,

02-822 Warszawa .

 

Warszawa 30.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę odczynników do analizy białka

 

Zamówienia udzielono firmie:

MERCK

Ul. Szelagowska 30,

 61-626 Poznan.

Warszawa 30.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę odczynników do testowania skuteczności leku.

 

Zamówienia udzielono firmie:

STI Bartosz Czajkowski, ul. Ignacego Domeyki 19, 61-332 Poznań.

Warszawa, 30.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

usługi konserwacji i serwisowania wag analitycznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa 30.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielanym zamówienia  na:   

zakup sonikatora wysokoenergetycznego

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o. ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk       

 


Warszawa 30.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:  

 

Sterylizator parowy PRESTIGE MEDICALL 9 litrów CLASSIC Standard 210001

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 29.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego).

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup czterotlenku osmu przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • czterotlenek osmu – roztwór 4%  czda- 20 x 5ml

 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Stelaże do zamrażarki (6 sztuk) ULUF P820 aluminiowe 6 x 4 przeznaczone do pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie ofert dotyczących oryginalnych stelaży firmy ARCTIKO z dokładaną specyfikacją producenta.

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: WITKO Sp. z.o.o.

 

 

 


Warszawa, 28.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 28.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę odczynników do hodowli komórkowych ATCC.

 

Zamówienia udzielono firmie:

LGC,  ul. Ogrodowa 27/29 , Kiełpin , 05-092 Łomianki .

Warszawa 28.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

JAWAG WAGI ELEKTRONICZNE

Bilcza, ul. Kasztanowa 34,

26-026 Morawica

 

Warszawa 27.10.2020r.

. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 22.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę komputera z systemem operacyjnym Win10Pro

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 27.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

- Easypet 3 pipetor z zasilaczem i statywem

- Pakiet Multipette® E3 ze statywem ładującym

Zamówienia udzielono firmie: 

Eppendorf Poland Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa


Warszawa, 27.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych do analizy histologicznej

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Kasetki histologiczne wysokie
 • Pudełka na preparaty histologiczne
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe
 • Żyletki mikrotomowe

 

Zamówienia udzielono firmom:

MAR-FOUR Marian Siekierski, Ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki (żyletki)

BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7 59-220 Legnica (pozostałe akcesoria)

 


Warszawa 27.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę zużywalnych materiałów eksploatacyjnych do demineralizatora HLP10UV firmy Hydrolab

 Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 27.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:  

 

Siatki z pokryciem: Formvar Carbon, miedziane, 200 mesh, 50 szt. - Agar Scientific

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa dn. 2020-10-26

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – Dostawa odczynników firmy VWR

Część 2 - Dostawa odczynników firmy Omega Bio-tek

Część 3 - Dostawa odczynników firmy EURX

Część 4 - Dostawa odczynników firmy Linegal

Część 5 - Dostawa odczynników firmy Thermofisher

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup i dostawę spektrofluorymetru.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę, instalację, uruchomienie i pełne szkolenie z obsługi

Spektrofotometru NanoDrop One (producent: Thermo Scientific)

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do testowania skuteczności leku.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 26.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:   

naprawę uszkodzonych inkubatorów CO2:

INCO 153 med oraz ICO 150 med firmy Memmert

Zamówienia udzielono firmie:

Donserv Wojciech Kaca, ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa

 


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do analizy białka.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do hodowli komórkowych ATCC.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 26.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę odczynników do analizy nanokompleksów.

 

Zamówienia udzielono firmie:

3D-nano Krzysztof Skupień, ul.Lipowa 3, 30-702 Kraków.


Warszawa 26.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na:   

przegląd i konserwację czytnika mikropłytek Infinite M200 firmy Tecan

Zamówienia udzielono firmie:

TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych.

 

Zamówienia udzielono firmie:

VWR International Sp. z o.o.

ul. Limbowa 5

Gdańsk, 80-175

 

 


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do analizy białka.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 26.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę odczynników do hodowli komórkowych ATCC.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 26.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę odczynników do analizy nanokompleksów.

 

Zamówienia udzielono firmie:

3D-nano Krzysztof Skupień, ul.Lipowa 3, 30-702 Kraków.

.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych.

 

Zamówienia udzielono firmie:

POL-AURA

11-001 Dywity, Różnowo 62e 


Warszawa 23.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

naprawę uszkodzonych inkubatorów CO2:

INCO 153 med oraz ICO 150 med firmy Memmert

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 23.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup sonikatora wysokoenergetycznego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szanowni Państwo, 

jesteśmy zainteresowani zakupem w najbliższym czasie następujących produktów:

 

Stelaże do zamrażarki (6 sztuk) ULUF P820 aluminiowe 6 x 4 przeznaczone do pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm.

 

Bardzo prosimy o przesyłanie ofert dotyczących oryginalnych stelaży firmy ARCTICO z dokładaną specyfikacją producenta.

 

 

 

 

 

 

 

Oferty proszę przesyłać na adres: 

monika_sijko1@sggw.edu.pl

Monika Sijko SGGW w Warszawie,  

Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki 

Nowoursynowska 159c budynek 32 

Termin składania ofert 28.10.2020 godz. 14.00

 

 

 

 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestaw 1

Kolumny chromatograficzne

 • ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg, Part Number: 186005297  – szt. 3 
 • ACQUITY UPLC BEH HILIC VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 1 opakowanie z 3 szt. prekolumn., Part Number: 186003980

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: WATERS Sp. z o. o.

 

Zestaw 2

Odczynniki chemiczne

 • Hippuric acid-d5(CAS 53518-98-2) Alternate Names: N-(Benzoyl-d5)glycine; 2-(Benzoylamino)acetic Acid-d5; 2-Benzamidoacetic Acid-d5, CAS Number 53518-98-2, Wielkość opakowania 250 mg
 • L-Phenylalanine-3,3-d2, 98 atom % D, Synonym: L-Phenylalanine-β,β-d2, Sigma Aldrich Number615889, Wielkość opakowania 100 mg 
 • Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid, Synonym: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8, CAS Number: 69254-37-1,  Sigma-Aldrich Number735000, Wielkość opakowania 5 mg 
 • Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7,  Molecular Weight: 393.70, CAS no. 83199-47-7,  Sigma-Aldrich Number677574, Wielkość opakowania 100 mg
 • DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride, Molecular Weight: 206.72, CAS Number: 1219386-75-0, Sigma-Aldrich Number729868, Wielkość opakowania 5 mg

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: CHEMAT Adam Taszner


Warszawa 22.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Sukcesywną dostawę siana, słomy i owsa dla koni

Zamówienia udzielono firmie:.

Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Młot, Dobrzyniec, ul. Wawrzyniecka 101, 05-340 Kołbiel

 

 

 


Warszawa, 22.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę na zakup i dostawę odczynników do analizy nanokompleksów.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa, 22.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

21/10/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup alkoholu etylowego 96% (dostawy sukcesywne) (ERC/31/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
Piotr Bartocha
ul. Boczna 10, Duchnice
05-850 Ożarów Mazowiecki


Warszawa 20.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:    

zakup pakietu oprogramowania

Zamówienia udzielono firmie:

GraphPad Software, 2365 Northside Dr. Suite 560; San Diego, CA 92108

 


20/10/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi 
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup acetonówki (dostawy sukcesywne) (ERC/32/2020).

Zamówienia udzielono firmie: 
LINEGAL CHEMICALS Sp. z o. o. 
ul. Kasprzaka 44/52 
01-224 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na następujące dostawy:

Spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres długości fali 190–1000 nm; możliwość stosowania kuwet szklanych, kwarcowych, ewentualnie plastikowych; wyposażony w porty do podłączenia komputera PC; oprogramowanie umożliwiające co najmniej analizę ilościową i kinetyczną; okres gwarancji 24 miesiące.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 20.10.2020r.

. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

\


Warszawa 20.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

 

MRS LAB-AGAR

Mueller Hinton LAB-AGAR

Mueller Hinton BROTH

Nutrient LAB-AGAR

Nutrient BROTH

Pseudomonas LAB-AGAR

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 20.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a oraz art. 4 pkt. 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

przegląd i konserwację czytnika mikropłytek Infinite M200 firmy Tecan

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zestaw 1

Refraktometr cyfrowykliniczny PAL-10S ATAGO Co.,LTD. (urynometr, skala ciężaru właściwego moczu): zakres pomiaru 1.000 - 1.060, rozdzielczość 0.0001, precyzja ± 0.001, automatyczna kompensacja temperatury 10 - 35°C, klasa szczelności IP65

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp z o.o.

 

Zestaw 2

Eppendorf Xplorer®, jednokanałowa, zmienna, 5 – 100 µL, żółty Numer katalogowy 4861000023 

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: Eppendorf Poland Sp. z o.o.

 

Zestaw 3

 1. epT.I.P.S.®Standard, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 5 000 szt Numer katalogowy 0030000889 
 2. epT.I.P.S.®Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 3 000 końcówki Numer katalogowy 0030000811 
 3. Combitips®advanced, Eppendorf Quality™, 0,5 mL, fioletowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089421 
 4. Combitips®advanced, Eppendorf Quality™, 2,5 mL, zielony, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089448 
 5. Combitips®advanced, Eppendorf Quality™, 10 mL, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089464 

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: Eppendorf Poland Sp. z o.o.

 

Zestaw 4

Stelaże do zamrażarki ULUF P820 aluminiowe na dolną półkę zamrażarki 6 x 4 przeznaczone do pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm.

 

Najkorzystniejszą ofertę przesłała firma: FROST Urządzenia Chłodnicze

 

 

 

 

 


Warszawa, 20.10.2020r

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) prosi o składnie ofert na:   

Autoklaw

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena. 

Ofertę należy złożyć do dnia 30.10.2020r do godz. 15:00, pocztą elektroniczną na adres joanna_dziubinska@sggw.edu.pllub pocztą na adres: Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności , ul. Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych 
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 

 

zakup Igła 15 μL STD Alias z połączeniami Valco

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

 

Sterylizator parowy PRESTIGE MEDICALL 9 litrów CLASSIC Standard 210001

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 19.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

- Easypet 3 pipetor z zasilaczem i statywem

- Pakiet Multipette® E3 ze statywem ładującym

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 19.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników chemicznych. 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 19.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4.8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:    

Dostawę tuszy i tonerów do fotokopiarek

Zamówienia udzielono firmie:

printEX Sp. z o.o. Sp.k., Al. Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki.

 

 


Warszawa 19.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Dostawę książek bibliotecznych:

- Historyczne i współczesne mieszanki ziołowe do użytku wewnętrznego - B. Byczkiewicz

-Otyłość u psów i kotów - R.E. Minguez

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówieniu na:

 

 • Aktualizację oprogramowania posiadanego aparatu SphygmoCoR XCEL SN 04144 do wersji v.1.3 i rozszerzenia funkcji o tryb PWA  - (oprogramowanie instalacyjne na nośniku zewnętrznym z nowym kluczem systemu, mankiety ramienne do pomiarów w trybie PWA, trzy rozmiary (Adult, Adult L, Adult XL).

 

Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 21.10.2020 godz. 12.00, pocztą elektroniczną na adres ewa_lange@sggw.edu.pl

 


16/10/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup mikropłytek komorowych (ERC/30/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
ANIMALAB Sp. z o. o.
ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 343
60-419 Poznań

 

 


15.10.2020  r.

 

                                                                  INoŻ-03/2020/  Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w warszawie            

Instytut Nauk o Żywności, Wydział Technologii Żywności

 

                                                                                                     

 

                                                                                                                        ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

                                                                                                                                            02-776 Warszawa

 

 

Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.):

 

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego

(komputery stacjonarne - 11 sztuk, laptopy - 8 sztuk, monitory - 15 sztuk, drukarki - 13 sztuk).

 

CPV: 30200000-1, 30213100-6

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

 

Szczegółowe informację zawarte w Załącznikach:

3. TERMIN SKŁADANIA OFERT

       23.10.2020 do godziny 12:00.

 

Osoba do kontaktu: Mariusz Wojnowski    mariusz_wojnowski@sggw.edu.pl

 

 


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem w najbliższym czasie następujących produktów:

Zestaw 1

Kolumny chromatograficzne

 • ACQUITY UPLC CSH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg, Part Number: 186005297  – szt. 3
 • ACQUITY UPLC BEH HILIC VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 1 opakowanie z 3 szt. prekolumn., Part Number: 186003980

 

Zestaw 2

Odczynniki chemiczne

 • Hippuric acid-d5 (CAS 53518-98-2) Alternate Names: N-(Benzoyl-d5)glycine; 2-(Benzoylamino)acetic Acid-d5; 2-Benzamidoacetic Acid-d5, CAS Number 53518-98-2, Wielkość opakowania 250 mg
 • L-Phenylalanine-3,3-d2, 98 atom % D, Synonym: L-Phenylalanine-β,β-d2, Sigma Aldrich Number 615889, Wielkość opakowania 100 mg
 • Arachidonic-5,6,8,9,11,12,14,15-d8 acid, Synonym: cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid-5,6,8,9,11,12,14,15-d8, CAS Number: 69254-37-1,  Sigma-Aldrich Number 735000, Wielkość opakowania 5 mg
 • Cholesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7,  Molecular Weight: 393.70, CAS no. 83199-47-7,  Sigma-Aldrich Number 677574, Wielkość opakowania 100 mg
 • DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride, Molecular Weight: 206.72, CAS Number: 1219386-75-0, Sigma-Aldrich Number 729868, Wielkość opakowania 5 mg

 

W przypadku braku odczynników o określonej wielkości opakowania bardzo proszę o podanie wielkości alternatywnej.

Bardzo proszę o podanie przybliżonego terminu dostawy licząc od daty złożenia zamówienia.

 

Oferty proszę przesyłać na adres:

lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

Lucyna Kozłowska SGGW w Warszawie,

Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 20.10.2020

 


14.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

LGC Standards Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin

05-092 Łomianki

 


Warszawa, 14.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych do analizy histologicznej

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 • Kasetki histologiczne wysokie
 • Pudełka na preparaty histologiczne
 • Szkiełka mikroskopowe podstawowe
 • Żyletki mikrotomowe

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


14.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

SkySpring Nanomaterials, Inc.

2935 Westhollow Dr.

Houston, TX 77082

USA


Warszawa 14.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup mikromacierzy DNA dla psa z zestawem odczynników (FT/05/2020).

 

Zamówienia udzielono firmie:

PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Puławska 303,

02-785 Warszawa


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem następujących produktów:

Zestaw 1

Refraktometr cyfrowy kliniczny PAL-10S ATAGO Co.,LTD. (urynometr, skala ciężaru właściwego moczu): zakres pomiaru 1.000 - 1.060, rozdzielczość 0.0001, precyzja ± 0.001, automatyczna kompensacja temperatury 10 - 35°C, klasa szczelności IP65

 

Zestaw 2

Eppendorf Xplorer®, jednokanałowa, zmienna, 5 – 100 µL, żółty Numer katalogowy 4861000023

 

Zestaw 3

 1. epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 2 – 200 µL, 53 mm, żółty, końcówki bezbarwne, 5 000 szt Numer katalogowy 0030000889
 2. epT.I.P.S.® Standard, Eppendorf Quality™, 0,1 – 10 µL, 34 mm, ciemnoszary, końcówki bezbarwne, 3 000 końcówki Numer katalogowy 0030000811
 3. Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 0,5 mL, fioletowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089421
 4. Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 2,5 mL, zielony, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089448
 5. Combitips® advanced, Eppendorf Quality™, 10 mL, pomarańczowy, końcówki bezbarwne, 100 szt. Numer katalogowy 0030089464

Zestaw 4

Stelaże do zamrażarki ULUF P820 aluminiowe na dolną półkę zamrażarki 6 x 4 przeznaczone do pudełek kriogenicznych o wysokości 5 cm.

 

Oferty proszę przesyłać na adres:

d003097@sggw.edu.pl

Monika Sijko

SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 16.10.2020

 

 


Warszawa 13.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

ekspres do kawy i czajnik do herbaty

Zamówienia udzielono firmie:

LYRECO POLSKA S.A., Sokołów, ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów

 Do dnia 13.10.2020r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta, która spełniała istotne warunki zamówienia.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Katedra Dietetyki
budynek 32,

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówieniu na:

 

 • Pełnowymiarowy Fantom Trauma CPR bez wskaźników nr kat.  100-2700 wraz z dodatkową opcją (nr kat. 800-6701 Zestaw pozoracji ran Trauma) i torbą transportową.

 

Zamówienia udzielono firmie Simedu Sp. z o.o ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra NIP: 9291952157

 

Poniższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 13.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Sukcesywną dostawę siana, słomy i owsa dla koni

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 

 


Warszawa 13.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:   

zakup akcesoriów laboratoryjnych firmy Eppendorf

Zamówienia udzielono firmie:

Eppendorf Poland Sp.z o.o. Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa      

 

Warszawa 13.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielanym zamówienia  na:   

zakup komputera

Zamówienia udzielono firmie:

Cortland Sp. z o. o.,  ul. Zgoda,  38 60-122 Poznań

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświdczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Zakup tonerów do drukarek laserowych i fotokopiarek.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę laboratoryjnych materiałów szklanych

Zamówienia udzielono firmie:

 

Alchem Grupa Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Polna 21

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 

 

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę pipet

Zamówienia udzielono firmie:

 

Alchem Grupa Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Polna 21

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę pipety automatycznej

Zamówienia udzielono firmie:

 

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę odczynników laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

 

Immunogen Polska Sp. z o.o., 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 28A

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta zgodna z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę płytek laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

 

GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty zgodne z istotnymi warunkami Zamawiającego.

 


Warszawa 12.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

dostawę laboratoryjnych materiałów zużywalnych

Zamówienia udzielono firmie:

 

GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

 

Do dnia 09.10.2020 do godziny 12:00 wpłynęła jedna oferta zgodna z istotnymi warunkami Zamawiającego.


Warszawa 09.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

Dostawę odczynników – testy ELISA

Zamówienia udzielono firmie:.

immuno.life Renata Zaręba-Rajda

ul. Gustawa Morcinka 80A lok.12, 31-762 Kraków

 

 


Warszawa dnia 08.10. 2020r.

 

Zapytanie ofertowe

 

dotyczy

zakupu komputera stacjonarnego z monitorem i myszą bezprzewodową

dla

Wydziału  Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie realizowany w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Przedmiot zapytania

 1. Komputer stacjonarny 2 szt.

Parametry komputera:

Komputer stacjonarny

N2

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany w celach dydaktycznych,

graficznych i multimedialnych.

Obudowa

Komputer stacjonarny w obudowie stojącej.

Procesor

Procesor równoważny wydajnościowo z Intel i5 9-generacji, minimum 6-rdzeniowy

Porty wbudowane

Tył obudowy; co najmniej : 3x USB w tym co najmniej jedno USB 3.1, złącze monitora  HDMI, VGA  (ew. przejściówka na VGA), złącze słuchawek, złącze mikrofonu; Przód obudowy: co najmniej : 2x USB w tym co najmniej jedno USB 3.1, złącze słuchawek/mikrofonu

Pamięć operacyjna

min. 16 GB; możliwość rozbudowy do min 32 GB

Grafika

Zintegrowana karta graficzna (równoważna wydajnościowo z Intel UHD Graphics 630) obsługującą technologię DirectX 12 i OpenGL w wersji 4.6.; z możliwością rozbudowy o niezależną kartę graficzną.

Dźwięk

Zintegrowana typu High Definition

Dysk twardy

min. 480 GB SSD

wraz z min 1000 GB HDD

Komunikacja

- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb, z wejściem RJ45 lub dedykowanym adapterem

- zintegrowana karta sieci bezprzewodowej zgodna ze standardem 802.11a/b/g/n (WiFi) lub dedykowany adapter

Zasilanie

Zasilacz  do oferowanego komputera

System operacyjny

Licencja oraz nośnik do systemu Windows 10 Professional PL 64bit

Wyposażenie dodatkowe

Nagrywarka DVD+/-RW , mysz optyczna bezprzewodowa

Gwarancja

- gwarancja i serwis : min. 24 miesiące

- podjęcie czynności naprawczych na miejscu użytkowania komputera - do końca następnego dnia roboczego

     

 

 1. Monitor 2 szt.

Parametry monitora:

monitor 

M1

Typ, rodzaj panela

min. 26,5”, LCD, format obrazu 16:9, matowy

Częstotliwość odświeżania ekranu

min. 60 Hz

Czas reakcji

max. 5 ms

Jasność

min. 300 cd/m2

Kontrast

min. 1000:1

Rozdzielczość fizyczna

min. 1920x1080 Full HD lub równoważna

Złącza

- VGA

- HDMI

- DisplayPort

- USB min 3,1

Minimalny wymagany zakres funkcji regulacyjnych OSD

min. jasność, kontrast, kolory użytkownika, temperatura kolorów, przesunięcie i rozciągnięcie obrazu (pion i poziom)

Inne

- wbudowane lub przypinane do monitora głośniki

- zasilacz wewnętrzny,

- regulowana wysokość podstawy

Uwagi

dołączone przewody: DisplayPort, video HDMI

Gwarancja

gwarancja i serwis: min. 24 miesiące on-site

     

 

 1. Mysz bezprzewodowa – 2 sztuki

 

 

 

Klauzula informacyjna

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Państwo w imieniu firmy w związku z przesłanym i prowadzonym postępowaniem ofertowym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania ofertowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania ofertowego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż mają Państwo prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Proszę uzupełnić:

Cena całego zamówienia netto – 2 szt. …………..……………………………...

 

Cena całego zamówienia brutto – 2 szt. …………………………………………..……

 

W cenę zamówienia należy wliczyć koszt przesyłki.

 

Czas realizacji zamówienia: nie dłużej niż 10 dni robocze od daty poinformowania Wykonawcy o realizacji zamówienia dla Zlecającego     tak/nie

 

Płatność: faktura przelewowa płatna 14 dni na adres  Zamawiającego    tak/nie

 

Oferty można składać do dnia 16.10.2020 do godz. 10.00 drogą mailową

 

Dane do faktury

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

NIP: 525-000-74-25

 

Kontakt:  ewelina_dudek@sggw.edu.pl

Tel. 22 59 36 502

 


Warszawa 07.10.2020

 

 

Zapytanie ofertowe

 

dotyczy

zakupu pakietu rehabilitacyjnego IVONA

dla

Wydziału  Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie realizowany w ramach Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Opis zamówienia:

 1. Producent – IVONA Software
 2. Model – 401-G
 3. Zawiera 7 głosów IVONA 2 w radiowej jakości – 22kHz, w wersji 32- i 64-bit, w tym 4 polskojęzyczne (Ewa, Agnieszka, Jacek, Jan), 2 głosy amerykańskie angielskie żeński – Jennifer i męski Joey oraz 1 głos niemiecki – Hans
 4. zwiększona prędkość działania
 5.  krótki czas reakcji syntezatora
 6. podświetlenie aktualnie czytanego tekstu
 7. możliwość tworzenia książek mówionych w formacie mp3
 8. darmowy screenreader NVDA jako dodatek do pakietu
 9. możliwość instalacji na trzech stanowiskach komputerowych – dla osób prywatnych
 10. dodatkowy program Speech to Go umożliwiający czytanie tekstu z dokumentów i stron internetowych
 11. łatwą instalację (niewymagającą podłączenia do internetu i kontaktu z producentem)
 12. współpraca z systemami: MS Windows XP, Vista, 7 (MS Vista i 7 również wersje 64-bitowe), 8
 13. dostarczany na nośniku CD
 14. Jakość głosu syntezatora mowy IVONA jest porównywalna z mową ludzką. Charakteryzuje go naturalna intonacja i przyjemny, wysoce zrozumiały głos. Dodatkowym atutem programu jest możliwość przyśpieszenia wymowy syntezowanego tekstu aż do czterech razy bez zmiany jakości czy wysokości. IVONA w wersji rehabilitacyjnej została zoptymalizowana pod względem czasów reakcji i syntezy. Ze względu na wspomniane cechy IVONA jest niezastąpiona w rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących, gdzie ogromną rolę odgrywa szybki dostęp do informacji

 

Proszę uzupełnić:

Cena całego zamówienia netto…………..………..

 

Cena całego zamówienia brutto……………………

 

W cenę zamówienia należy wliczyć koszt przesyłki.

 

Czas realizacji zamówienia: nie dłużej niż 5 dni robocze    tak/nie

Płatność: faktura przelewowa płatna 14 dni na adres    tak/nie

Oferty można składać do dnia 13.10.2020 do godz. 10.00

 

Dane do faktury

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa

NIP: 525-000-74-25

 

Kontakt:  ewelina_dudek@sggw.edu.pl

Tel. 22 59 36 502

 


Warszawa 07.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup komputera

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 07.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup pakietu oprogramowania

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 07.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii
Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

zakup akcesoriów laboratoryjnych firmy Eppendorf

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa dn. 2020-10-07

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych:

 

Część 1 - Dostawa produktów firmy Genoplast  

Część 2 - Dostawa produktów firmy VWR 

Część 3 - Dostawa produktów firmy Bionovo 

Część 4 - Dostawa produktów firmy Life Sciences (Roth)

Część 5 - Dostawa produktów firmy BLIRT

Część 6 - Dostawa produktów firmy Eppendorf

Część 7 - Dostawa produktów firmy Bio-rad

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 06.10.2020 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup komputera stacjonarnego

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                                Warszawa 06.10.2020 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Fitopatologii

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:  zakup elektrody do pH-metru

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa 06.10.2020r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

ekspres do kawy i czajnik do herbaty

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl


Warszawa 05.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Krzesła konferencyjne

Zamówienia udzielono firmie:

Mextra Group Sp.C, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna 18

 Do dnia 01.10.2020r. do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty.

 


Warszawa 05.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23

02-786 Warszawa


Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

ekspres do kawy i czajnik do herbaty

Do dnia 01.10.2020r. do godziny 12:00 wpłynęła jedna ofert, która nie spełniała istotnych warunków zamówienia.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

Dostawę odczynników chemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Nanografi Nano Teknoloji AŞ

Üniversiteler Mah. ODTÜ Teknokent
İkizler Binası B-1/H
06531-Çankaya/ANKARA


Warszawa 05.10.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę płytek laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę laboratoryjnych materiałów szklanych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę pipet

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę pipety automatycznej

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę odczynników laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 02.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

dostawę laboratoryjnych materiałów zużywalnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


Warszawa 01.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup butelek i płytek wielodołkowych do hodowli komórkowych - Dostawy sukcesywne (FT/03/2020).  

 

Zamówienia udzielono firmie:

GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED,

ul. Modularna 11a,

02-238 Warszawa

Warszawa 01.10.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup pipetora, pipet i mikropipet laboratoryjnych (FT/04/2020).

 

Zamówienia udzielono firmie:

„EQUIMED” Sp. J.,

ul. Płowiecka 105/107,

04-501 Warszawa

Warszawa 01.10.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę odczynników – testy ELISA

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

ul. Nowoursynowska 159/24, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12)  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu na:

 

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

 

Zamówienia  udzielono firmie:

Zadanie   1 – ARGENTA  Sp. z o.o. Sp.K.

            60-401 Poznań, Polska 114

 

Zadanie   2 – BioMaxima S.A., Centrum Mikrobiologii BIOCORP
                            02-269 Warszawa, ul. Skibicka 5

Zadanie   3 – BioMérieux Polska Sp. z o.o.,

                             01-518 Warszawa, Generała  J. Zajączka 9

 

Zadanie   4 – VWR International Sp. z o.o.

                              80-175 Gdańsk,  ul. Limbowa 5

 

Zadanie   5 – GRASO Zenon Sobiecki,

                               83-200 Starogard Gdański, ul. Krąg 4a

 

Zadanie   6  – VWR International Sp. z o.o.  
                              80-175 Gdańsk,  ul. Limbowa 5

Zadanie   7 – ARGENTA  Sp. z o.o. Sp.K.

                             60-401 Poznań, Polska 114

 

Zadanie   8 – BioMaxima S.A., Centrum Mikrobiologii BIOCORP
                              02-269 Warszawa, ul. Skibicka 5

Zadanie   9 – Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
                             30-224 Kraków, Al. Sosnowa 8

Zadanie 10  – A&A Biotechnology s.c.
                              81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98

Zadanie 11  – ABO Sp. z o.o. ,
                                80-376 Gdańsk, ul. Chociszewskiego 4

 

Zadanie 12  – Life Technologies Polska Sp. z o.o.
                                00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Zadanie 13 – Brak złożonych ofert

Zadanie 14  – ARGENTA  Sp. z o.o. Sp.K.

                60-401 Poznań, Polska 114

 

Zadanie 15 – VWR International Sp. z o.o.
                               80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5

Zadanie 16 – BIO-RAD Polska Sp. z o.o.,
                               01-208 Warszawa,  ul. Przyokopowa 33

Zadanie 17 – Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp. k.
                              02-486 Warszawa,  Al. Jerozolimskie 214


 

30.09.2020 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

 

nr 7/KPDW/2020 na:

 

Komputer przenośny

 

Zamówienia udzielono firmie :

Marek Maliński Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „LEMAX”,

ul. Lubelska 2A, 24-100 Puławy

 


Warszawa 30.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 d.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawy odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 29.09.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

Dostawę pipet, wzorców i materiałów zużywalnych

Do dnia 29.09.2020r. do godziny 12:00 wpłynęły 4 oferty, z których żadna nie spełniała warunków Zamawiającego

 

 

Warszawa 29.09.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  unieważnieniu zamówienia na:

Dostawę odczynników i laboratoryjnych materiałów jednorazowych

Do dnia 29.09.2020r. do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 


Warszawa 29.09.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Laboratoryjne usługi badawcze

 

Zamówienia udzielono:

Klarze Zglińskiej oraz Annie Rygało-Galewskiej


Warszawa, dn. 27.09.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

zakup odczynników chemicznych

Zamówienia udzielono firmie:

Thermo Fisher Scientific

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

oraz

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań  

 

 


Warszawa 23.09.2020r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

krzesła konferencyjne

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 

 


Warszawa 23.09.2020r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

ekspres do kawy i czajnik do herbaty

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 


Warszawa dn. 2020-09-23

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup zamrażarek (2 szt.) oraz chłodziarki

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 23.09.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę odczynnika chemicznego Sodium phosphate monobasic dihydrate purum p.a., crystallized, ≥99.0%

 

Zamówienia udzielono firmie:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o. , ul. Szelągowska 30 61-626 Poznań

Warszawa 23.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Laboratoryjne usługi badawcze

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 22.09.2020r

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej
ul. Nowoursynowska 159c, bud. 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Projektor w cenie maksymalnie do 2 500zł brutto - 5 sztuk

Wskaźnik laserowy w cenie maksymalnie do 100zł brutto– 9 sztuk 

 

Przejściówka HDMI-HDMI; Długość minimum 7,5 m;– 2 sztuki

Przedłużacz z uziemieniem; Długość minimum 5m – 2 sztuki

Przedłużacz bez uziemienia; Długość minimum 5m – 1 sztuka

 

Drukarka kolorowa w cenie maksymalnie do 3 000zł brutto – 1 sztuka

Flipchart magnetyczny suchościerny w cenie maksymalnie do 180zł brutto; Kolor tablicy: biały; Wymiary minimum 60x90cm; Wysokość minimum: 170cm; Mobilność: kółka - 5 sztuk

Gąbka do flipchartów suchościernych; Wielokrotnego użytku – 15 sztuk 

Toner czarny do drukarki HP Laser Jet 1020- 3 sztuki

Toner czarny do drukarki HP Laser Jet pro M401- CF280X) -3 sztuki

Toner czarny do drukarki Kyocera KM-3050 - 3 sztuki

Toner kolorowy do drukarki OKI MC332 - 450zł - 4 kolory :black, cyan, magenta, yellow

Laminator w cenie maksymalnie do 200 zł brutto - 1 sztuka

Folie do laminatora opakowanie po 100 sztuk -15 sztuk 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


17/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup buforu i medium oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej oraz probówek
(dostawy sukcesywne)
(ERC/06/2020 oraz ERC/10/2020)
.

Zamówienia udzielono firmie:
Zadanie 3
"ALCHEM GRUPA" Sp. z o. o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń


Warszawa 17.09.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę pipet, wzorców i materiałów zużywalnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl

 


Warszawa 17.09.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

Dostawę odczynników i laboratoryjnych materiałów jednorazowych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Monika Michalczuk; e-mail: monika_michalczuk@sggw.edu.pl


17/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup mikromacierzy DNA dla psa z zestawem odczynników (FT/05/2020).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, 14.07.2020r

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) prosi o składnie ofert na:  

ZAPYTANIE OFERTOWE:

- CyQUANT™ XTT Cell Viability Assay.

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2020r do godz. 12:00, pocztą elektroniczną na adres katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

 

Wybrano: Thermo Fisher Scientific Polska


Warszawa, 14.07.2020r

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) prosi o składnie ofert na:  

ZAPYTANIE OFERTOWE:

- FITC Annexin V apoptosis kit I" BectonDickinson; zestaw

 

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2020r do godz. 12:00, pocztą elektroniczną na adres katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

 

Wybrano: BD Bioscience.


Warszawa, 15.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na  demineralizator R5  firmie:

 HYDROLAB SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Wesoła 1 83-010 Straszyn, województwo POMORSKIE

 

Warszawa 15.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynnika chemicznego Sodium phosphate monobasic dihydrate purum p.a., crystallized, ≥99.0%

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa, 14.07.2020r

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) prosi o składnie ofert na:  

ZAPYTANIE OFERTOWE:

- CyQUANT™ XTT Cell Viability Assay.

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2020r do godz. 12:00, pocztą elektroniczną na adres katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

 


Warszawa, 14.07.2020r

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) prosi o składnie ofert na:  

ZAPYTANIE OFERTOWE:

- FITC Annexin V apoptosis kit I" BectonDickinson; zestaw

 

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena.

Ofertę należy złożyć do dnia 16.09.2020r do godz. 12:00, pocztą elektroniczną na adres katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

 

 


Warszawa 12.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielenym zamówienia  na:   

Zakup odczynników do biologii molekularnej

Zamówienia udzielono firmie:

EURx Sp. z o.o.

80-297 Gdansk,

ul. Przyrodnikow 3

Polska


Warszawa 11.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

dostawę odczynników chemicznych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa,     10/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzieleniu zamówienia  na :
 

 1. Lampa Shimadzu D2 do HPLC
 2. Lampa Shimadzu D2 SHD do HPLC   
 3. Lampa Shimadzu WI LAMP.YT55134(1) do HPLC

 

Zamówienia udzielono firmie:

SHIM-POL A.M.BORZYMOWSKI Sp.J.

Ul .Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin

 


 


 

Warszawa, dn. 08.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę odczynnika

DNA/RNA Oxidative Damage (High Sensitivity) ELISA Kit -480 strip wells, Cayman Chemical

 

W wyniku rozeznania rynku wyłoniono ofertę BIOKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy

 

 

Warszawa, dn. 08.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę odczynników

 

1) RNAzol® RT  100 ml R4533 Sigma-Aldrich    

2) Nuclease P1 from Penicillium citrinum N8630-1VL Sigma-Aldrich  

3) Shrimp alkaline phosphatase, 500 units, #E70092Y Cytvia  

 

W wyniku rozeznania rynku wyłoniono ofertę IDALIA Ludwikowscy Spółka Jawna 26-615 Radom, ul.Marii Fołtyn 10

 

 

 

Warszawa, dn. 08.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie 
Instytut Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
budynek 37, przyziemie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzielonym zamówieniu na zakup i dostawę:

Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 20 – 200 µL 2 szt 

Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 100 – 1000 µL 2 szt 

Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 0,5 – 10µL  1 szt 

Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 2 – 20 µL 1 szt 

Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf 1 szt 

Pojemnik na końcówki do pipet Eppendorf  1 ml (6 szt), 200 uL (2 szt),  

Pipeta HTL, jednokanałowa, zmienna 0,5-5 mL  2 szt 

Pipeta HTL, jednokanałowa, zmienna 1-10 mL 2 szt 

 

W wyniku rozeznania rynku wyłoniono ofertę EQUIMED S.J. ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników i przeciwciał do analiz cytometrycznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie 1. Life Technologies Polska Sp.z.o.o.;

Bonifraterska 17

00-230 Warszawa

 

Zadanie 2. ARCHEM Sp. z o.o.

ul. Wesoła 8

 55-002 Łany


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników do analiz transkryptomicznych

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Puławska 303;

02-785 Warszawa

 

Warszawa 07.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup odczynników do biologii molekularnej – PCR

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 
usługę publikacji artykułów na temat żywności funkcjonalnej w języku angielskim.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


07/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup pipetora, pipet i mikropipet laboratoryjnych (FT/04/2020).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


07/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup butelek i płytek wielodołkowych do hodowli komórkowych - Dostawy sukcesywne (FT/03/2020).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 
 demineralizatora R5  

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników i przeciwciał do analiz cytometrycznych makrofagów i neutrofili

 

Zamówienia udzielono firmie:

BioCourse.pl Sp. z o.o.

Staromiejska 6/10

40-013 Katowice

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników i przeciwciał do analiz cytometrycznych limfocytów T i B

 

Zamówienia udzielono firmie:

Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.

Ul. Osmańska 14, 02-823

 Warszawa NIP: 5271055984


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej.

 

 

Zamówienia udzielono firmie:

QIAGEN Polska Sp. z o.o.

Powstańców Śląskich 95

53-332 Wrocław


Warszawa 03.09.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na zakup odczynników: zestawu do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/02/2020).

 

Zamówienia udzielono firmie:

STEMCELL TECHNOLOGIES

miniparc polytec, bat Sirocco, 40 rue des Berges,

38000 Grenoble, Francja

 


Warszawa dn. 2020-09-02

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Zakup komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem (monitor, drukarka, mysz, klawiatura) 

 


 Warszawa 02.09.2020r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

Sprzęt komputerowy

Zamówienia udzielono firmie:

Cezar Spółka z o.o., ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

Do dnia 31.08.2020r. do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty, z których jedna nie spełniała istotnych warunków zamówienia.


01/09/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup plastików laboratoryjnych - probówek i końcówek do pipet (ERC/14/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
EQUIMED HOŁDA, LENK, TREMBECKI Sp. J.
ul. Prądnicka 46
31-202 Kraków


Warszawa 01.09.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę pH-metru nastołowego

 

Zamówienia udzielono firmie:

EQUIMED s.j. ul Płowiecka 105/10 04-501 Warszawa


Warszawa 1.09.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:   

wizytę diagnostyczną odnośnie uszkodzonego sterylizatora parowego firmy Cominox

Zamówienia udzielono firmie:

PHARMA SERVICE Paweł Olejniczak, ul. Podrzeczna 44/24; 99-300 Kutno

 

 


Warszawa, 31.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup : Odczynników do biologii molekularnej.

 

Zamówienia udzielono firmie:Lab-JOT® Ltd. Sp.z o.o. Sp.k.Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na
zamrażarkę niskotemperaturową

 

Zamówienia udzielono firmie:.

DONSERV , ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa


Warszawa,     31/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia  na :
 

 1. Lampa Shimadzu D2 do HPLC
 2. Lampa Shimadzu D2 SHD do HPLC   
 3. Lampa Shimadzu WI LAMP.YT55134(1) do HPLC

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


28/08/2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia na:

Spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres długości fali 190–1000 nm; możliwość stosowania kuwet szklanych, kwarcowych, ewentualnie plastikowych; wyposażony w porty do podłączenia komputera PC; oprogramowanie umożliwiające co najmniej analizę ilościową i kinetyczną; okres gwarancji 24 miesiące.

Zamówienia udzielono firmie Biosens, Marcin Guz, ul. Hery 25b/56, 01-497 Warszawa.

28/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup odczynników do elektroforezy i Western blot oraz kuwet
(ERC/18/2020)

Zamówienia udzielono firmie:
Zadanie 2

"BIO-RAD POLSKA" Sp. z o. o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Zadanie 3
"BIO-RAD POLSKA" Sp. z o. o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

 

Warszawa 27.08.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Dostawę akcesoriów laboratoryjnych

 

Zamówienia udzielono firmie:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND” Ul. Usługowa 3 73-110 Stargard

Oraz

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder uL. Brzozowa 10 83-200 Rokocin

 

Warszawa, 27.08.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia: alkohol etylowy 96% cz.d.a.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Zamówienia udzielono firmie: 

VWR Intl. Sp. z o.o.

Ul. Limbowa 5, PL-80-175 Gdansk

Warszawa, 27.08.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

Dostawę odczynników chemicznych

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn. 26.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę:

Odczynników chemicznych

 

1) RNAzol® RT  100 ml Sigma-Aldrich   

2) Nuclease P1 from Penicillium citrinum 1VL Sigma-Aldrich 

3) Shrimp alkaline phosphatase, 500 units, Cytvia

4) DNA/RNA Oxidative Damage (High Sensitivity) ELISA Kit -480 strip wells, Cayman Chemical x1

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa, dn. 26.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Fizjologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37.

02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o  zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę:

Akcesoriów laboratoryjnych

 1. Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 20 – 200 µL 2 szt
 2. Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 100 – 1000 µL 2 szt
 3. Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 0,5 – 10µL  1 szt
 4. Pipeta Eppendorf Research® plus, jednokanałowa, zmienna, 2 – 20 µL 1 szt
 5. Statyw karuzelowy do pipet Eppendorf 1 szt
 6. Pojemnik na końcówki do pipet Eppendorf 10-200 µL 8 szt
 7. Pipeta HTL, jednokanałowa, zmienna 0,5-5 mL  2 szt
 8. Pipeta HTL, jednokanałowa, zmienna 1-10 mL 2 szt

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

 

 

 

Warszawa, 26.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

ul. Nowoursynowska 159/24, 02-787 Warszawa

Na podstawie § 20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12)  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1. 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 z późn. zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:

 

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, 26.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

                                                zakup odczynników i przeciwciał do analiz cytometrycznych limfocytów T i B

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

                                                              Zakup odczynników do analiz transkryptomicznych

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup materiałów zużywalnych do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej i analiz immunohistochemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

 

Equimed Spółka Jawna
ul. Prądnicka 46;
31-202 Kraków

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

                                                zakup odczynników i przeciwciał do analiz cytometrycznych makrofagów i neutrofili

 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: zakup odczynników do analiz immunohistochemicznych

 

Zamówienia udzielono firmie:

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna;
05-090 Janki k / Warszawy,
 ul. Wspólna 3

Warszawa, 25.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na zakup : Odczynników do biologii molekularnej.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 21.08.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Zakup krzeseł biurowych

 

Zamówienia udzielono firmie:

ErgoExpert S.C. Iwona Makuch, Rafał Makuch, ul. Bolesława Śmiałego 22, 02-496 Warszawa

Warszawa 21.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę pH-metru nastołowego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 21.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Zakup zmywarki do szkła laboratoryjnego

 

Zamówienia udzielono firmie:

Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa

 


Warszawa 21.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:   

Zakup kuchenki mikrofalowej do przygotowywania próbek pasz

 

Zamówienia udzielono firmie:

TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów


20/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup płytek do liczenia
(ERC/36/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa, dn19.08.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907 z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:    

dostawę sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals,

ul. Brzozowa 10,

83-200 Rokocin

oraz

Eppendorf Poland,

Al. Jerozolimskie 212,

02-486 Warszawa


 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

 

Zakup materiałów zużywalnych do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej i analiz immunohistochemicznych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

 

zakup odczynników do analiz immunohistochemicznych

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Warszawa 18.08.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę różnych akcesoriów laboratoryjnych do analiz składu pasz

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Warszawa 18.08.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Dietetyki, Zakład Fizjologii Żywienia

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32,

02-776 Warszawa 

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych

albo z zakresu działalności kulturalnej


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na

 

zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej.

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


 

 

 

 

 


Warszawa 18.08.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Sprzęt komputerowy

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl


 Warszawa 17.08.2020r

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o unieważnieniu zamówienia na:

Sprzęt komputerowy

 

Do dnia 13.08.2020r. do godziny 12:00 wpłynęły dwie oferty, z których żadna nie spełniała warunków Zamawiającego.

 


13/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup odczynników: odczynnika do izolacji komórek
oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej
(ERC/34/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

13/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup barwników fluorescencyjnych (dostawy sukcesywne)
(ERC/35/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

zakup buforu i medium oraz odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej
oraz probówek (dostawy sukcesywne)
(ERC/06/2020 oraz ERC/10/2020)
.

Zamówienia udzielono firmie:
Zadanie 1

SIGMA - ALDRICH Sp. z o. o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań

Zadanie 2
SIGMA - ALDRICH Sp. z o. o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań

 


Warszawa 05.08.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Sprzęt komputerowy

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 

 


05/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup nieenzymatycznego buforu do dysocjacji komórek (dostawy sukcesywne) (ERC/33/2020).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


04/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup acetonówki (dostawy sukcesywne)
(ERC/32/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

Zakup odczynników laboratoryjnych-podłoża

 Krótki opis przedmiotu zamówienia:

LP.

Specyfikacja

j.m.

ilość

1

Chromogenic UriColor LAB AGRAR

szt.

2

2

Chromogenic Candida LAB AGRAR

szt.

2

3

Chromogenic E. coli LAB AGRAR

szt.

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: marcin Gołębiewski; e-mail: marcin_golebiewski@sggw.pl

 

 


31/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup alkoholu etylowego 96% (dostawy sukcesywne)
(ERC/31/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Warszawa 30.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup pipet laboratoryjnych

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


 

 

Warszawa dn. 2020-07-30

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

 

Dostawa akcesoriów laboratoryjnych do badań naukowych:

 

Część 1 - Dostawa produktów firmy Genoplast  

Część 2 - Dostawa produktów firmy Duchefa Biochemie  

Część 4 - Dostawa produktów firmy Bochem/VWR 

 

 

 

 


Warszawa dn. 2020-07-30

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na:

 

Sukcesywna dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – Sukcesywna dostawa odczynników firmy ThermoFisher

Część 2 – Sukcesywna dostawa odczynników firmy Lab-Jot/NEB

Część 3 - Dostawa odczynników firmy Biokom/Takara

Część 4 - Dostawa odczynników firmy Analityk

Część 5 - Dostawa odczynników firmy SIGMA/MERCK

Część 6 - Dostawa odczynników firmy EURX

Część 7 - Dostawa odczynników firmy TK Biotech

Część 8 - Dostawa odczynników firmy VWR

Część 10 - Dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie

Część 11 - Dostawa odczynników firmy Linegal Chemicals

Część 12 - Dostawa odczynników firmy POCH

Część 13 - Dostawa odczynników firmy Roche

29/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych 

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup odczynników: zestawu do separacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/02/2020). 

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 


29/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na:

Zakup białka i przeciwciała (ERC/21/2020).

Uzasadnienie: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Ze względu na zmianę w zaplanowanych doświadczeniach zakup odczynników objętych przedmiotem zamówienia jest zbędny.

29/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o unieważnieniu postępowania na:

Zakup odczynnika do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej
(ERC/16/2020)
.

Uzasadnienie: Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Ze względu na zmianę w zaplanowanych doświadczeniach zakup odczynnika objętego przedmiotem zamówienia jest zbędny.

 

29/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Zakup barwnika oraz przeciwciał (ERC/05/2020 oraz ERC/08/2020).

Zamówienia udzielono firmie:
Zadanie 1

BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 6/10D
40-013 Katowice

Zadanie 2
BIOCOURSE.PL DARIUSZ JASTRZĘBSKI Sp. z o. o.
ul. Staromiejska 6/10D
40-013 Katowice

 


Warszawa, 28.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników chemicznych.

Zamówienia udzielono firmie:

Krakchemia S.A., Powstania Listopadowego 14, 30-298 Kraków.

 

 


Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem w najbliższym czasie następujących produktów:

Zestaw 1

Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym – sterylne – poj. 2,0 ilość – 6000 szt.

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego polipropylenu, posiadające białe pole opisowe i gwiezdną stopkę, która umożliwia odkręcanie i zakręcanie nakrętek, w odpowiednich statywach. Zakrętka bezbarwna nie posiadająca uszczelki. Sterylne. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Odporne na temperatury w zakresie od -196°C do 121°C. Nadają się do przechowywana w fazie gazowej ciekłego azotu.

Wym. probówek o poj. 2,0 ml (śr. x wys.): 12,5 x 46,5 mm. Śr. zew. zakrętek: do 13,2 mm.

 

Zestaw 2

Kolumny chromatograficzne

 • Kolumny firmy Waters UPLC HSST3 1,8 um   2,1 x 100mm – szt 4
 • kolumny firmy Waters UPLC BEHC18 1,7 um  2,1 x 100mm – szt 4 

 

Zestaw 3

Odczynniki chemiczne certyfikowane

Firma

Produkty

Pojemność

Ilość opakowań

J.T.Baker

2-Propanol czystość LC-MS

2,5 litra

10

J.T.Baker

Acetonitryl; czystoś LC-MS

2,5 litra

15

J.T.Baker

Metanol; czystoś LC-MS

2,5 litra

15

J.T.Baker

Kwas mrówkowy; 99%; do LC-MS

10 ml

5

Sigma-Aldrich 

 Ammonium formate 99.995% trace metals basis

100 g

2

Sigma-Aldrich 

Ammonium acetate  ≥99.99% 

50 g

2

Sigma-Aldrich 

tert-Butyl methyl ether, anhydrous, 99.8%

1 litr

5

 

Zestaw 4

 1. Nakrętki  krótka szyja, ND9 z otworem centralnym z septą  Silikon /PTFE  z nacięciem  - 5 000 szt
 2. Vialki z krótką szyją, pasujące do wyżej wymienionych nakrętek ND9 Przeźroczyste szklane z mikroinsertem, "base bonded"  0,30 ml  2000 szt
 3. Vialki przeźroczyste szklane  1,50 ml  pasujące do zamawianych nakrętek  3000 szt

UWAGA – przy składaniu oferty bardzo proszę o przesłanie wzoru vialki, nakrętki i septy

 

Oferty proszę przesyłać na adres: lucyna_kozlowska@sggw.edu.pl

Lucyna Kozłowska SGGW w Warszawie, Wydział Żywienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 01.08.2020

 


28/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi 
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików laboratoryjnych - sitek, płytek wielodołkowych, probówek, skrobaków, modułu do zamrażania oraz butelek do hodowli komórkowych (dostawy sukcesywne) (ERC/13/2020).

Zamówienia udzielono firmie: 
GRAŻYNA KONECKA DIAG- MED 
ul. Stanisława 50 
05-800 Pruszków

 


Warszawa 24.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzielonym zamówieniu  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych

Zamówienia udzielono firmie:

INTER-CHEM POZNAŃ Sp. z o.o.

ul. Pokrzywno 3A

61-315 Poznań

Warszawa 24.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników chemicznych.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

24/07/2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych,
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Zakup białek i przeciwciała oraz rozpuszczalnika (dostawy sukcesywne)
(ERC/07/2020 oraz ERC/12/2020)

Zamówienia udzielono firmie:

Zadanie 1
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Zadanie 2
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Zadanie 3
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Zadanie 4
LIFE TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

 

23/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zakup mikropłytek komorowych (ERC/30/2020).

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

21/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: zakup zestawu do izolacji limfocytów. Dostawy sukcesywne (FT/01/2020).

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

Warszawa 22.07.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o udzieleniu zamówienia na:

1 komputer przenośny

 

Zamówienia udzielono firmie:.

Cezar Spółka z o.o., ul. Aspekt 42, 01-904 Warszawa

 

 

 

 


22/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na 
zakup odczynników do doświadczeń z zakresu biologii molekularnej 
(ERC/28/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 21.07.2020

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  udzieleniu zamówienia na: dostawę odczynników do biologii molekularnej 3

Zamówienia udziela się firmie:

LAB-JOT Ltd. Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214

02-486 Warszawa


 

Warszawa 21.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:    

Zakup zmywarki do szkła laboratoryjnego

 

Zamówienia udzielono firmie:

Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 179 02-222 Warszawa

 


Warszawa 21.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o udzielonym zamówieniu na:    

Zakup kuchenki mikrofalowej do przygotowywania próbek pasz

 

Zamówienia udzielono firmie:

TERG S.A., ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów

 


Warszawa 21.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:    

Zakup mieszaniny gazów (dwutlenek węgla w powietrzu syntetycznym)

Zamówienia udzielono firmie:

Multax Spółka Cywilna Elżbieta Kusińska-Leontiew i Jan Rozwadowski, 

ul. Zachodnia 41,  Zielonki-Parcela,  05-082 Babice Stare 


 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywności 

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawa sprzętu laboratoryjnego, optycznego i precyzyjnego (z wyjątkiem szklanego)  

Akcesoria do mikroskopów skaningowego firmy Hitachi oraz konfokalnego.

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Ilość Jednostek miary

1

Cylindryczny stolik na próbki do mikroskopów stołowych SEM TM3000marki Hitachi.

25mm (średnica) x 6mm, gwint M4

Szt.

30

2

Cylindryczny stolik na próbki do mikroskopów stołowych SEM TM3000marki Hitachi.

32mm (średnica) x 6mm, gwint M4

Szt.

20

3

Krążki węglowe do SEM 9 mm (opakowanie 100 sztuk)

op

6

4

Chusteczki do czyszczenia układów optycznych/obiektywów  

szt. 

200

5

Szybkoschnąca srebrna pasta z pędzlem, 25g

szt

1

6

Klej do mocowania próbek do SEM, 10g

op.

1

7

skalpel wymiennymi ostrzami (ilośc ostrzy wymiennych 10)

szt. zestawu

1

8

Atramentowy pisak do SEM

Szt.

1

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Warszawa, dnia 20.07.2020

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na dostawę: 

 1. 500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji nauczyciela akademickiego (ELNA) z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW (wymagania w załączniku nr 1),
 2. 500 szt. blankietów identyfikatora pracownika (IP) z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW (wymagania w załączniku nr 2), 
 3. Czytniki - 3 szt., które muszą być kompatybilne z zamawianym systemem oraz posiadają następujące certyfikacje: ISO/IEC 7816-1,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.1 specification, Mondex ChipSafe Plus Purse 2 Microsoft® Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed, CCID - Chip Card Interface Device - 1.1,
 4. System do personalizacji Elektronicznych Legitymacji Nauczyciela Akademickiego (ELNA) oraz Identyfikatorów Pracowniczych (IP) wraz z licencjami i wdrożeniem (wymagania w załączniku nr 3),
 5. Usługi serwisowa świadczona w dni robocze w godz. 8-16, do dnia 08.08.2021 (wymagania w załączniku nr 3).

 

 

Termin dostawy

Zamawiający wymaga realizacji oferty do miesiąca od dnia podpisania umowy. 

 

1.   Złożona oferta winna zawierać poniższe szczegółowe tabele:

Producent i typ oferowanej karty ELNA:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

500

 

 

 

Producent i typ oferowanej karty IP:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

500

 

 

 

Producent i typ oferowanych czytników:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

3

 

 

 

System wraz z licencjami i wdrożeniem

wartość netto systemu

 

w tym:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

1 licencja stanowiskowa umożliwiająca personalizację ELNA

 

23 %

1

 

 

1 licencja stanowiskowa umożliwiająca personalizację IP

 

23 %

1

 

 

4 licencje stanowiskowe do przedłużania ważności ELNA

 

23 %

4

 

 

Usługa wdrożenie systemu

 

23%

 

 

 

 

Serwis:

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

 

23 %

 

 

Wartość oferty:

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

 

23 %

 

2.   O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

3.   Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć próbkę oferowanych blankietów w ilości 3 sztuk, w celu sprawdzenia spełniania wymagań Zamawiającego, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze.

4.     Oferty należy składać do dnia 27 lipca 2020 r. do godziny 14.00 wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: anita_sosnowska@sggw.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA KANCLERZA

   DYREKTOR EKONOMICZNY 

 

     /mgr Wojciech Motelski/

 

 

Załączniki:

 

 1. Wymagania blankietu ELNA
 2. Wymagania blankietu IP
 3. Wymagania systemu wraz z licencjami oraz serwisem

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup krioprobówek  i szalek Petriego  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 • Sterylne krioprobówki 2.0ml, wolnostojące, gwint zewnętrzny, Nest Scientific Biotechnology, 10x50szt/500szt – 2 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø90mm, bez wentylacji, 24x25szt/ 600szt – 2 op.
 • Sterylne szalki Petriego Ø60mm, bez wentylacji, 67x15szt/ 1005szt – 1 op.
 • Płytki Petriego, kwadratowe, z wentylacją, 120x120x17mm, 24x10szt./240 szt – 1 op.

 

Warszawa,     07/08/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami)
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na
zamrażarkę niskotemperaturową

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup przeciwciała firmy Sigma-Aldrich  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

Goat Anti-Rat IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate AP136A - 1x 1ml 

 

Zamówienia udzielono firmie  Hurt-Chem, Duchnice, Ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup akcesoriów laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Nisko adhezyjne końcówki 300ul Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1000x1szt/1000szt (GB0300-W) – 1 op.
 2. Probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 21°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, w worku 1000szt (605001/HKGPB169) – 3 op
 3. Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, BIOLOGIX, 5szt (90-5200/AP09938) – 1 op
 4. Sterylne 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 100x1szt/100szt (701011/HKGPB700) – 1 op
 5. Sterylne probówki typu Falcon 50ml, wolnostojące, STANDARD, do 5000g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 20x25szt/500szt (602072/HKGPB118) – 1 op
 6. Nisko adhezyjne mikrokońcówki 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami 301016 (301006) – 3 op.
 7. Nisko adhezyjne końcówki 200μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, żółte, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami 302116 (302106) – 3 op.
 8. Nisko adhezyjne końcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne,

niebieskie, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami 303216 (303206) – 3 op.

 1. Sterylne, nisko adhezyjne końcówki 300ul Googlab Scientific, z PP, uniwersalne,

bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GB0300-R) – 1 op.

10. Uniwersalne końcówki 5ml, bezbarwne, w worku, 250x1szt/250szt (GP412) – 1 op.

 

Zamówienia udzielono firmie  GenoPlast Biochemicals, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup statywów i stojaków  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • STATYW NA 24 PROB. FI 30MM ŻÓŁTY (212-0430) – 5 x1 szt.
 • STOJAK NA PROBÓWKI 30MM-9-PL NYLO BIAŁY (212-0399) – 2 x 1 szt.

Zamówienia udzielono firmie  Alchem Grupa Sp. zo.o., Ul. Podleśna 10, 01-673 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 16.07.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 15.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

- Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

- SOD Assay Kit

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

Zamówienia udzielono firmie:  

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 15.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych. 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 15.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia: 

- Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit

- SOD Assay Kit

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 15.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup mieszaniny gazów (dwutlenek węgla w powietrzu syntetycznym)

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 15.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Zakup i dostawę akcesoriów laboratoryjnych. 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 15.07.2020

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawa odczynników do biologii molekularnej 3

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 15.07.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej 

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

wizytę diagnostyczną odnośnie uszkodzonego sterylizatora parowego firmy Cominox

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Żywienia Człowieka

ul. Nowoursynowska 159C bud. nr 32

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r  poz. 2164  z późn.  zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na następujące dostawy:

Spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres długości fali 190–1000 nm; możliwość stosowania kuwet szklanych, kwarcowych, ewentualnie plastikowych; wyposażony w porty do podłączenia komputera PC; oprogramowanie umożliwiające co najmniej analizę ilościową i kinetyczną; okres gwarancji 24 miesiące.

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 14.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:   

Dostawę odczynników chemicznych

Krótki opis przedmiotu zamówienia: alkohol etylowy 96% cz.d.a.

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, dnia 14.07.2020

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

 

            Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prosi o składanie ofert na dostawę: 

 1. 500 szt. blankietów elektronicznej legitymacji nauczyciela akademickiego (ELNA) z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW (wymagania w załączniku nr 1),
 2. 500 szt. blankietów identyfikatora pracownika (IP) z nadrukiem numeru seryjnego układu elektronicznego standardu MIFARE dla SGGW (wymagania w załączniku nr 2), 
 3. Czytniki - 3 szt., które muszą być kompatybilne z zamawianym systemem oraz posiadają następujące certyfikacje: ISO/IEC 7816-1,2,3,4: IC Cards with Contacts, EMVCo terminal Level 1 certified and conform to EMV 4.1 specification, Mondex ChipSafe Plus Purse 2 Microsoft® Windows Hardware Quality Labs (WHQL), USB 2.0 Full speed, CCID - Chip Card Interface Device - 1.1,
 4. System do personalizacji Elektronicznych Legitymacji Nauczyciela Akademickiego (ELNA) oraz Identyfikatorów Pracowniczych (IP) wraz z licencjami i wdrożeniem (wymagania w załączniku nr 3),
 5. Usługi serwisowa świadczona w dni robocze w godz. 8-16, do dnia 08.08.2021 (wymagania w załączniku nr 3).

 

 

Termin dostawy

Zamawiający wymaga realizacji oferty do miesiąca od dnia podpisania umowy. 

 

1.   Złożona oferta winna zawierać poniższe szczegółowe tabele:

Producent i typ oferowanej karty ELNA:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

500

 

 

 

 

Producent i typ oferowanej karty IP:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

500

 

 

 

 

 

 

Producent i typ oferowanych czytników:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

 

23 %

3

 

 

 

 

System wraz z licencjami i wdrożeniem

wartość netto systemu

 

w tym:

jednostkowa cena netto

stawka VAT

liczba sztuk

wartość netto

wartość brutto

1 licencja stanowiskowa umożliwiająca personalizację ELNA

 

23 %

1

 

 

1 licencja stanowiskowa umożliwiająca personalizację IP

 

23 %

1

 

 

4 licencje stanowiskowe do przedłużania ważności ELNA

 

23 %

4

 

 

 

 

Usługa Serwisowa:

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

 

23 %

 

 

 

Wartość oferty:

wartość netto

stawka VAT

wartość brutto

 

23 %

 

 

 

2.   O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena.

3.   Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć próbkę oferowanych blankietów w ilości 3 sztuk, w celu sprawdzenia spełniania wymagań Zamawiającego, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji o wyborze.

4.     Oferty należy składać do dnia 21 lipca 2020 r. do godziny 14.00 wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: anita_sosnowska@sggw.edu.pl

 

 

KANCLERZ

   Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 

w Warszawie

 

     /Dr inż. Władysław W. Skarżyński/

 

 

Załączniki:

 

 1. Wymagania blankietu ELNA
 2. Wymagania blankietu IP
 3. Wymagania systemu wraz z licencjami oraz serwisem

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup statywów i stojaków  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • STATYW NA 24 PROB. FI 30MM ŻÓŁTY (212-0430) – 5 x1 szt.
 • STOJAK NA PROBÓWKI 30MM-9-PL NYLO BIAŁY (212-0399) – 2 x 1 szt.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Nauk o Zwierzętach,

Katedra Hodowli Zwierząt,

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

            

 

Na podstawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych na dostawy lub usługi służące wyłącznie  do celów prac  badawczych, eksperymentalnych, naukowych  lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej,1 których wartość przekracza  wyrażoną w złotych równowartość kwoty netto 30.000 EURO, i jest  mniejsza od kwoty określonej  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą ul. Nowoursynowska 166,02-787 Warszawa, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej: 

          

Zakup odczynników chemicznych

 

zostały wybrane oferty następującej firmy:

 

iM Labs Mariusz Ptaszyński 

ul. Kazimierza Deyny 3/5, 01-471 Warszawa,

NIP: 527-139-44-10


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na akcesoriów laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Nisko adhezyjne końcówki 300ul Googlab Scientific, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1000x1szt/1000szt (GB0300-W) – 1 op.
 2. Probówki wirówkowe 0.6ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 21°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI, Grade, w worku 1000szt (605001/HKGPB169) – 3 op
 3. Kartonowe CRYO pudełko 100-miejscowe, kolorowe: różowe, zielone, białe, niebieskie, żółte, -196°C do 121°C, BIOLOGIX, 5szt (90-5200/AP09938) – 1 op
 4. Sterylne 96-dołkowe płytki do hodowli w zawiesinie typ F, indywidualnie pakowane, Nest Scientific Biotechnology, 100x1szt/100szt (701011/HKGPB700) – 1 op
 5. Sterylne probówki typu Falcon 50ml, wolnostojące, STANDARD, do 5000g, w workach, Nest Scientific Biotechnology, 20x25szt/500szt (602072/HKGPB118) – 1 op
 6. Nisko adhezyjne mikrokońcówki 10μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami 301016 (301006) – 3 op.
 7. Nisko adhezyjne końcówki 200μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne, żółte, w workach, 1x1000szt/1000szt, kompatybilne z pudełkami 302116 (302106) – 3 op.
 8. Nisko adhezyjne końcówki 1000μl, Nest Scientific Biotechnology, uniwersalne,

niebieskie, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami 303216 (303206) – 3 op.

 1. Sterylne, nisko adhezyjne końcówki 300ul Googlab Scientific, z PP, uniwersalne,

bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt (GB0300-R) – 1 op.

10. Uniwersalne końcówki 5ml, bezbarwne, w worku, 250x1szt/250szt (GP412) – 1 op.

 


10/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy lub usługi 
służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, 
naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o udzielonym zamówieniu na:

Zakup przeciwciała (ERC/15/2020)

Zamówienia udzielono firmie: 
LAB-JOT LTD. Sp. z o. o. - Sp. k. 
ul. Al. Jerozolimskie 214 
02-486 Warszawa


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup przeciwciała firmy Sigma-Aldrich  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Goat Anti-Rat IgG Antibody, Alkaline Phosphatase conjugate AP136A - 1x 1ml 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o rozstrzygnięciu zapytania na zakup odczynnikOw laboratoryjnych  przeznaczonych do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kwas ortofosforowy 85% cz d a – 1l
 • Perchloric acid (nadchlorawy kwas) 70% czda – 1l
 • Odczynnik Nesslera czda – 100ml
 • Glukoza czda – 500G
 • SNP  sodium nitroprusside czda – 100G
 • Toluen czda – 1l
 •  Peptone P5905-100G (Sigma) – 100G

 

Zamówienia udzielono firmie  Idalia I.Wolak Sp.jawna , ul.Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 08.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup odczynników laboratoryjnych I. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.,

ul. Bonifraterska 17,

00-203 Warszawa

Warszawa 08.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie   

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Fizjologicznych

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie w związku z art.4d, ust.1., pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację
o udzielonym zamówieniu na:

Zakup plastików do hodowli komórkowych. Dostawy sukcesywne.

 

Zamówienia udzielono firmie:

GenoPlast Biochemicals Tomasz Schröder,

ul. Brzozowa 10,

 83-200 Rokocin,

 

08.07.2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

USTAWĄ z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:           

nr 7/KPDW/2020 na:

 

Komputer przenośny

 

Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert

07.07.2020 r.

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4 d 1, 1) ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015 r  poz. 2164  z późn. zm.) ogłasza o  udzieleniu zamówienia  na:           

nr 6/KPDW/2020 na:

 

Zad. 1 Mini wirówka laboratoryjna – 1 sztuka

Zad. 2 Lampa bakteriobójcza na statywie – 1 sztuka

Zad. 3 Wytrząsarka typu vortex - 2 sztuki

Zad. 4 Termoblok podwójny – 1 sztuka

 

Dla zadań: 1, 2, 3, i 4 zamówienia udzielono firmie :

EQUIMED Hołda, Lenk, Trembecki Spółka Jawna

ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielonym

zamówieniu na:

 

Dostawy kolumny do HPLC

Phenomenex column Max-RP 250 mm x 4.6 mm

Dostawy przedkolumn do HPLC

Przedkolumna SecurityGuard Cartridges Hydro 4 x 3.0mm ID(10)

Przedkolumna  SecurityGuard Cartridges Fusion-RP 4 x 3.0mm ID(10)

Przedkolumna  SecurityGuard Cartridges Max-RP 4 x 3.0mm ID(10)

 

Zamówienia udzielono firmie:

Phenomenex LTD Zeppelinstrasse 5;  63741 Aschaffenburg. Germany

 

Dostawy degazera do HPLC

Degazer SHIMADZU 

Zamówienia udzielono firmie:

“Shim-Pol A.M. Borzymowski” E.Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp. J.

05-080 Izabelin, ul. Lubomirskiego 5

 

 


06/07/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

Na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 
oraz Zarządzenia nr 19 Rektora SGGW z dnia 16 kwietnia 2014 r. (ze zmianami) 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych albo z zakresu działalności kulturalnej 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę pasty bakteryjnej 
(ERC/22/2020)
.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 06.07.2020

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: usługę sekwencjonowania

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Botaniki
ul. Nowoursynowska 159 bud. 37 II p.

02-776 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza informację o udzielanym zapytaniu ofertowym na zakup odczynników laboratoryjnych  przeznaczonego do badań naukowych prowadzonych w Katedrze Botaniki

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Kwas ortofosforowy 85% cz d a – 1l
 • Perchloric acid (nadchlorawy kwas) 70% czda – 1l
 • Odczynnik Nesslera czda – 100ml
 • Glukoza czda – 500G
 • SNP  sodium nitroprusside czda – 100G
 • Toluen czda – 1l
 •  Peptone P5905-100G (Sigma) – 100G

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Warszawa 03.07.2020r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Nauk o Zwierzętach
Katedra Hodowli Zwierząt,
ul. Ciszewskiego 8 bud. nr 23
02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4 pkt 8a i art. 4d  ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o zamiarze udzielenia zamówienia na:

1 komputer  przenośny

 

 

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

Osoba do kontaktu: Anna Kurek; e-mail: anna_kurek@sggw.edu.pl

 

 

 

 


Warszawa dn. 2020-06-30

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
Instytut Biologii

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. Nowoursynowska 159 bud. nr 37
02-776 Warszawa

Na podstawie §67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r poz. 2164 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na:

 

Sukcesywna dostawa odczynników do badań naukowych:

Część 1 – Sukcesywna dostawa odczynników firmy ThermoFisher 

Część 2 – Sukcesywna dostawa odczynników firmy Lab-Jot/NEB 

Część 3 - Dostawa odczynników firmy Biokom/Takara 

Część 4 - Dostawa odczynników firmy Analityk 

Część 5 - Dostawa odczynników firmy SIGMA/MERCK 

Część 6 - Dostawa odczynników firmy EURX 

Część 7 - Dostawa odczynników firmy TK Biotech 

Część 8 - Dostawa odczynników firmy VWR 

Część 9 - Dostawa odczynników firmy Promega 

Część 10 - Dostawa odczynników firmy Duchefa Biochemie

Część 11 - Dostawa odczynników firmy Linegal Chemicals

Część 12 - Dostawa odczynników firmy POCH 

Część 13 - Dostawa odczynników firmy Roche

 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 30.06.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup zmywarki do szkła laboratoryjnego

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa 30.06.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Zwierzętach

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) ogłasza o  zamiarze udzielenia zamówienia  na:    

Zakup kuchenki mikrofalowej do przygotowywania próbek pasz

Powyższe ogłoszenie jest informacją i nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 


Warszawa, 30.06.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

Zamówienia udzielono firmom:

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., Szelągowska 30, 61-626 Poznań oraz Hurt-Chem, Duchnice, Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 


Warszawa, 30.06.2020

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielny Zakład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej

ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

Na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie

w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) ogłasza informację o udzielanym

zamówieniu na:

Dostawę odczynników laboratoryjnych.

Zamówienia udzielono firmie:

Life Technologies Polska Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

 

 


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie                                  Warszawa, 01.07.2020

Instytut Nauk Ogrodniczych

Katedra Ochrony Roślin

ul. Nowoursynowska  159

02-776 Warszawa

 

Na podstawie §20 ust. 4 oraz ust. 5 pkt.3) i pkt.12) Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z art. 4d ust.1. pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm.) ogłasza informację o  zamiarze udzielenia zamówienia na: dostawa gleby mineralnej

Powyższe ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert.

 

 


Warszawa, 01.06.2020r

 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

Ul. Nowoursynowska 159C, bud. 32, 02-776 Warszawa

 

Na podstawie § 67 ust. 1  Statutu  Szkoły Głównej  Gospodarstwa   Wiejskiego w Warszawie  w związku z art. 4d.1.1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013 r  poz. 907  z późn.  zm.) prosi o składnie ofert na:   

ZAPYTANIE OFERTOWE:

linie komórkowe razem z zestawem odczynników do ich hodowli

-linie komórkowe HUVEC, HT-29 i AGS;

- linie zamrożone. 

O wyborze oferty będą decydować spełnienie zapytań ofertowych oraz najkorzystniejsza cena. 

Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2020r do godz. 12:00, pocztą elektroniczną na adres katarzyna_neffe_skocinska@sggw.edu.pl

 

Wybrano firmy: Sigma Aldrich (Merck) i Avantor® VWR International.

 

 


26/06/2020

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Biologii

Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa<