Uczelnia

Oferta przetargowa - warunki


Warszawa, 7.08.2019

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGOW

 W WARSZAWIE

OGŁASZA


I PRZETARG NA ZBYCIE

PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 169

Przedmiotem postępowania przetargowego jest prawo własności Nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/1 z obrębu 1-10-03 o powierzchni 2856 m2 objętej umową dzierżawy w ramach której Dzierżawca prowadzi inwestycję budowlaną będącą w trakcie realizacji. Dla Nieruchomości prowadzona jest księgą wieczystą Nr WA2M/00203403/9

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24 września 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie SGGW.


Dodatkowe informacje oraz dokumenty dotyczące przedmiotu postępowania zostaną udostępnione przez pracownika Sekcji Gospodarki Nieruchomościami bud. nr 8, pok. 109, ul. Nowoursynowska 166 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania pod nr tel. 22 59 310 18

SPECYFIKACJA NIERUCHOMOŚCI UL  NOWOURSYNOWSKA 169 <<plik do pobrania>>