Uczelnia

Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia SGGW


Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to nowoczesny ośrodek badań nad żywnością i metodami jej wytwarzania. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Uczelnia otrzymała blisko 33 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup nowoczesnej aparatury badawczej i modernizację istniejących pomieszczeń. Łączny koszt inwestycji to ponad 44 mln zł.

Prace adaptacyjne obejmowały m.in. przebudowę budynku nr 32, a także modernizację i dostosowanie do nowych potrzeb 24 pomieszczeń laboratoryjnych w budynkach nr 23, 32 i 34. Wartość robót budowalnych wyniosła ponad 6 mln zł. Zmodernizowane pomieszczenia laboratoriów sukcesywnie wyposażane są w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą przez Instytut Nauk o Żywności oraz i Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka. 

Celem inwestycji jest zbliżenie nauki do gospodarkiW nowopowstałym Centrum z towarzyszącą mu halą nowoczesnych technologii testowane będą nowe rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie żywności i żywienia. Ośrodek ma być wsparciem dla biznesu w opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług na rynku rolno-spożywczym. Będą odbywały się tu prace głównie na rzecz rozwoju rynku mięsa, mleka i produktów mlecznych, przetwórstwa warzyw i owoców, piekarskiego, żywności prozdrowotnej, koncentratów spożywczych i sektora napojów.