Wiosną 2020 planowany jest remont budynków inwentarskich w Oborach. Prace zakładają wymianę dachów i okien, montaż nowej instalacji elektryczno-wodnej oraz renowację ścian zewnętrznych. Szacunkowy koszt prac remontowych został wyceniony na 4,46 mln zł. Inwestycja w całości zostanie sfinansowana ze środków własnych Uczelni.