Pierwszy etap remontu budynku trwał od stycznia do listopada 2019 r. i obejmował montaż windy dla niepełnosprawnych oraz remont części łazienek. Winda zlikwidowała bariery architektoniczne i obecnie osoby poruszające się na wózkach mają swobodny dostęp na wszystkie piętra obiektu.

W 2019 r. rozpoczęto również remont pozostałych dwóch pionów łazienek. Ostateczne zakończenie prac planowane jest na 2021 rok. Całkowity koszt remontu wyniesie prawie 1,4 mln zł. Suma ta zostanie w całości sfinansowana ze środków własnych Uczelni.