Pod koniec sierpnia 2020 r. rozpoczęła się budowa budynku zaplecza służb technicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Symbolicznego wkopania łopat dokonali: Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Rektor-Elekt prof. dr hab. Michał Zasada, Kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński oraz Dyrektor Techniczny Jarosław Dadacz.

Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcje administracyjno-biurowe, magazynowe i warsztatowe. Mieścić się w nim będą biura: Dyrektora Technicznego, Działu Inwestycji i Nadzoru Technicznego, Działu Obsługi Technicznej Obiektów, Działu Transportu i Zaopatrzenia, Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, Straży Akademickiej, Inspektoratu BHP oraz Sekcji Zamówień Publicznych.

W budynku powstanie baza do obsługi technicznej i administracyjnej dla całej Uczelni, a w dalszej perspektywie także centrum monitorowania kampusu SGGW.