Uczelnia

Zaplecze Administracji Terenów Zieleni SGGW


Prace budowlane trwały od czerwca 2019 r. do kwietnia 2020 r. Uroczyste otwarcie budynku Administracji Terenów Zieleni nastąpiło w lipcu 2020 r.

Obiekt ma służyć przede wszystkim części administracji, która odpowiada za tereny zieleni w obrębie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Znajdą się tutaj również pomieszczenia sanitarne dla studentów biorących udział m.in. w zawodach sportowych (magazyny sprzętu sportowo-piknikowego i odzieży, szatnie) oraz część magazynowa do przechowywania sprzętów niezbędnych do utrzymania uczelnianych terenów zieleni.

Inwestycja została w całości pokryta ze środków własnych Uczelni.