Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2019 r. Realizacja inwestycji jest zgodna z programem rozwoju uczelni i ma przede wszystkim poprawić warunki socjalne dla pracowników Sekcji Konserwacji Zieleni oraz warunki sanitarne dla osób korzystających boisk sportowych.

W nowym budynku będą znajdować się: magazyny sprzętu sportowo-piknikowego i odzieży, szatnie, pomieszczenia techniczne i administracyjne, pracownia florystyczna oraz pomieszczenia biurowe. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na kwiecień 2020 r. Planowany łączny koszt inwestycji, w skład której wchodzą budynki zaplecza Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej, to 13,4 mln zł. Suma ta w całości zostanie pokryta ze środków własnych Uczelni.