Uczelnia

Zaplecze Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej


Budowa budynku zaplecza Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej rozpoczęła się w czerwcu 2019 r. Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w lipcu 2020 r.

Inwestycja znacznie poprawi warunki pracy studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych. Pozwoli również rozszerzyć badania naukowe związane z produkcją, pozyskiwaniem, przechowywaniem i przetwarzaniem produktów pszczelich, co umożliwi uczelni dalszy rozwój oraz realizację nowych zadań. W budynku znajdą się m.in. nowoczesne pracownie: inseminacji i wychowu matek, wirowania miodu, gospodarki pasiecznej, hodowli pszczół samotnic, oceny jakości produktów, czy renowacji uli.

Sokolarnia umożliwi z kolei prowadzenie badań sokołów, w tym również przygotowanie ptaków do udziału w krajowym programie reintrodukcji sokoła wędrownego do środowiska. Łączny koszt inwestycji, w skłąd której wchodzą budynki zaplecza Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej oraz Administracji Terenów Zieleni, to 13,4 mln zł. Suma ta w całości pochodziła ze środków własnych Uczelni.