W 2019 r. zakończono prace związane z koncepcją architektoniczną Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych. Obiekt wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą zajmie 14,5 tys. m2 na terenie kampusu SGGW przy ul. Nowoursynowskiej 159. Budowa ma ruszyć w sierpniu 2020 r. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 62 mln zł, z czego 40 mln zł będzie pochodziło z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nowoczesny budynek dydaktyczno-laboratoryjny przeznaczony będzie do prowadzenia działalności naukowej w zakresie nauk o żywieniu człowieka oraz powiązanych z nimi działaniami wdrożeniowymi i edukacyjnymi. Inwestycja umożliwi nowoczesne badania naukowe w wyposażonych w unikatową aparaturę laboratoriach, a także organizację prestiżowych konferencji oraz wystaw w funkcjonalnej przestrzeni. Termin zakończenia prac budowlanych planowany jest na koniec 2022 r.