W 2020 r. planowane jest rozpoczęcie budowy nowego gmachu dla Instytutu Ekonomii i Finansów przy ul. Nowoursynowskiej 166. Wartość inwestycji szacowana jest na 25 mln zł i suma ta w całości zostanie pokryta ze środków Uczelni. W budynku znajdować się będą m.in. sale seminaryjne i audytoryjne, nowoczesne laboratoria komputerowe i magazynowe, laboratorium Applied Finance, a także pomieszczenia pracownicze, dziekanaty, bufet oraz podziemny parking. Obiekt znacząco wpłynie na poprawę warunków i jakość prowadzenia badań naukowych i dydaktycznych. Oddanie budynku do użytku przewidywane jest w 2022 r.