Uczelnia

Inwestycje w rozwój infrastruktury SGGW


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dbając o stały rozwój i stworzenie najwyższych europejskich standardów nauki, realizuje program rozbudowy i modernizacji infrastruktury uczelni. Wieloletni plan zadań inwestycyjno-remontowych obejmuje powstanie nowych gmachów oraz przebudowę istniejących budynków.

Zrealizowane i planowane inwestycje:

Remonty