Uczelnia

Inwestycje w rozwój infrastruktury SGGW


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego dbając o stały rozwój i stworzenie najwyższych europejskich standardów nauki, realizuje program rozbudowy i modernizacji infrastruktury uczelni. Wieloletni plan zadań inwestycyjno-remontowych obejmuje powstanie nowych gmachów oraz przebudowę istniejących budynków.

W 2020 roku Uczelnia przeznaczy na inwestycje i modernizację ponad 177 mln zł. Wśród najważniejszych planów jest m.in. budowa Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych - centrum naukowo-dydaktycznego wszechstronnie kształcącego profesjonalistów z zakresu żywienia człowieka, dietetyki i ochrony zdrowia; budowa budynku dla Instytutu Ekonomii i Finansów; budowa Zaplecza Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej oraz Zaplecza Sekcji Konserwacji Zieleni.

Zrealizowane i planowane inwestycje:

Remonty: