Uczelnia

Władysław Grabski


SGGW Władysław GrabskiWybitny ekonomista i historyk, znany jako autor wielu reform, w tym reformy walutowej.

Prowadził działalność gospodarczo-społeczną i naukową, zajmując się głównie tematyką wiejską. Był trzykrotnie posłem do rosyjskiej Dumy w latach 1905-1912 z ramienia Narodowej Demokracji. Pełnił funkcję wiceprezesa Centralnego Towarzystwa Rolniczego. W latach 1904-1922 związany z obozem narodowym.

Po I wojnie światowej ziął aktywny udział w tworzeniu niepodległej Polski, pełnił liczne funkcje państwowe. Był ministrem rolnictwa, posłem na Sejm z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, premierem rządu Rzeczypospolitej oraz ministrem skarbu.

Był głównym twórcą i realizatorem tzw. „planu stabilizacyjnego”, który polegał na reformie skarbu i waluty. W 1920 r. doprowadził do powstania prywatnego, niezależnego od państwa, Banku Polskiego i w 1924 r. wymiany starej waluty marki polskiej na złotego w relacji 1,8 mln marek polskich: 1 złotego. Plan doprowadził do zwalczenia hiperinflacji.

Jego dziełem było opracowanie planu reformy rolnej, przyjętej przez Sejm. Był inicjatorem powstania Banku Gospodarstwa Krajowego.

W 1925 r. poddał się do dymisji i zajął się pracą naukową w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1926-28 pełnił funkcję rektora. W 1936 r. założył Instytut Socjologii Wsi. Był także prezesem Towarzystwa Ekonomistów i Statystyków Polskich.