Uczelnia

Wiesław Barej


SGGW Wiesław BarejUrodził się 22 stycznia 1934 r. w Stoczku Łukowskim, zmarł 14 listopa- da 2000 r. w Warszawie. Studiował na Wydziale Weterynaryjnym SGGW. Od 1955 r. pracował w Katedrze Fizjologii Zwierząt SGGW.

W latach 1981-87 był prorektorem SGGW ds. nauki, a następnie – do 1990 – rektorem SGGW. Od 1994 r. członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, od 1991 przewodniczył Komitetowi Nauk Weterynaryjnych PAN oraz Sekcji Chorób Niezakaźnych i Rozrodu w tym Komitecie. W reaktywowanym Towarzystwie Naukowym Warszawskim był od 1984 członkiem korespondentem, a od 1986 członkiem zwyczajnym.

Profesor Barej był autorem kilku podręczników akademickich oraz skryptów z zakresu fizjologii zwierząt. Za swą działalność naukową otrzymał m.in. nagrody ministra nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, ministra rolnictwa, ministra zdrowia i opieki społecznej, Czechosłowackiej Akademii Rolniczej. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.