Uczelnia

Wacław Dąbrowski


SGGW Wacław DąbrowskiFunkcję rektora SGGW pełnił w latach 1922-23.

Od 1918 r. był profesorem mikrobiologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, oprócz tego był dziekanem Wydziału Rolniczego SGGW w latach 1928-29 i 1933-36. Prowadził badania poświęcone budowie i występowaniu drożdży, a także roli bakterii w procesach fermentacyjnych i mikroflorze wody.

Założył i współtworzył takie pisma branżowe jak: Przemysł Gorzelniczy i Przemysł Rolny. W czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie w SGGW.