Uczelnia

Tadeusz Miłobędzki


SGGW Tadeusz MiłobędzkiFunkcję rektora SGGW pełnił w latach 1920-21. Był założycielem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i członkiem Polskiej Akademii Nauk.

Ukończył studia chemiczne na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim. Pracował miiędzy innymi na Politechnice Warszawskiej (w latach 1933-34 był dziekanem Wydziału Chemii) oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Tadeusz Miłobędzki jako pierwszy (we współpracy ze Stanisławem Kostanieckim) określił skład chemiczny kurkumy.