Uczelnia

Marian Górski


SGGW Marian GórskiFunkcję rektora SGGW pełnił w latach 1933-36 oraz 1947-49.

Urodził się w 1886 r. w Warszawie. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, a po jego zamknieciu – chemię na Uniwersytecie w Lipsku. Po ukończeniu studiów został asystentem przy Stacji Chemiczno-Rolniczej w Dublanach, studiując jednocześnie rolnictwo w tamtejszej Akademii Rolniczej.

Od 1917 r. wykładał chemię rolniczą na Wydziale Chemicznym Politechniki we Lwowie. W 1919 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym chemii rolniczej na Politechnice Lwowskiej i jednocześnie został mianowany kierownikiem Stacji Chemiczno-Rolniczej i Torfowej w Dublanach.

W 1923 r. został powołany do SGGW jako profesor zwyczajny Uprawy i Nawożenia Roli w Skierniewicach. Profesor Marian Górski zajął się organizowaniem całej administracji w Skierniewicach. Zorganizował pole doświadczalne, budował potrzebne budynki, poza tym administrował folwarkiem, ogrodami i praktykami ogrodniczymi w Skierniewicach. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Ogrodniczego i rektorem SGGW.

Był członiekm Akademii Nauk Technicznych, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Był założycielem i redaktorem Roczników Nauk Ogrodniczych oraz prezesem Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego.

W 1936 r. został odznaczony krzyżem komandorskim orderu Polonia Restituta.