Uczelnia

Maria Joanna Radomska


Janna RadomskaUrodziła się 9 grudnia 1925 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. W okresie wojny była żołnierzem Armii Krajowej. Studia Wyższe ukończyła na Wydziale Rolniczym SGGW w roku 1950. W 1979 r. została mianowana profesorem zwyczajnym.

Od 1962 r. pracowała w SGGW. W latach 1966-72 pełniła funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Zootechnicznego. Rektorem SGGW była w latach 1981-87.

Głównymi kierunkami pracy badawczej prof. M. Radomskiej były genetyka i hodowla zwierząt. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. 47 rozpraw, 13 podręczników i skryptów, 12 ekspertyz i prac projektowych.

Za swoją działalność była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Walecznych, Odznaką Grunwaldzką, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Profesor Maria Joanna Radomska zmarła 23 czerwca 2012 roku.