Uczelnia

Jan Sosnowski


SGGW Jan SosnowskiFunkcję rektora SGGW pełnił w latach 1923-25 oraz 1932-33.

W latach 1916-1918 wykładał fizjologię zwierząt na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej. Od 1918 r. był profesorem zoologii i fizjologii zwierząt w SGGW. Prowadził badania z zakresu fizjologii nerwów i mięśni oraz metabolizmu. Jest autorem kilku prac na ten temat. Był też jednym z założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.