Uczelnia

Jan Miklaszewski


Jan Miklaszewski SGGWPełnił funkcję rektora SGGW w latach 1936 – 1944. Kierował konspiracyjną uczelnią podczas okupacji. Był też jednym z czołowych organizatorów administracji lasów państwowych, doświadczalnictwa i wyższego szkolnictwa leśnego. Napisał wiele prac z zakresu leśnictwa, jego historii i ekonomiki.