Uczelnia

Franciszek Staff


SGGW Franciszek StaffProfesor Franciszek Staff urodził się 5 sierpnia 1885 r. we Lwowie. Studiował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, a następnie na Uniwersytecie w Wiedniu, gdzie w 1909 r. uzyskał stopień doktora filozofii. W latach 1907-11 odbywał studia specjalistyczne w Morskiej Stacji Zoologicznej w Trieście, w Rybackiej Biologicznej Stacji Rybackiej i na Uniwersytecie w Monachium oraz w Pruskim Instytucie Rybactwa w Friedrichshagen pod Berlinem.

W latach 1911-14 wykładał biologię i hodowlę ryb na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1918 r. – jako docent SGGW – zorganizował Zakład Ichtiologii i Rybactwa, a następnie objął jego kierownictwo. W 1920 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym i w 1928 r. – profesorem zwyczajnym SGGW. W 1920 r. został docentem Politechniki Warszawskiej, a w 1936 r. – docentem Wydziału Weterynaryjnego na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskawszy veniam legendi. W latach 1921/22 i 1926-28 r. był dziekanem Wydziału Rolniczego SGGW. Od 1945 do 1947 r. pełnił funkcję rektora SGGW. Zorganizował Studium Rybackie przy Wydziale Rolnym i do 1952 r., w którym to roku Studium zostało rozwiązane, pełnił funkcję kierownika Zakładu Ichtiobiologii i Rybactwa, a następnie, aż do przejścia na emeryturę w 1960 r., był kierownikiem Katedry Rybactwa przy Wydziale Zootechnicznym SGGW.

Prof. F. Staff był organizatorem naukowego i praktycznego rybactwa w Polsce. Napisał 107 prac naukowych, popularnonaukowych i innych opracowań.

Za zasługi został odznaczony w okresie międzywojennym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta, a w Polsce Ludowej m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy. Przez Wyższą Szkołę Rolniczą w Olsztynie został wyróżniony tytułem doktora honoris causa.

Zmarł 2 sierpnia 1966 r. i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.