Uczelnia

Antoni Kleszczycki


SGGW Antoni KleszczyckiProfesor Antoni Kleszczyki urodzil się 16 września 1906 r. w Trzebini, pow. Chrzanów, woj. Krakowskie. W latach 1926 – 1930 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1932 r. uzyskał stopień doktora filozofii z zakresu chemii. W 1949 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1968 r. – profesorem zwyczajnym.

Od 1932 r. pracował w różnych zakładach przemysłu chemicznego. W 1939 r. brał udział w Kampanii Wrześniowej. Po odzyskaniu niepodległości podjął prace w Poznaniu, a od 1946 r. pracował w Warszawie, gdzie w 1948 r. został mianowany dyrektorem Gabinetu Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. W 1949 r. powołano go na stanowisko rektora SGGW. Funkcję tę pełnił w latach 1949 – 1955 oraz 1962 – 1969. W okresie od 1949 do 1969 r. prof. A. Kleszczycki kierował Katedrą Chemii Ogólnej, a od 1970 r. był dyrektorem Instytutu Podstaw Chemii.

Działalność naukowa prof. A. Kleszczyckiego dotyczyła głównie analizy chemiczne, chemii żywności i chemii rolnej. Był autorem kilkunastu prac naukowych, promotorem 9 prac doktorskich. Prowadził wykłady z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Jego skrypty doczekały się wielu wydań.

W latach 1949 – 1974 pełnił wiele funkcji społecznych, był m.in. członkiem, a później przewodniczącym Rady Głównej przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Komitetu ds. Rolnictwa przy KC PZPR.

Prof. A. Kleszczycki był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Zmarł 4 kwietnia 1974 r.