Uczelnia

Wykłady i konferencje naukowe


 

Pionierzy oświaty rolniczej w Polsce - wykład profesora Drozdowskiego

Wykładem profesora Mariana Drozdowskiego pt. "Sytuacja w rolnictwie polskim w XIX wieku. Pionierzy oświaty rolniczej w Polsce" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęła cykl wykładów na temat historii rolnictwa, edukacji rolniczej oraz SGGW.