Uczelnia

Komitet Honorowy obchodów 200-lecia


Komitet Honorowy obchodów 200-lecia kształcenia rolniczego
od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie
do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Ursynowie

 • JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski,
 • JE Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej,
 • Pan Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pan Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Pan prof. dr hab. Jan Szyszko, Minister Środowiska,
 • Pan prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Pan prof. dr hab. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki,
 • Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent M. St. Warszawy,
 • Pan prof. dr hab. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
 • Pan prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów  Uczelni Warszawskich, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.