Uczelnia

Inauguracja obchodów 200-lecia


W 2016 roku minie 200 lat od czasu kiedy Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW - rozpoczął kształcenie rolnicze w Polsce. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zainaugurowała obchody jubileuszowe uroczystym Balem 200-lecia, który odbył się 1 marca 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW.

Swoją obecnością Bal 200-lecia uświetniło wielu znakomitych gości. Wśród nich byli między innymi rektorzy uczelni warszawskich, parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji rządowych, prezesi największych przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, byli rektorzy i prorektorzy SGGW, a także dziekani i pracownicy naukowi wszystkich wydziałów, przedstawiciele doktorantów i studentów oraz pracownicy administracji centralnej uczelni.  Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański odczytał listy gratulacyjne przesłane przez Prof. dr hab. Lenę Kolarską-Bobińską, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Stanisława Kalembę, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jego Magnificencja Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, otwierając Bal 200-lecia mówił:
"Witam Państwa w domu, który był budowany przez 200 lat, przez wiele pokoleń, przez ludzi i instytucje, których celem był rozwój obszarów wiejskich i kształcenie  ich mieszkańców.

Zaczęło się w 1816 roku  od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, który powstał jako jedna ze staszicowskich uczelni dzięki wielkiej aktywności polskich środowisk ziemiańskich. Powstał wtedy, gdy w Europie dopiero kształtowało się nauczanie rolnicze. Marymont  był 4. tego typu szkołą w Europie. Początki były skromne. Ale był to zaczyn niezwykły, który pobudził  umysły i dusze  na dziesiątki lat, który sprawił że pod zaborami rozwijała się myśl naukowa i polskie kształcenie rolnicze. 

Z tego zaczynu wyrastały w XIX i XX wieku kolejne instytucje i formy  kształcenia rolniczego, a z ich połączenia powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z  instytutu, gdzie od 1816 do 1830 roku studiowały 122 osoby, powstała uczelnia, w której w 1918 roku było 460 studentów, w 1939 roku – 1400, a obecnie studiuje w niej 27 000 studentów i doktorantów.

Podczas dzisiejszego wieczoru chcemy Państwu pokazać drogę od Instytutu Marymonckiego do SGGW; wyjaśnić, dlaczego SGGW odwołuje się do 200-letniej tradycji i dziedzictwa marymonckiego.  Dlaczego 30-tysięczna społeczność akademicka uważa, że jest spadkobierczynią Profesora  Beniamina Flatta – I dyrektora Instytutu Agronomicznego w Marymoncie i absolwentów Instytutu.

Historia Marymontu połączyła SGGW z wieloma uniwersytetami.

Z Uniwersytetem w Moglnie w Prusach, który był wzorem dla tworzonego Instytutu Agronomicznego w Marymoncie i gdzie studiowali pierwsi jego dyrektorzy, profesorowie Jerzy Beniamin Flatt i Michał Oczapowski.

Z Uniwersytetem Warszawskim, w którym w latach 1818-1832  prowadzone było kształcenie leśne i gdzie do 1952 roku odbywało się zapoczątkowane w Marymoncie kształcenie weterynaryjne,  gdzie,  tak jak w Marymoncie, wykłady prowadził Julian Ursyn Niemcewicz i wielu innych profesorów.

Z Uniwersytetem Wileńskim, na którym już w 1803 roku utworzono Katedrę Gospodarstwa Wiejskiego. Katedrą kierował Michał Oczapowski drugi dyrektor Instytutu w Marymoncie, autor „Gospodarki” –  dzieła kluczowego dla  rozwoju wiedzy rolniczej i wielka postać światowej nauki rolniczej. 

Z Uniwersytetami Rolniczymi w Charkowie i w Kijowie – do których przeniesiona została działalność i dorobek Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach.

Z Uniwersytetem Rolniczym w Dublanach pod Lwowem, z którego wywodzili się pierwszy rektor SGGW, jej organizator prof. Józef Mikułowski-Pomorski, rektor Marian Górski oraz wielu profesorów, zwłaszcza po  II wojnie światowej.

Dowodem jedności i historycznej współpracy środowiska akademickiego jest także utworzenie przez warszawskie uczelnie w listopadzie 1918 roku walczącej o wolność Polski Legii Akademickiej.

Dzisiaj są z nami przedstawiciele instytucji, z którymi łączy nas wspólna historia i wieloletnia współpraca. W imieniu społeczności SGGW dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i zapraszam do udziału w obchodach 200-lecia, które rozpoczynamy dzisiejszym balem, a które zwieńczą uroczystości jubileuszowe w maju 2016 roku. To co Państwo zobaczą  dzisiaj jest dziełem pracowników
i studentów naszej Uczelni.

Dziś Życzę Państwu dobrej zabawy  i wielu miłych wrażeń".

Następnie zabrał głos prof. dr hab. Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, który z okazji 200-lecia złożył gratulacje całej społeczności akademickiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Profesor Marek Krawczyk podkreślił wkład SGGW w rozwój nauczania wyższego w Polsce.

 

Bal rozpoczął Ludowy Zespół Artystyczny SGGW "Promni" pięknie wykonanym mazurem z opery "Halka" Stanisława Moniuszki. Następnie Promni poprowadzili gości balu do Poloneza.

W trakcie uroczystości Promni zaprezentowali się jeszcze w tangu i walcu wiedeńskim. Bal 200-lecia uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej SGGW wraz z solistami. Goście tańczyli przy standardach muzyki rozrywkowej.

W przerwach pomiędzy poszczególnymi występami i tańcem goście mieli okazję obejrzeć filmy prezentujące początki nauczania rolniczego oraz powstanie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W kolejnych zaprezentowano Gościom Balu historię zabytkowej siedziby władz rektorskich SGGW.

O północy na salę wjechał ogromny tort z widniejącą nazwą uczelni i logo obchodów 200-lecia. Rektor podziękował gościom za uświetnienie swą obocnością inauguracji obchodów 200-lecia SGGW. Słowa uznania dla uczelni przekazał także w bardzo ciepłym przemówieniu prof. dr hab. Ryszard Zimak, Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Uniwersytety Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludowy Zespół Artystyczny PROMNI to grupa studentów zafascynowanych tańcem i folklorem polskim. Powstał przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 1972 roku z inicjatywy studentów oraz Zofii Solarzowej, której imię nosi po dziś dzień. Dzisiaj w profesjonalnie prowadzonym zespole tańczy i śpiewa około 80 studentów SGGW i innych warszawskich uczelni wyższych, zaś muzykami kapeli są studenci i absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz instrumentaliści orkiestry Sinfonia Varsovia. Repertuar zespołu obejmuje artystycznie opracowane, jednak utrzymujące charakterystyczne cechy i kontekst obyczaju tańce, pieśni i melodie 16 regionów centralnej, południowej i południowo wschodniej Polski oraz tańce narodowe: poloneza, kujawiaka, oberka, mazura i krakowiaka. Od kilku lat Promni współpracują również m.in. z Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie prowadząc warsztaty przybliżające folklor Polski międzynarodowym odbiorcom. Kierownikiem LZA "Promni" jest Radosław Puszyło.

Orkiestra Reprezentacyjna SGGW powstała w listopadzie 2007 roku. Jest pierwszą w Warszawie i trzecią w Polsce amatorską orkiestrą akademicką,  w której w głównej mierze przeważają osoby grające na instrumentach dętych. W repertuarze  można znaleźć różne rodzaje muzyki zarówno  klasycznej jak i  rozrywkowej.  W ciągu ostatnich lat, Orkiestra występowała podczas wielu uroczystości państwowych i kulturalnych, w tym dwukrotnie na deskach teatru muzycznego Roma. W czerwcu 2013r. zdobyła Grand Prix na XVII mazowieckim przeglądzie Orkiestr Dętych. Jest obecnie najlepszą niezawodową orkiestrą dętą na Mazowszu. Konkurs odbył się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego. Kierownictwo artystyczne sprawuje Dyrygent Łukasz Wojakowski, kierownictwo administracyjne dr inż. Dawid Olewnicki.