Uczelnia

Obchody 100-lecia niepodległości


Szanowni Państwo!

Rok 2018 to rok wyjątkowy. Mija w nim dokładnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie całego kraju odbywają się uroczystości poświęcone tej szczególnej rocznicy. Z radością włączamy się w obchody tego ważnego dla każdego z nas wydarzenia. Na przestrzeni roku na terenie uczelni odbędą się sympozja, konferencje, koncerty i wystawy poświęcone 100-leciu niepodległości Państwa Polskiego.

Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń i udziału w uczelnianych uroczystościach.

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Bielawski

 

* Projekty realizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości:

 • 23 marca 2018, godz. 10.00.
  Biblioteka Główna - Muzeum SGGW.
  Sympozjum "Władysław Grabski w służbie Niepodległej".

 • 8 maja 2018, godz. 18.30.
  Msza święta w Kościele Akademickim św. Anny w intencji studentów i pracowników SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920.
  Złożenie kwiatów w Kaplicy Loretańskiej.

 • 12 maja 2018.
  Arena Ursynów
  Koncert z okazji jubileuszu 45-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego "Promni", obrazujący wkład Zespołu w rozwój kultury narodowej.
   
 • 18 maja 2018.
  Aula Kryształowa SGGW, godz. 11.00.
  Uroczyste posiedzenie Senatu SGGW podczas Dni SGGW. Upamiętnienie wydarzenia, jakim była pierwsza po II wojnie światowej inauguracja roku akademickiego w Warszawie – w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
   
 • 24 maja 2018.
  Muzeum SGGW, godz. 16.30.
  Recital Chopinowski w wykonaniu Wojciecha Kruczka organizowany we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
   
 • Wrzesień 2018.
  Wydanie 5. Zeszytu Historycznego SGGW.
   
 • 28 września 2018.
  Aula Kryształowa SGGW.
  Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w SGGW.
  Okolicznościowe wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.
  Wykład inauguracyjny.
   
 • 30 września 2018.
  Msza święta w kościele parafialnym św. Katarzyny na Służewie w intencji pracowników i studentów rozpoczynających rok akademicki 2018/2019.
   
 • 16 października 2018, godz. 14.00.
  Biblioteka Główna – Muzeum SGGW.
  Otwarcie wystawy: „Wkład SGGW w odzyskanie i utrwalanie niepodległości”.
   
 • Listopad 2018.
  Złożenie kwiatów na grobach twórców i rektorów SGGW.
 • 8 listopada 2018, 9.20.

 - Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci pracowników, wychowanków, studentów SGGW poległych i pomordowanych w latach 1918-1920 i 1939-1945.
Złożenie kwiatów ​pod pomnikiem hr. Edwarda Raczyńskiego.

 

 • 8 listopada 2018.
  Aula Kryształowa SGGW,  godz. 10.00.
  Centralna uroczystość obchodów stulecia niepodległości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
  Sympozjum podsumowujące dzieje SGGW w stuleciu niepodległości.

  Wstępny program:
  - Wystąpienie okolicznościowe  JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.

  Referaty:
  - Rola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w czasach narodzin niepodległości w 1918 roku – prof. dr hab. Marek M. Drozdowski.
  - Budowniczowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Tomasz Borecki.
  Wkład pracowników i studentów w odzyskanie i budowę niepodległej Polski, lata 1914-1921 – prof. dr hab. Sławomir Podlaski.
  - Zaangażowanie SGGW w walce o niepodległość. Świadectwo historycznych wydarzeń – prof. dr. hab. Leszek Żukowski.

   
 • 8 listopada 2018, godz. 12.00.
  Aula Kryształowa SGGW.
  Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołów Artystycznych SGGW.
   
 • 8 listopada 2018, godz. 12.45.
  Kampus SGGW.
  - Apel Poległych pod tablicami poległych i pomordowanych członków społeczności akademickiej SGGW.
   
 • ​15 listopada 2018
  Politechnika Warszawska. Uroczystość organizowana przez PW we współpracy z SGGW, UW, SGH i Muzeum Wojska Polskiego.
  Odczytanie w Dużej Auli Gmachu Głównego PW oryginalnego aktu powołania Legii Akademickiej oraz złożenie podpisów przez Rektorów czterech uczelni na specjalnym dokumencie upamiętniającym wydarzenie.
  W wydarzeniu weźmie udział kilkuosobowa formacja wojskowo-rekonstrukcyjna w historycznych mundurach.
  Apel poległych i złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą powołanie Legii. 
   
 • 6 grudnia 2018.
  Aula Kryształowa SGGW.
  Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu". Konferencję współorganizują: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Partner: Narodowe Centrum Kultury.

* Zastrzegamy, że program ma charakter wstępny i może ulec modyfikacjom.