Uczelnia

Obchody 100-lecia niepodległości


Szanowni Państwo!

Rok 2018 to rok wyjątkowy. Mija w nim dokładnie 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Na terenie całego kraju odbywają się uroczystości poświęcone tej szczególnej rocznicy. Z radością włączamy się w obchody tego ważnego dla każdego z nas wydarzenia. Na przestrzeni roku na terenie uczelni odbędą się sympozja, konferencje, koncerty i wystawy poświęcone 100-leciu niepodległości Państwa Polskiego.

Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z kalendarzem wydarzeń i udziału w uczelnianych uroczystościach.

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Wiesław Bielawski

 

* Projekty realizowane w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości:

  • 23 marca 2018, godz. 10.00.
    Biblioteka Główna - Muzeum SGGW.
    Sympozjum "Władysław Grabski w służbie Niepodległej".

  • 8 maja 2018, godz. 18.30.
    Msza święta w Kościele Akademickim św. Anny w intencji studentów i pracowników SGGW poległych za Ojczyznę w latach 1918-1920.
    Złożenie kwiatów w Kaplicy Loretańskiej.

  • 12 maja 2018.
    Arena Ursynów
    Koncert z okazji jubileuszu 45-lecia Ludowego Zespołu Artystycznego "Promni", obrazujący wkład Zespołu w rozwój kultury narodowej.
     
  • 18 maja 2018.
    Aula Kryształowa SGGW, godz. 11.00.
    Uroczyste posiedzenie Senatu SGGW podczas Dni SGGW. Upamiętnienie wydarzenia, jakim była pierwsza po II wojnie światowej inauguracja roku akademickiego w Warszawie – w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
     
  • 24 maja 2018.
    Muzeum SGGW, godz. 16.30.
    Recital Chopinowski w wykonaniu Wojciecha Kruczka organizowany we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
     
  • Wrzesień 2018.
    Wydanie 5. Zeszytu Historycznego SGGW.
     
  • 28 września 2018.
    Aula Kryształowa SGGW.
    Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w SGGW.
    Okolicznościowe wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.
    Wykład inauguracyjny.
     
  • 30 września 2018.
    Msza święta w kościele parafialnym św. Katarzyny na Służewie w intencji pracowników i studentów rozpoczynających rok akademicki 2018/2019.
     
  • 16 października 2018, godz. 14.00.
    Biblioteka Główna – Muzeum SGGW.
    Otwarcie wystawy: „Wkład SGGW w odzyskanie i utrwalanie niepodległości”.
     
  • Listopad 2018.
    Złożenie kwiatów na grobach twórców i rektorów SGGW.
  • 8 listopada 2018, 9.20.

 - Złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą pamięci pracowników, wychowanków, studentów SGGW poległych i pomordowanych w latach 1918-1920 i 1939-1945.
Złożenie kwiatów ​pod pomnikiem hr. Edwarda Raczyńskiego.

 

  • 8 listopada 2018.
    Aula Kryształowa SGGW,  godz. 10.00.
    Centralna uroczystość obchodów stulecia niepodległości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
    Sympozjum podsumowujące dzieje SGGW w stuleciu niepodległości.

    Wstępny program:
    - Wystąpienie okolicznościowe  JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego.

    Referaty:
    - Rola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w czasach narodzin niepodległości w 1918 roku – prof. dr hab. Marek M. Drozdowski.
    - Budowniczowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – prof. dr hab. Tomasz Borecki.
    Wkład pracowników i studentów w odzyskanie i budowę niepodległej Polski, lata 1914-1921 – prof. dr hab. Sławomir Podlaski.
    - Zaangażowanie SGGW w walce o niepodległość. Świadectwo historycznych wydarzeń – prof. dr. hab. Leszek Żukowski.

     
  • 8 listopada 2018, godz. 12.00.
    Aula Kryształowa SGGW.
    Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Zespołów Artystycznych SGGW.
     
  • 8 listopada 2018, godz. 12.45.
    Kampus SGGW.
    - Apel Poległych pod tablicami poległych i pomordowanych członków społeczności akademickiej SGGW.
     
  • ​15 listopada 2018
    Politechnika Warszawska. Uroczystość organizowana przez PW we współpracy z SGGW, UW, SGH i Muzeum Wojska Polskiego.
    Odczytanie w Dużej Auli Gmachu Głównego PW oryginalnego aktu powołania Legii Akademickiej oraz złożenie podpisów przez Rektorów czterech uczelni na specjalnym dokumencie upamiętniającym wydarzenie.
    W wydarzeniu weźmie udział kilkuosobowa formacja wojskowo-rekonstrukcyjna w historycznych mundurach.
    Apel poległych i złożenie wieńców pod tablicą upamiętniającą powołanie Legii. 
     
  • 6 grudnia 2018.
    Aula Kryształowa SGGW.
    Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu". Konferencję współorganizują: Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Partner: Narodowe Centrum Kultury.

* Zastrzegamy, że program ma charakter wstępny i może ulec modyfikacjom.