Uczelnia

Historia Pałacu Rektorskiego SGGW


Wystawa (galeria zdjęć poniżej) prezentująca historię Pałacu Rektorskiego została przygotowana z okazji 200-lecia tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

AUTORZY WYSTAWY:

Dorota Sikora (Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW), Anna Hanaka, Maciej Rymkiewicz

W WYSTAWIE WYKORZYSTANO MATERIAŁY IKONOGRAFICZNE ZE ZBIORÓW:

Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Centralnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.