SGGW

29
października
2019

Sukces polskich naukowców w konkursie BiodivERsA Call 2018

Konkurs pt. "Biodiversity and its influence on animal, human and plant health" (BiodivERsA Call 2018), którego współorganizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, przyniósł sukces polskim zespołom badawczym. W konkursie złożono 49 wniosków, z czego finansowanie uzyskało 10 na łączną kwotę ok. 11,9 milionów euro. Sześć projektów będzie realizowanych z udziałem polskich naukowców, w tym aż dwa w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

"VOODOO. Eko-ewolucyjna dynamika zakażeń wirusowych dzikich i udomowionych zapylaczy pod presją zmian globalnych" z udziałem dr Hajnalki Szentgyörgyi z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz we współpracy z zespołami z Francji, Niemiec i Szwajcarii).  Kierownikiem projektu z ramienia SGGW jest dr Anna Gajda z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej.

"FunProd. Relacje między różnorodnością funkcjonalną a produkcją żywności i jakością pod wpływem intensyfikacji ekologicznej" z udziałem prof. dr. hab. Wernera Ulricha z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz we współpracy z zespołami z Niemiec, Francji, Węgier, Irlandii, Holandii i Słowacji). Kierownikiem projektu z ramienia SGGW jest prof. dr hab. Ewa Maria Rembiałkowska z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka.

Realizacja części międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie BiodivERsA Call 2018 wkrótce się rozpocznie.

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-10-25-wyniki-konkursu-biodiversa-2018