Stypendia w SGGW


Stypendia socjalne, zapomogi, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2019/2020

Załącznik nr 12 Ustalenia Rektora SGGW dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów

do Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 


Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 54 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019.
 

Zarządzenie Nr 44 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 04 października 2018r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGGW w roku akademickim 2018/2019.
Załącznik do Zarządzenia nr 44

 


Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 97 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 90 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 18 października 2017r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGGW w roku akademickim 2017/2018.


Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie Nr 123 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017.

Zarządzenie Nr 106 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 19 września 2016 roku w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGGW w roku akademickim 2016/2017.

 


Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 80 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2015/2016.

Zarządzenie Nr 70 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 11 września 2015 roku w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SGGW w roku akademickim 2015/2016.

 


Ustalenia Rektora dotyczące przyznawania studentom świadczeń z FPM w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 75 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 19 listopada 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 68 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 74 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015.

Zarządzenie nr 68 Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dnia 26 września 2014 r. w sprawie ustaleń dotyczących przyznawania stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2014/2015.