SGGW

26
czerwca
2019

Studia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie"

Trwa rekrutacja na IX edycję podyplomowych studiów „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie" na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Zajęcia w trakcie IX edycji studiów odbywać się będą od października 2019 do czerwca 2020 r., w cyklu 12 zjazdów w sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku.

Te cieszące się dużym zainteresowaniem studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych i prozdrowotnych ­w profilaktyce chorób, z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych i tzw. „zdrowej żywności". Tematyka studiów może także zainteresować osoby o nastawieniu hobbystycznym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie.

Program obejmuje m.in. towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapię, charakterystykę leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozję, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności.

Zajęcia będą prowadzone na kampusie SGGW przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu.

Odpłatność za studia: 4 000 zł, płatne w dwóch ratach, pierwsza do 1.10.2019.

Warunek przyjęcia: przesłanie drogą elektroniczną lub pocztową wypełnionego kwestionariusza pobranego ze strony studiów i dyplomu ukończenia studiów na adres podany na stronie.

Więcej informacji na stronie internetowej studiów: http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54 lub u kierownika studiów, tel kom: +48 606 609 456, e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!

Odwiedźcie nas też na Facebooku!