SGGW

28
czerwca
2018

Studia podyplomowe „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie”

Trwa rekrutacja na VIII edycję podyplomowych studiów „Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystanie” na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW.

Program studiów uwzględnia tematykę kursu z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganą do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2009 r.

Zajęcia w VIII edycji tych cieszących się dużą popularnością studiów odbywać się będą od października 2018 do czerwca 2019 r., w cyklu 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) dowolnego kierunku. Studia adresowane są do osób pragnących pogłębić wiedzę na tematy związane z wykorzystaniem roślin leczniczych oraz o wysokiej aktywności biologicznej w profilaktyce zdrowotnej oraz z oceną ich jakości i technologią obrotu. Studia mogą zainteresować osoby pragnące założyć firmę zajmującą się produkcją, przechowywaniem, obrotem i przetwórstwem surowców roślinnych – tzw. zdrowej żywności. Tematyka studiów może także zainteresować osoby, które hobbystycznie chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat ciekawych gatunków roślin, zdrowego trybu odżywiania, składników żywności wpływających pozytywnie na kondycję człowieka i dobre samopoczucie. 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia: towaroznawstwo roślin prozdrowotnych i leczniczych z elementami biologii i metod uprawy, metody przechowywania, pakowania i konserwacji surowców roślinnych, podstawy dietetyki i suplementacji diety, metody oceny jakości surowców roślinnych, aromaterapia roślinna, charakterystyka leków roślinnych i zasady obrotu, farmakognozja, elementy farmakologii, anatomii i fizjologii człowieka oraz zagadnienia bezpieczeństwa żywności. 

Zajęcia będą prowadzone na kampusie SGGW przez specjalistów z SGGW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajęcia praktyczne będą prowadzone w laboratoriach oraz w terenie, w tym w firmie zielarskiej „Dary Natury” na Podlasiu. 

 

Odpłatność za studia: 4 000 zł, płatne w dwóch ratach, pierwsza do 1.10.2017. 

Warunek przyjęcia: złożenie wypełnionego kwestionariusza i dyplomu ukończenia studiów na adres podany na stronie internetowej studiów. 

 

Więcej informacji na stronie internetowej studiów: http://krwil.pl/index.php?section=didactics&subsection=subject_view&p=54

lub u kierownika studiów, tel kom: +48 606 609 456, e-mail: marek_gajewski@sggw.pl

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych!