SGGW

18
grudnia
2019

Spotkanie opłatkowe pracowników i studentów SGGW

Świąteczne życzenia i wspólny opłatek pracowników i studentów w Auli Kryształowej to piękny zwyczaj, od lat pielęgnowany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W spotkaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. uczestniczył Jego Eminencja Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski.

Życzenia rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, słowo ks. kardynała Kazimierza Nycza, wspólny opłatek, piękne kolędy w wykonaniu Chóru Akademickiego SGGW, Chóru Kameralnego i Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”, a przede wszystkim dużo wzajemnej życzliwości i dobrych słów – w takiej atmosferze pracownicy i studenci SGGW rozpoczęli okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Rektor SGGW życzył, by Święta Bożego Narodzenia były dla wszystkich czasem spokoju i niezapomnianych, radosnych chwil w gronie najbliższych, a nadchodzący 2020 rok przyniósł pomyślność, spełnienie marzeń i wiele satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym, żeby był czasem wzajemnego zrozumienia i zwykłego ludzkiego szczęścia.

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz życzył, by dar, którym Bóg obdarzył ludzi, dar mówienia, dar głosu był zawsze w służbie Słowu najwyższemu, prawdziwemu, pięknemu; by Święta Bożego Narodzenia były źródłem prawdziwej radości, głębokiej pokory duszy i miłości, która obejmuje wszystkich, także tych, którzy nie są nam życzliwi, takiej miłości, której uczył ks. kardynał Stefan Wyszyński.

W spotkaniu opłatkowym w SGGW uczestniczyli: burmistrz Dzielnicy Mokotów Rafał Miastowski, wiceburmistrz Dzielnicy Ursynów Piotr Zalewski, przedstawiciele Policji oraz zaprzyjaźnieni księża:  ks. prałat Bogdan Bartołd, proboszcz parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, ks. prałat Jacek Kozub, dziekan dekanatu ursynowskiego, ks. prałat Józef Maj, ks. Wojciech Gnidziński, proboszcz parafii św. Katarzyny w Warszawie.