SGGW

17
lutego
2014

Spotkanie dotyczące programu Horyzont 2020

W dn. 11.02.2014 w Centrum Wodnym 93 pracowników SGGW wzięło udział w zorganizowanym przez Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych spotkaniu dotyczącym programu Horyzont 2020.

Spotkanie otworzył JM Rektor prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz prof. dr hab. Kazimierz Banasik - Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych.

Pierwszą prezentację przedstawiła pani Agnieszka Wojciechowska De Cokere - Kierownik Biuroa Międzunarodowych Projektów Badawczych. Wystąpienie dotyczyło ogólnych zasad uczestnictwa w programie Horyzont 2020, zmian w stosunku do poprzedniego - 7. Programu Ramowego oraz Partnerstw Publiczno - Prywatnych. Następnie Pani dr hab. Danuta Maria Antosiewicz, koordynator obszaru Środowisko w Krajowym Punkcie Kontaktowym, przedstawiła szczegółowo tematy 5. Wyzwania Społecznego  - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. Kolejne wystąpienie dotyczyło Participant Portal (Portal Uczestnika) - portalu Komisji Europejskiego, który pełni rolę narzędzia m.in. do składania wniosków, sporządzania rapotrów finansowych czy podpisywania umów. Prezentacja ta została przedstawiona przez panią Joantę Wolską - eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego. Kolejnym punktem programu były wystąpienia pana Adama Głuszuka, również eksperta Krajowego Punktu Kontaktowego. Pan Głuszuk przybliżył tematykę związaną z indywidualnymi grantami ERC -Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, które przyznawane są naukowcom wyróżniającym się bardzo dobrym dorobkiem naukowym oraz tematykę Akcji marie Sklodowskiej Curie, w szczególności grantów instytucjonalnych RISE i ITN. Część merytoryczną spotkania zakończyło wystąpienie pani Agnieszki Wojciechowskiej De Cokere dotyczące możliwści upowszechnienia doskonałości w programie Horyzont 2020.

Osoby zainteresowane otrzymaniem prezentacji ze spotkania proszone są o kontakt z panią Sylwią Kosmalą pod adresem: sylwia_kosmala@sggw.pl.