SGGW

01
października
2020

SGGW zainaugurowała rok akademicki 2020/2021. QUOD FELIX FAUSTUM FORTUNATUMQUE SIT!

30 września Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako jedna z pierwszych warszawskich uczelni zainaugurowała nowy rok akademicki. Inauguracji przewodniczył po raz pierwszy prof. dr hab. Michał Zasada, Rektor SGGW wybrany na kadencję 2020-2024. W imieniu ponad 6 tysięcy studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, ślubowanie złożyły osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym na poszczególnych kierunkach uzyskały najlepsze wyniki. Podczas tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki: finanse i rachunkowość, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 7 kandydatów, informatyka, dietetyka, weterynaria, logistyka i zarządzanie - z 5 i więcej kandydatami na 1 miejsce. Wykład inauguracyjny pt. „Hydrodynamika środowiskowa jako fundament „bliskich naturze” rozwiązań we współczesnej gospodarce wodnej” wygłosił prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Pomimo wprowadzonych obostrzeń ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenie liczby jej uczestników, inauguracja miała swój wyjątkowy, uroczysty charakter. W trudnym dla środowiska akademickiego czasie, szczególnie serdecznie odebrano udział w niej wielu znamienitych gości. Społeczność akademicka mogła uczestniczyć w wydarzeniu dzięki bezpośredniej relacji na platformie YouTube SGGW.

Inauguracja roku akademickiego to wydarzenie, które dla społeczności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ma zawsze wyjątkowe znaczenie. To doniosła uroczystość, podczas której do uczelnianej wspólnoty przyjmujemy przedstawicieli młodego pokolenia - studentów pierwszego roku. To na nich już niebawem spocznie odpowiedzialność za naszą przyszłość - powiedział JM Rektor rozpoczynając inauguracyjne przemówienie. Przed absolwentami SGGW, specjalistami z zakresu szeroko pojętych nauk przyrodniczych, stoją bowiem ważne zadania: działania na rzecz ochrony środowiska i poprawy trudnej sytuacji klimatycznej oraz rozwiązywanie problemów żywieniowo-zdrowotnych, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa nam wszystkim.

Dzisiejsza uroczystość ma znaczenie historyczne w wielu wymiarach. Jest pierwszą w kadencji nowych władz Uczelni.  […] jest wyjątkowa również dlatego, że po raz pierwszy w historii SGGW nie mogliśmy zaprosić tu, do wspólnego świętowania w Auli Kryształowej, wszystkich naszych przyjaciół, partnerów i współpracowników. Ze względów bezpieczeństwa większość zaproszonych gości może uczestniczyć w tym wydarzeniu jedynie w formie zdalnej, przed ekranami komputerów. Wszyscy mamy jednak nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa i już niebawem będziemy mogli wrócić do normalnego akademickiego życia.  […]

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną, bieżący rok akademicki będzie okresem, w którym zamierzamy doskonalić synchroniczne i asynchroniczne metody kształcenia on-line zarówno pod względem wykorzystywanych narzędzi, jak i metodyki tworzenia treści kursów. Jednak pomimo wprowadzanych licznych obostrzeń sanitarnych, będziemy się starać znaleźć sposoby, aby nie ograniczać bezpośrednich kontaktów student - nauczyciel, będących podstawą budowania akademickiej atmosfery. O jej wyjątkowości świadczą także relacje nawiązywane między studentami. Nowe znajomości, przyjaźnie, wspólnie rozwijane pasje to nieodłączne elementy studenckiego życia. Ich również nie chcemy w tym trudnym roku pozbawić naszych studentów.

Zwracając się bezpośrednio do Studentów i Doktorantów JM Rektor podkreślił:

Dołączacie dziś do wspólnoty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którą tworzy ponad 16 tysięcy studentów i doktorantów oraz przeszło 3 tysiące nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i badawczo-technicznych.  Wybierając naszą Alma Mater zdecydowaliście się podjąć studia w nowoczesnym i rozpoznawalnym w kraju i za granicą uniwersytecie przyrodniczym. A swoją ścieżkę kształcenia wybraliście spośród 38 kierunków studiów oferowanych w ramach nauk rolniczych, weterynaryjnych, przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i społecznych. Dokonaliście słusznego wyboru, którego serdecznie Wam gratuluję!  […] Pamiętajcie, że od dziś także Wy jesteście reprezentantami tej najstarszej uczelni przyrodniczej w Polsce. Dokładajcie więc starań, by również Uczelnia mogła być z Was dumna!

Życzę Wam, by wybór SGGW jako macierzystej Uczelni był pierwszym krokiem w drodze do satysfakcjonującego życia zawodowego. Aby studia spełniły Wasze oczekiwania i dały Wam wiele fascynujących możliwości, które zaowocują sukcesami w przyszłości.

W tym wyjątkowym roku akademickim wszystkim studentom i doktorantom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego życzę przede wszystkim zdrowia. Proszę, dbajcie o siebie i innych, abyście bez problemów mogli realizować tok studiów i poszerzać zdobywaną wiedzę. Nie brońcie się, proszę, przed koniecznością znoszenia niewygód reżimu sanitarnego, który wprowadzamy przede wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa. Życzę Wam wielu sukcesów w nauce oraz satysfakcji z przynależności do naszej uczelnianej wspólnoty.

Podczas inauguracji Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pan Minister Adam Kwiatkowski odczytał list okolicznościowy, jaki Prezydent Andrzej Duda skierował do Rektora SGGW i jej społeczności akademickiej. List

List gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego odczytał Prorektor ds. Rozwoju, pierwszy zastępca Rektora, prof. Kazimierz Tomala. List

Z okazji inauguracji roku akademickiego gratulacje i życzenia nadesłali również:

  • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek List
  • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Grodzki
  • Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski
  • Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek
  • Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
  • Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk.

Do nowych studentów i doktorantów w szczególny sposób zwrócili się w swych wystąpieniach: Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW Mateusz Niziołek i Przewodniczący Rady Doktorantów SGGW mgr inż. Jarosław Olszewski.

Uczestnicy inauguracji uczcili minutą ciszy pamięć 30 zmarłych w ostatnim roku akademickim członków uczelnianej wspólnoty, wśród nich Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Profesora Jana Boczka i Profesora Janusza Kosickiego Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w latach 1978-1981.

Inauguracyjną uroczystość uświetniły występy Chóru Akademickiego SGGW pod dyrekcją dr. Michała Dąbrowskiego i Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni” pod kierunkiem Pana Radosława Puszyło.

Inaugurację zaszczycili swoją obecnością:

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Adam Kwiatkowski, Posłowie na Sejm RP Joanna Fabisiak i Czesław Siekierski, Wiceprezes PAN prof. Romuald Zabielski;  Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Zbigniew Marciniak; Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej JE Ks. Michał Janocha; Sekretarz Ambasady Republiki Kazachstanu Pani Saule Turginbekova; Prezes Fundacji Rektorów Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej w latach 1996 – 2002 prof. Jerzy Woźnicki; Dyrektor Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryk Skarżyński;  Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, emerytowany profesor SGGW prof. Leszek Żukowski; przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tomasz Sińczak.

Szacownymi gośćmi inauguracji byli Rektorzy: prof. Krzysztof Zaremba (Politechnika Warszawska); ks. prof. Ryszard Czekalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego); Ks. Arcybiskup prof. Jerzy Pańkowski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;  prof. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego);  prof. Roman Cieślak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet HumanistycznoSpołeczny); prof. Barbara Marcinkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej); prof. Bartosz Molik (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie); bryg. dr Jarosław Chodorowski (Szkoła Główna Służby Pożarniczej);  prof. Mirosław Minkina (Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach) oraz Prorektorzy warszawskich uczelni: prof. Ewa Krogulec (Uniwersytet Warszawski); prof. Jacek Prokop (Szkoła Główna Handlowa); prof. Wojciech Lisik (Warszawski Uniwersytet Medyczny); ks. prof. Robert Skrzypczak (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie); ks. Piotr Stępniewski (Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej); prof. Paweł Gusnar (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina); prof. Kazimierz Worwa (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; prof. Prot Jarnuszkiewicz (Akademia Sztuk Pięknych);

Członkowie Rady Uczelni SGGW z prof. Markiem Bryxem na czele;
Przedstawiciele władz samorządowych: Sekretarz M. St. Warszawy Marcin Wojdat; Burmistrz  Dzielnicy Warszawa-Ursynów Robert Kempa; Burmistrz Dzielnicy Warszawa- Mokotów Rafał Miastowski;

Rektorzy SGGW poprzednich kadencji: prof. Włodzimierz Kluciński, dhc SGGW; prof.   Tomasz Borecki, dhc SGGW; prof. Alojzy Szymański; prof. Wiesław Bielawski; 
Doktorzy Honoris Causa Uczelni: prof. Andrzej Chwalibog i prof. Czesław Waszkiewicz;
przedstawiciele duchowieństwa: Proboszcz Parafii Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela Ks. Prałat Bogdan Bartołd; Proboszcz Parafii św. Katarzyny Ks. Kanonik Wojciech Gnidziński;
Pan Piotr Zakrzewski – zastępca  Dyrektora Ogrodu Botanicznego w Powsinie.