SGGW

04
sierpnia
2015

SGGW sygnatariuszem deklaracji poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca

SGGW zostało sygnatariuszem deklaracji poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego podpisała deklarację poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Lista wszystkich polskich instytucji (22 uczelni i 33 instytutów oraz innych placówek naukowych), które formalnie zaakceptowały deklarację, dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/charterAndCode#P

 

Jest to pierwszy krok procesu związanego z wdrażaniem zasad zawartych w ww. dokumentach. Kolejnym, wymagającym zaangażowania całej społeczności SGGW, będzie udział pracowników w ankiecie odpowiadającej na pytanie, jak w chwili obecnej oceniane jest przestrzeganie zasad ujętych w Karcie i Kodeksie. W rezultacie SGGW będzie miała możliwość ubiegania się o uzyskanie prestizowego logo Komisji Europejskiej „HR Excellence in Research".

 

Treść Karty i Kodeksu w polskiej wersji językowej dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.