SGGW

05
sierpnia
2019

SGGW sklasyfikowana w 7% najlepszych uczelni!

SGGW zajęła 1337 miejsce w Center for World University Rankings 2019-20 – jednym z największych rankingów uniwersytetów z całego świata.

Autorzy rankingu przeanalizowali ponad 20 000 uczelni, biorąc pod uwagę następujące aspekty: jakość nauczania, ekonomiczne losy absolwentów, jakość pracowników naukowych oraz wyniki prowadzonych badań mierzone przez zewnętrznych ekspertów, a nie opracowywane na podstawie danych ankietowych uzyskanych z uczelni. Co ważne, brano pod uwagę nie tylko potencjał badawczy, lecz także jakość prowadzonej w jednostkach dydaktyki.

Na tej podstawie opracowano ranking, w którym pozycja SGGW kształtuje się następująco:

Pozycja ogólna: 1337

Pozycja w kraju: 20

Jakość nauczania: 483

Ekonomiczne losy absolwentów: -

Jakość badań: 1287

Ogólny wynik punktowy: 68,5

 

Cały raport dostępny pod tym linkiem: http://cwur.org/2019-2020.php