SGGW

19
marca
2020

SGGW-IDEA FINANSOWANIE PUBLIKACJI NAUKOWYCH - NABÓR II

Biuro Współpracy Międzynarodowej SGGW serdecznie zaprasza do udziału w II naborze do projektu SGGW-IDEA w ramach programu PROMOCJA ZAGRANICZNA. Projekt będzie realizowany w SGGW pomiędzy październikiem 2019 a wrześniem 2020.

SGGW-IDEA [INNOWACJE-DZIAŁANIE-APLIKACJA-EFEKTY]

okres trwania projektu październik 2019 - wrzesień 2020
cel

finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych

wymagania: publikacje zakwalifikowane do druku w czasopismach umieszczonych w bazach: Scopus, Web of Science

lub

publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych indeksowanych w ww. bazach

uczestnicy 

doktoranci SGGW

młodzi naukowcy SGGW (osoby ze stopniem doktora przed habilitacją lub do 2 lat po habilitacji i w wieku do 45 lat)

założenia

około 13 publikacji

60/40 liczby publikacji kobiet i mężczyzn, pracowników i doktorantów

NABÓR

termin naboru  OTWARTY do 31 marca 2020
dokumenty należy przesyłać do BWM przez kancelarię główną lub przekazywać dorga poczty elektronicznej (pz@sggw.pl) 
WIĘCEJ INFORMACJI - REGULAMIN I DOKUMENTY APLIKACYJNE
Beneficjenci wyłaniani są w procesie kwalifikacji, której dokonuje Komisja na podstawie oceny dokumentów aplikacyjnych.

 KONTAKT

kontakt SGGW:

BWM (Ewelina Belkiewicz/Małgorzata Szczęsna)

pz@sggw.pl