SGGW

09
marca
2021

SGGW i Miasto Stołeczne Warszawa zawarły porozumienie o współpracy

Rektor SGGW profesor Michał Zasada oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisali porozumienie o współpracy uczelni i miasta stołecznego, zapewniające wymianę wiedzy i doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością obydwu instytucji.

Porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz miastem stołecznym Warszawa pozwala na szeroką współpracę ekspercką, badawczą i dydaktyczną wpisującą się w strategię rozwoju miasta. Dzięki niemu rozwiązania opracowane w trakcie badań naukowych będą mogły być łatwiej wdrażane do praktyki. Na współpracy skorzystają nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale także studenci i absolwenci SGGW.

Bardzo się cieszę z podpisanego porozumienia z Waszą uczelnią, dlatego, że dzisiaj stawiamy przede wszystkim na ochronę środowiska, na politykę żywnościową, na rozwój stref zielonych w mieście, czyli na wszystkie te działania, którymi zajmuje się Wasza szkoła. Cieszę się ze współpracy z SGGW mając na uwadze także promocję miasta jako całości i pokazywanie, że tak nowoczesne kierunki studiów są realizowane w Warszawie” – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Dla mnie istotne jest to, że cele miasta stołecznego Warszawy i cele SGGW są w wielu punktach zbieżne. Chcemy doprowadzić do tego, żeby kampus był swego rodzaju demonstratorem, przykładem w jaki sposób w praktyce wprowadzać również w mieście nowoczesne rozwiązania związane z tworzeniem lepszego środowiska do życia ludzi” – stwierdził rektor SGGW profesor Michał Zasada.

Współpraca w zakresie badań, wdrożeń i upowszechniania wiedzy obejmie wiele dziedzin, w szczególności:

 • architekturę i sztukę krajobrazu,
 • gospodarkę przestrzenną,
 • zrównoważony rozwój,
 • zagospodarowanie wód opadowych,
 • technologię żywności i żywienie,
 • weterynarię,
 • leśnictwo i drzewnictwo,
 • nauki społeczne, w tym socjologię i pedagogikę,
 • inżynierię i ochronę środowiska,
 • odnawialne źródła energii,
 • informatykę techniczną i telekomunikację,
 • ekonomię i finanse,
 • rolnictwo i ogrodnictwo,
 • leśnictwo,
 • biologię,
 • inżynierię lądową i transport,
 • inżynierię mechaniczną,
 • zarządzanie jakością.

Ważnym elementem wspólnych działań będzie opracowywanie i wdrażanie innowacji technologicznych i społecznych, szczególnie rozwiązań inteligentnych miast.

Porozumienie będzie realizowane przy użycie wielu zróżnicowanych narzędzi. Do ważnych należy zaliczyć: szkolenia, warsztaty, konferencje oraz seminaria, a także udział pracowników Partnerów porozumienia w komisjach, radach i zespołach doradczych. Pracownicy uczelni oraz administracji Warszawy prowadząc wspólne projekty będą mieli dostęp do najnowszych i sprawdzonych danych. Dzięki temu studenci i doktoranci uczelni będą mogli realizować prace dyplomowe zgodne z tematyką obejmującą praktyczne aspekty funkcjonowania aglomeracji miejskiej. Pracownicy administracji Warszawy będą mogli uczestniczyć w projektach dydaktycznych i naukowych prowadzonych przez uczelnię. Z kolei studenci i absolwenci uzyskają łatwiejszy dostęp do praktyk i wolontariatu w jednostkach organizacyjnych miasta. Ponadto, SGGW i Warszawa będą realizować wspólne projekty edukacyjne finansowane ze źródeł unijnych i zagranicznych. 

W uroczystym podpisaniu porozumienia SGGW reprezentowali: prof. dr hab. Michał Zasada, rektor uczelni; prof. dr hab. Kazimierz Tomala, I-z-ca rektora, prorektor ds. rozwoju; dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. współpracy międzynarodowej; prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, prorektor ds. dydaktyki; prof. dr hab. Tomasz Okruszko, prorektor ds. nauki oraz dr inż. Władysław W. Skarżyński, kanclerz.

Urząd Miasta Warszawy reprezentowali: Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy; Marcin Wojdat, sekretarz m. st. Warszawy oraz Ewa Kolankiewicz, dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej.

Podpisanie porozumienia to symboliczny moment, który jest kolejnym etapem trwającej już od wielu lat współpracy SGGW z miastem stołecznym. Wiele inwestycji, które Warszawa dotychczas zrealizowała było prowadzonych przy wydatnym udziale ekspertów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wystarczy wspomnieć o budowie obydwu linii Metra, Stadionu Narodowego, czy Skarpy Warszawskiej. Naukowcy z naszej uczelni pracowali także przy projektowaniu składowisk Radiowo i Łubna oraz wielu innych opracowaniach dotyczących gospodarowania odpadami. Naukowcy z SGGW wykonywali badania środowiskowe na potrzeby oceny zanieczyszczenia terenów po produkcji przemysłowej, dotyczące zanieczyszczenia powietrza oraz innych szkodach ekologicznych.

Wielu naukowców specjalizujących się w architekturze krajobrazu było autorami opracowań na temat zieleni miejskiej oraz pomników warszawskich. Ważnym elementem dotychczasowej współpracy były badania i praca edukacyjna na rzecz prawidłowego żywienia młodzieży w stołecznych szkołach. Warsztaty dla personelu odpowiedzialnego za żywienie w placówkach oświatowych, zwłaszcza w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz bardzo liczne opracowania ułatwiające planowanie prawidłowych posiłków dla młodzieży szkolnej to tylko niewielka część współpracy naukowców z naszej uczelni z Warszawą. 

Kolejnymi elementami wspólnych działań były też ekspertyzy i prace badawcze dotyczące ochrony zwierząt w przestrzeni miejskiej. Ważnymi zagadnieniami realizowanymi wspólnie z jednostkami administracyjnymi Urzędu Miasta Warszawy są także te z zakresu pedagogiki i socjologii. Wspólnie prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów tych kierunków realizowane są od kilku lat.